فهرست کتاب


قرآن هرگز تحریف نشده

علامه حسن حسن ‏زاده آملی‏‏‏‏‏‏‏

پیشگفتاری از مترجم

بسم الله الرحمن الرحیم
قرآن کتاب مقدس و پر ارزشی است که محصول مغز بشر نیست، مجموعه ای از سخن الهی است که در مدت 23 سال بوسیله امین وحی خدا بر قلب نازنین پیشوای گرامی اسلام نازل گردید.کلمات نغز آن سایه روشنهائی حیرت انگیز است که بلندای معانی و فصاحت آن از اوج تصور هر خردمند بالاتر است، به حدی که با آن که پانزده قرن است فریاد تحدی و مبارزه طلبی آن در جهان طنین انداز است، جهانیان در برابر این دعوت آن سر در گریبان حیرت فرو برده اند و در مقابل جلال و عظمت بیکران آن مات و مبهوت مانده اند. معانی ظریف آن چون پرتو آینه لرزان و از دسترس اندیشه گریزان است ولی وقتی در دلی افتاد تا ناپدیدترین زوایای روان او نفوذ کرده و آن را دربست مجذوب خود می سازد.تعالیم و رهنمودهای آن شعله های فروزانی از نور الهی است که در طی سالهای زیاد بر جهان دانش گرمی و نور پاشیده و بشر هر اندازه در جاده علم به پیش می رود و از اسرار پیچیده جهان خلقت پرده بر می دارد چهره پر فروغش درخشان تر و حقیقتش نمودارتر می شود. با این همه از همان روز نخست که این کلمات از حنجره پاک محمد (ص) در زیر سقف نیلگون آسمان جزیرة العرب طنین انداخت و گوش دلها را به خود متوجه ساخت، اهریمنانی انسان نما که نشر و گسترش آن را مخالف منافع شیطانی خود می پنداشتند بیکار ننشستند و به تلاشهای مذبوحانه ای دست زدند، نغمه های ناموزونی ساز کردند سحر آشکارش (1)خواندند، اساطیر الاولینش (2)گفتند، خیالات پریشانش (3)پنداشتند، افتراء به خدا (4)دانستند و چون از این راه به مقصود خود نرسیدند به معارضه با آن برخاستند ترهات و خزعبلاتیی به هم بافتند ولی جز رسوائی محصولی به بار نیاوردند. پیغمبر اکرم (ص) تا زنده بود کمال مراقبت در حفظ و پاسداری از دستاوردهای آن را داشت و به مسلمین توصیه می فرمود: به این ریسمان محکم الهی چنگ بزنید و خود را از چاه ضلالت برهانید و در حدیثی که مسلم بین الفریقین است پیغمبر اکرم (ص) فرمود:
انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی اهل بیتی ان تمسکتم بهما فقد نجوتم
و در نسخه ای لن تضلوا بعدها ابدا.(5)من دو چیز بزرگ و گرانبها در در میان شما می گذارم اگر به این دو چنگ زده و متمسک شوید هرگز گمراه نخواهید شد و قطعا نجات می یابید، و این دو یکی قرآن و دیگری اهل بیت من است. اما متاسفانه عده ای با چنگ زدن به همین رشته محکم خود را به قعر چاه ضلالت رساندند و با فریاد: حسبنا کتاب الله کتاب خدا ما را بس است. (6) که از حلقوم عمر برخاست و بدنبال آن یکی از دو میراث ارزشمند رسول خدا (ص) عترت کنار زده شد و همین یک جمله در طول تاریخ چه آثار غم انگیزی به بار آورد که عبد الله بن عباس پیوسته اشک می ریخت و می گفت: یوم الخمیس ما یوم الخمیس (7)و آنقدر گریه می کرد که زمین از اشک چشم او تر می شد. پرسیدند در روز پنج شنبه چه حادثه واقع شده که یاد آن روز تو را چنین منقلب می سازد؟ می گفت روزی است که بیماری پیامبر خدا (ص) شدت نمود و فرمود دوات و کتفی بیاورید تا برای شما کتاب بنویسم که گمراه نشوید؛ بعضی از حضار مجلس مانع شدند بعلاوه گفتند: محمد (ص) هذیان می گوید، آن روز یوم الخمیس بود (8)

نخستین زمزمه تحریف قرآن از حنجره چه کسی برخاست؟

برای سست کردن بنیان محکم قرآن هم طرح کم و زیاد شدن قرآن را ریختند و عمر در آخرین روزهای زندگانیش در پایان خطبه ای که در مدینه خواند در حالی که دستهایش را بر هم زد گفت:
ایاکم ان تهلکوا عن ایة الرجم ان یقول قائل لانجد حدین فی کتاب الله فقد رجم رسول الله (ص) و رجنا، والذی نفسی بیده، لولا ان یقول الناس: زاد عمر!الخطاب فی کتاب الله تعالی لکتبتها فانا قد قراناها.(9)
و از عایشه روایت شده:
آنهاقالت: کان فیما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحر من ثم نسخ خمس معلومات فتوفی رسول الله و هو فیما یقرا من القرآن
و صدها نمونه دیگر که آوردن آنها از حوصله این مقال بیرون است و باعث شد که عده ای کورکورانه با همین ریسمان محکم الهی خود را به چاه تطبیق افکندند.با این همه طرفداران آنها چون فخررازی (10)و دیگران قول تحریف قرآن را به شیعیان نسبت می دهند و حال آن که چنانچه در همین رساله خواهید خواند تمام دانشمندان بنام شیعه منکر چنین عقیده ای می باشند و لغزش فکری چند تن معدود را نمی شود به حساب یک مذهب آورد.چه خوب است که در این زمینه بیشتر سخن نگویم چون این بحث به طور مستوفی در همین رساله ای که در پیش رو دارید بیان گردیده است.این نوشتار که به نام (فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب) به قلم محققانه استاد گرامی حضرت آیة الله آقای حسن زاده آملی به زبان تازی بود و پارسی زبانان از فیوضات آن محروم بودند به فرموده جناب آقای اصلانی اینجانب آن را به زبان پارسی برگداندم تا انشاءالله مشعلی باشد در مسیر پرابهام این موضوع و من درباره شیوائی و زیبائی مطالب و استنتاجات صحیح و مفید از آنها و مزایای فراوان دیگر آن سخن نمی گویم چون پرتو معنویت از آن می تابد، و گواه عاشق صادق در آستین باشد. فقط چند نکته را یادآور می شوم:
1- هر جا به آیه ای استشهاد گردیده بود خود آیه را در متن آوردم و ترجمه آن را در پاورقی تا اصالت آن محفوظ بماند.
2- شماره سوره و آیات نوشته شده بدینگونه می باشد که رقم اول شماره سوره و رقم دوم که بعد از نوشته شده شماره آیه است.
3- کلیه آن چه در پاورقی آورده شد یاداشتهائی است که اینجانب آنها را به عنوان توضیح آورده ام. امید است خوانندگان در صورتی که به اشتباهی از ناحیه مترجم برخورد نمودند بوسیله انتشارات قیام مرا آگاه سازند تا انشاء الله در چابهای بعدی اصلاح گردد.
قم 3/9/1371 شمسی عبدالعلی محمدی شاهرودی

پیشگفتار مولف

ستایش پروردگاری را سزد که با فروغ جاودانه قرآن مجید که جدا کننده حق از باطل، و محق از مبطل، و نیک از بد می باشد ما را در مواضع گمراهی به شاهراه مستقیم حقیقت رهنمون گشت.درود و سلام بر پیامبر او حضرت محمد و خاندانش که راهنمایان بسوی اصول ایمانند.پس از حمد خدا، بنده امیدوار به لطف الهی حسن فرزند عبدالله طبری آملی مشهور به حسن زاده آملی چنین گوید: این یادداشتها را فراهم آوردیم تا ثابت کنیم که قرآن از تحریف و پس و پیش شدن محفوظ مانده و چیزی از آن کم و زیاد نشده و آن را فصل اخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب (11)نامیدیم. و سپاس مر خداوند را که به فضل خود ما را به حقیقت رهنمون گردید و اگر راهنمائی ذات مقدس او نبود با توان خود هرگز به آن دست نمی یافتیم. (12)بسیاری از اوقات این پرسش مطرح می شود: آیا در آیات و سوره قرآن جابجائی صورت گرفت؟ و یا مطلبی از آن کم و زیاد شده است یا نه؟
می بینیم که این اندیشه خطرناک ذهن بعضی ساده لوحان زود باور را آشفته کرده و آنان را به شک و تردید انداخته و می گویند: آیات و سوره هائی از قرآن که میان دو برگ جلد قرار دارد و اکنون در دسترس مسلمین است تمامی آن چه بر آخرین پیامبر خدا فرو فرستاده شده نمی باشد.