آگاه شویم (5) حقوق همسایه و برادر دینی یا معاشرت خوب چرا؟

حسن امیدوار

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
با عنایت حضرت حق تعداد چهارده جلد کتاب در موضوعات مختلف اجتماعی و اخلاقی در سطح همگان که کم و بیش نیاز به عمل یا رعایت یا دانستن آن داریم با نام آگاه شویم همراه با سند از منابع معتبر که دارای شهرت هستند ترتیب یافته است که انشاء الله امیدوارم مورد قبول حضرت امام زمان عجل الله تعالی الشریف و شما خوانندگان آگاه قرار بگیرد که بتوانید با این مجموعه بهره ای ببرید و دعاگوی ما باشید. برای اطلاع عزیزان نام موضوعات به شرح زیر است:
1. دوستی و دشمنی با آل پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) چرا؟
2. خدمت به پدر و مادر چرا؟
3. عزت نفس، بلند همتی، شرافت چرا؟
4. خوردن مال مردم چرا؟
5. حقوق همسایه و برادر دینی یا معاشرت خوب چرا؟
6. وفای به عهد و پیمان چرا؟
7. مهمان نوازی چرا؟
8. حرص و قناعت چرا؟
9. اسراف و سخت گذرانی چرا؟
10. صدقه و انفاق چرا؟
11. پیروی یا مخالفت با نفس چرا؟
12. احترام و نیکی به سادات چرا؟
13. رعایت زیردستان و یتیمان چرا؟
14. دعا و توسل چرا؟
حسن امیدوار
فروردین ماه 1383

رفتار سمرة ابن جندب با همسایه اش

زراره از حضرت باقر (علیه السلام) نقل می کند که ایشان فرمودند سمرة ابن جندب درخت خرمائی در باغستان مردی از انصار داشت. خانه انصاری در ابتدای باغ بود و سمرة هرگاه می خواست وارد باغ شود، بدون اجازه می رفت کنار درخت خرمایش. انصاری تقاضا کرد هر وقت میل داری داخل شوی اجازه بگیر. سمره به حرف او ترتیب اثری نداد و بدون اجازه وارد می گردید.
انصاری شکایت به حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) برد و جریان را عرض کرد. ایشان از پی سمرة فرستادند. او را از شکایت انصاری آگاه و دستور دادند هر وقت می خواهی داخل شوی اذن بگیر. سمره امتناع ورزید. آنجناب فرمود در این صورت پس بفروش. با قیمت زیادی تقاضای فروش کردند او راضی نمی شد، همین طور مرتب قیمت را بالا می بردند و نمی پذیرفت تا اینکه فرمودند در مقابل این درخت درختی در بهشت برایت ضامن می شوم. ابا کرد از واگذار کردن درخت. فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) للانصاری اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لاضرر و لاضرار فی الاسلام پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود برو درخت را بکن و بینداز پیشش در اسلام زیان نیست و زیان رساندن هم وجود ندارد.(1)

سمرة ابن جندب را بشناسید

ابن ابی الحدید می گوید معاویه برای سمرة بن جندب صد هزار درهم جایزه تعیین کرد در صورتی که نقل کند این آیه درباره علی ابن ابیطالب (علیه السلام) نازل شده است و من الناس من یعجبک قوله فی الحیود الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هوالد الخصام و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد دسته ای از مردم گفتارشان تو را به شگفت می آورد در دنیا و خداوند بر ضمیر خود گواه می گیرد با اینکه سخت ترین دشمنان است هرگاه پشت می کند جدیت دارد فتنه و فساد در زمین فراهم نماید و کشت و نسل را از بین ببرد. خدای فساد را دوست ندارد.
آیه دوم هم درباره ابن ملجم نازل گردیده و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤف بالعباد مفاد آیه، بعضی از مردم جان خود را در راه رضای خدا می فروشند خداوند به مردم مهربان است. سمره با صدهزار درهم راضی نشد معاویه دویست هزار درهم داد باز قبول نکرد. سیصدهزار درهم نپذیرفت. وقتی به چهارصد هزار رسانید قبول کرد.(2) چنین کسی باید تا فرمایش پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را درباره حفظ حقوق همسایگی قبول نکند.