فهرست کتاب


طعم خوب بندگی «نکته هایی از بزرگان علم و دین »

غلامحسن اسدی ملا محله‏ای

استاد مرتضی مطهری (شهادت 1358 ش)

فرمود: این چنین نیست که عقل و فکر و استدلال و علم مشاهده و آزمایش هر اندازه ترقی بکند، آن نشانه هایی را که دین از انسان یا جهان داده است، ارائه کند. این دیگر فقط رسالت دین است.
انتظار فرج و آرزو و امید دل بستن به آینده دو گونه است: انتظاری که سازنده و نگهدارنده است، تعهد آور است، نیرو آفرین و تحرک بخش است به گونه ای است که می توان نوعی عبادت و حق پرستی شمرده شود؛ و انتظار که گناه است، ویرانگر است، اسارت بخش است، فلج کننده است و نوعی اباحیگری باید محسوب گردد.(101)

آیت الله محمد مفتح (شهادت 1358 ش)

وقتی با خبر شد که رژیم منحوس پهلوی تاریخ رسمی کشور را تغییر داده است چون آتشفشانی خروشید و گفت:
چطور ایرانی باید تاریخ پرافتخار هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله را یعنی تاریخ اسلام، افتخار انسانها افتخار ایران نجات دهنده ایران را کنار بگذارد یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما از روی تو شرمنده ایم. لذا مرجع بزرگوار پرچمدار جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رحمه الله به ملت ایران هشدار می دهند که به کار بردن این تاریخ حرام است. (102)

آیت الله سید محمد باقر صدر (شهادت 1359 ش)

برای من تدریس و تألیف و تحقیق، صورت حرفه و هدف در زندگی ندارد، بلکه ادای وظیفه شرعی به هر نحو ممکن برای من از همه چیز مهم تر است. امروز در این برهه از تاریخ اسلام و مسلمین، که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمه الله پیروز شده و پوزه قدرتهای شیطانی شرق و غرب را به خاک مالیده و امت اسلام را در سرتاسر دنیا بیدار کرده است، من وظیفه خود می دانم که با تفسیر قرآن، افکار مردم مسلمان عراق را آگاه و آرمانهای انقلابی اسلام را مطرح نمایم و با بیان مفاهیم شور آفرین، حماسی و اجتماعی قرآن کریم، دلها را برای پیوستن به انقلاب اسلامی ایران آماده کنم. (103)
در جای دیگر می فرماید: من یک مسلمانم و در برابر سرنوشت همه مسلمانان جهان مسؤولم و باید به وظیفه شرعی خود عمل کنم و وظیفه شرعی منحصر به ایران و عراق نیست. حمایت از انقلاب اسلامی ایران و رهبری آن هم، یک وظیفه شرعی است. (104)