فهرست کتاب


طعم خوب بندگی «نکته هایی از بزرگان علم و دین »

غلامحسن اسدی ملا محله‏ای

آیت الله آخوند ملا علی همدانی (وفات 1357 ش)

آخوند ملا علی همدانی اهل دعا و ذکر و تهجد بود و طلاب را هم به تهجد تشویق می فرمود: از بزرگان نقل می کرد طلبه ای که در دوران طلبگی نماز شب بخواند به جایی نخواهد رسید و عاقبت خوبی نخواهد داشت.
مرحوم آخوند پیامی برای امام خمینی رحمه الله می دهد و در آن این تعبیر را می آورد:
ای ابوذر قدری یواش و آهسته.
رهبر کبیر انقلاب در جواب این پیام را برای آقای آخوند همدانی می فرستند: ای سلمان قدری تو هم حرکت کن. (100)

استاد مرتضی مطهری (شهادت 1358 ش)

فرمود: این چنین نیست که عقل و فکر و استدلال و علم مشاهده و آزمایش هر اندازه ترقی بکند، آن نشانه هایی را که دین از انسان یا جهان داده است، ارائه کند. این دیگر فقط رسالت دین است.
انتظار فرج و آرزو و امید دل بستن به آینده دو گونه است: انتظاری که سازنده و نگهدارنده است، تعهد آور است، نیرو آفرین و تحرک بخش است به گونه ای است که می توان نوعی عبادت و حق پرستی شمرده شود؛ و انتظار که گناه است، ویرانگر است، اسارت بخش است، فلج کننده است و نوعی اباحیگری باید محسوب گردد.(101)

آیت الله محمد مفتح (شهادت 1358 ش)

وقتی با خبر شد که رژیم منحوس پهلوی تاریخ رسمی کشور را تغییر داده است چون آتشفشانی خروشید و گفت:
چطور ایرانی باید تاریخ پرافتخار هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله را یعنی تاریخ اسلام، افتخار انسانها افتخار ایران نجات دهنده ایران را کنار بگذارد یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما از روی تو شرمنده ایم. لذا مرجع بزرگوار پرچمدار جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رحمه الله به ملت ایران هشدار می دهند که به کار بردن این تاریخ حرام است. (102)