فهرست کتاب


مهدی (عج) معجزه جاودان

محمد حسین طسوجی

طریقه ملاقات با امام زمان عج

شیخ رجب علی خیاط با توسل به این آیه شریفه به خدمت امام زمان (عج)می رسید.
رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً (26)
ترجمه: خدایا مرا داخل وادی راستی و درستی کن و هنگام خروج از دنیا مرا با صدق خارج بگردان، و برای من از نیروی بی کران خودت فریاد رسی قرار بده.
صد بار تا چهل شب خوانده شود عده ای هم از شاگردان او این عمل را انجام دادند هر چند در هنگام دیدن حضرت او را نشناختند.
مثلاً: یکی از شاگردان شیخ به ایشان عرض کرد من این ذکر را طبق دستور انجام دادم ولی موفق به دیدن حضرت ولی عصر (عج)نشدم.
شیخ فرمود: هنگامی که در مسجد نماز می خواندی سید به شما فرمود، انگشتر در دست چپ کراهت دارد، و شما هم گفتید (کل مکروه جائز) ایشان همان امام زمان (عج)بودند.
آیا امام عصر (عج)همیشه به کی صورت دیده می شود؟ باید گفت خیر؟
زیرا اگر حضرت ولی عصر (عج)همیشه به یک صورت دیده شوند طبعاً وقتی یک شخص آن حضرت را در جائی ببیند ایشان را خواهد شناخت و به خصوص اگر آن شخص حضرت را به دیگران نیز معرفی کند همه خواهند شناخت و کم کم حضرت ولی عصر (عج)از غیبت بیرون می آیند لذا باید حضرت مهدی (عج)در چشم آن شخص دخل و تصرف کنند یعنی امام را طور دیگر ببیند که نتواند تشخیص دهد که حضرت مهدی (عج)است و یا در خودشان تصرف کنند یعنی به صورت های مختلف دیده شوند و آن چه که ظاهراً بیشتر بدست آمده و در احوال کسانی که خدمت حضرت مهدی (عج)شرفیاب شده اند گفته شده همان تصرف در چشم افراد است و البته اگر کسی سر نگهدار باشد بعید نیست حضرت را به شکل همیشگی شان ببیند زیرا که مسئله اصلی شناخته نشدن حضرت مهدی (عج)و خارج نشدن از صور، غیبت می باشد.
در کتاب شریف نجم الثاقب، نقل از شیخ ابراهیم کفعمی در حاشیه جنة الواقیه در دعائی ام داود بعد از صلوات بر محمد و آلش فرموده:
اللهم صل علی الابدال و الاوتاد السیاح و العباد و المخلصین و الزهاد و اهل الجد و الاجتهاد (27)
ترجمه: خداوندا درود فرست بر ابدال و اوتاد و بندگان مخلصت و بر زهاد و کسانی که اهل اجتهاد و کوشش هستند.
زمین هرگز خالی نشود از حجت خدا زیرا:
1- قطب: یعنی انبیاء و معصومین که در هر زمانی بوده اند تا به امروز که حضرت مهدی (عج)می باشد و اینان دارای عصمت هستند و از هر گونه اشتباهی مبرا و پاکند و حکم عمود خیمه را دارند.
2- اوتاد : (چهار نفرند) این چهار نفر غفلت نکنند و از دنیا جمع نکنند مگر به مقدار قوت و نیاز روزانه شان ولی دارای عصمت نیستند و حکم میخهای چهار طرف خیمه را دارند، از جمله آنان حضرت خضر است که هم اکنون ملازم و همنشین حضرت مهدی (عج)می باشد.
3- ابدال: (چهل نفرند) کسانی هستند که گاهی غفلت کنند ولی هرگز از روی عمد معصیت نکنند.
4- نجبا: (هفتاد نفرند) کسانی هستند- پرهیزکارند و غفلت اعیان بیشتر از ابدال است.
5- صلحا: (سیصد و شصت نفرند) کسانی هستند که در میان مردم معروف به عدالت هستند، و هر گاه گناهی کنند فوراً استغفار و توبه کنند.
هیچ گاه تعداد اوتاد از چهار نفر کمتر نشود و هرگاه یکی از این افراد وفات کند یک نفر از ابدال جای او را پر می کند (البته حضرت خضر از زمان حضرت موسی بوده و داستانی هم در این باره در سوره کهف در قرآن آمده. نهایت کلام اینست که حضرت خضر استثنی شده و وفات نخواهد کرد و تا حکومت مهدی (عج)در رکاب حضرت باقی خواهد بود.) و هر گاه یک نفر از ابدال وفات کند یک نفر از نجبا جای او را می گیرد. و هرگاه یک نفر از نجبا وفات کند، یک نفر از صلحا جای او را می گیرد.و وقتی یک نفر از صلحا وفات کند جای او را یک نفر از مردم عادی جامعه که از افراد دیگر ممتازتر باشد پر می کند.
عقیده به حضرت مهدی (عج)در نیمه دوم اسلام بوجود آمد و در این باره هم سنی و هم شیعه مطالبی را بیان کرده اند.

عبدالله ابن معود: از پیامبر نق می کند که دنیا تمام نخواهد شد، تا ای که مردی از اهل بیت من که نامش هم نام من است بر مردم حکومت کند (م ح م د) که در زمان غیبت حرامست کسی او را محمد بنامد، مگر این که ظهور کند و حکومت تشکیل دهد.
مسجدی را که آن حضرت از طرف ناحیه مقدسه خویش شخصاً امر به ساختن آن نموده، مسجد مقدس جمکران است که در شش کیلومتری شهر قم واقع است.
حضرت فرموده که شیعیان به این مکان مقدس رغبت داشته باشند، زیرا که زمینش مقدس است و موجب بر آورده شدن حوائج مومنین می گردد.
و تاکید شده که در آن مکان برای ظهور حضرت دعا شود که گشایش کارهای مردم در دعا کردن برای فرج آن حضرت است.
ابوالحجاف یکی از صحابه پیامبر اکرم بیان می کند رسول اکرم (ص) سه بار فرمود: بشارت باد بر شما از مهدی (عج) در هنگامی که گرفتاریها و مشکلات ظاهر شود و زمین پر از ظلم و ستم شود و او زمین را پر از عدل و داد می کند.
روایت دیگری از رسول اکرم (ص) وارد شده که فرمودند رستاخیز بر پا نشود تا قائم بر حق ما قیام کند، وقتی قیام کند که خداوند به او اذن دهد و هر کسی او را یاری کند نجات یافته و هر کسی تخلف کند، کشته خواهد شد، ای بندگان خدا، خدا را در نظر گرفته: هنگامی که مهدی (عج)ظاهر شد بسویش بشتابید اگر چه بر روی برف حرکت کنید. زیرا که او خلیفه خدا و جانشین من است و فرمود: هر کس مهدی (عج)را منکر شود من را منکر شده.

شباهت های انبیاء به حضرت مهدی (عج)

شباهت حضرت مهدی (عج)به خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم)
سخن جامع در این باب فرمایش رسول اکرم (ص) می باشد که فرمودند:
حضرت مهدی (عج)از فرزندان من است اسم او اسم من و کنیه اش کنیه من از نظر خلق و خوی شبیه ترین مردم به من است... نویسنده کتاب مکیال المکارم در این باره می گوید: از این سخن مبارک مطالب فهمیده می شود که شایسته است در آن به تفکر بیشتری نمائید.
شباهت حضرت مهدی (عج)به امام حسین (علیه السلام)
1- امام حسین (علیه السلام) در مورد حضرت مهدی (عج)فرمودند. (لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی) اگر او را درک می کردم تمام عمر خدمتگزارش می شدم. 2- امام زمان (عج)یا جدا من صبح و شب برای شما اشک می ریزم و بلکه به جای اشک بر شما خون گریه می کنم.
3- اهتمام پیامبران گذشته به گریستن برای حضرت امام حسین (علیه السلام) و بر پا نمودن مجالس سوگواری... نظیر اهتمام امامان (علیه السلام) گذشته است در دعا کردن برای فرج حضرت مهدی (عج)و طلب ظهور آن بزرگوار پیش از این که حضرت متولد شوند، برای این بود که مردم را آگاه به این مسئله کنند تا همه امام آخر الزمان خود را بشناسند.
4- نبودن بیعت طاغوت زمان بر آن دو وجود مقدس چنانچه امام حسین (علیه السلام) حاضر به بیعت نشدند. و مهدی (عج)نیز با هیچ حکومتی بیعت نمی کند.
5- در مظلومیت و غربت هر دو امام حسین (علیه السلام) و امام مهدی (عج)مثل هم هستند.
6- امام حسین (علیه السلام) ترسناک از مدینه بیرون رفتند و در مکه اقامت کردند و سپس به سوی کوفه حرکت فرمودند حضرت مهدی (عج)نیز نظیر همین بر ایشان اتفاق می افتد که سفیانی عده ای را به مدینه می فرست و حضرت مهدی (عج)از آن جا به سوی مکه کوچ می کند.
7- مصیبت آن دو سخت ترین مصیبتهاست مصیبت غربت و تنهایی امام حسن (علیه السلام) و مصیبت طولانی شدن غیبت و غربت و تنهایی و مظلومیت امام عصر (عج).
8- امام حسین (علیه السلام) ندای (هل من ناصر ینصرنی) سر دادند و طلب یاری از مردم نمودند امام عصر (عج)نیز هنگام ظهور طلب یاری می کنند و در قسمتی از روایت است که می فرمایند: خدا را خدا را، درباره ما، ما را یاری کنید، که خداوند شما را یاری کند. و هم اکنون هم اگر گوش دلمان را باز کنیم ندای (هل من ناصر ینصرنی) امام زمان (عج)بلند است که اهل ایمان را به یاری می طلبد انشاءالله که همه ما بتوانیم از یاران حقیقی حضرتش باشیم.

شبیه بودن حضرت مهدی (عج)به حضرت نوح (علیه السلام)

1- حضرت نوح عمر بسیار طولانی نمودند (2500 سال) حضرت مهدی (عج)نیز عمری طولانی دارند.
2- حضرت نوح زمین را با سخن خود از کافرین پاک کرد و گفت پروردگارا بر روی زمین دیگر بشری از کافران قرار نده (سوره نوح آیه 26) حضرت مهدی (علیه السلام) نیز زمین را با شمشیر از وجود کافران پاک خواهد نمود.
3- هر که از حضرت نوح تخلف جست هلاک شد از حضرت مهدی (عج)نیز همین طور.
4- فرج حضرت نوح را خداوند آنقدر به تاخیر انداخت که بیشتر معتقدین به حضرت نوح از او برگشتند فرج حضرت ولی عصر (عج)نیز همین طور.
5- ادریس پیامبر به ظهور نوح بشارت داد و به ظهور قائم (عج)نیز خداوند فرشتگان را بشارت داد و همچنین پیامبر (ص) و امامان (علیه السلام) همگی به آمدنش وعده داده اند.
6- نداهای نوح بر شرق و غرب عالم می رسید و این یکی از معجزات آن حضرت بود قائم (عج)نیز هنگام ظهور در مکه بین رکن و مقام فریادی بر می آورد (انابقیة الله) من باقی مانده پیامبران الهی هستم که تمام عالم سخنان آن حضرت را می شنوند.