فهرست کتاب


طعم خوب بندگی «نکته هایی از بزرگان علم و دین »

غلامحسن اسدی ملا محله‏ای

مرحوم آیت الله حاج سید محمد هادی حسینی میلانی (وفات 1354 ش)

وقتی در جریان زلزله کاخک و گناباد، عده کثیری از طلاب حوزه علمیه مشهد مقدس را جهت یاری رسانیدن به آسیب دیدگان و انجام وظایف شرعیه در گذشتگان به منطقه اعزام داشتند، به آنها گفتند:
مبادا اسمی از من بیاورید، شما فرستادگان حضرت بقیه الله (عج) هستید.
مرحوم آیت الله میلانی بعد از تبعید امام خمینی رحمه الله در سپیده دم روز 13 آبان سال 1343، نامه ای خدمت امام خمینی رحمه الله مرقوم داشته که در قسمتی از آن چنین آمده است:
راه شما که وارث انبیاء علیهم السلام هستید، همان راهی است که خدا برای پیغمبران اولوالعزم و ائمه هدی علیهم السلام معین فرموده. (99)

آیت الله آخوند ملا علی همدانی (وفات 1357 ش)

آخوند ملا علی همدانی اهل دعا و ذکر و تهجد بود و طلاب را هم به تهجد تشویق می فرمود: از بزرگان نقل می کرد طلبه ای که در دوران طلبگی نماز شب بخواند به جایی نخواهد رسید و عاقبت خوبی نخواهد داشت.
مرحوم آخوند پیامی برای امام خمینی رحمه الله می دهد و در آن این تعبیر را می آورد:
ای ابوذر قدری یواش و آهسته.
رهبر کبیر انقلاب در جواب این پیام را برای آقای آخوند همدانی می فرستند: ای سلمان قدری تو هم حرکت کن. (100)

استاد مرتضی مطهری (شهادت 1358 ش)

فرمود: این چنین نیست که عقل و فکر و استدلال و علم مشاهده و آزمایش هر اندازه ترقی بکند، آن نشانه هایی را که دین از انسان یا جهان داده است، ارائه کند. این دیگر فقط رسالت دین است.
انتظار فرج و آرزو و امید دل بستن به آینده دو گونه است: انتظاری که سازنده و نگهدارنده است، تعهد آور است، نیرو آفرین و تحرک بخش است به گونه ای است که می توان نوعی عبادت و حق پرستی شمرده شود؛ و انتظار که گناه است، ویرانگر است، اسارت بخش است، فلج کننده است و نوعی اباحیگری باید محسوب گردد.(101)