فهرست کتاب


طعم خوب بندگی «نکته هایی از بزرگان علم و دین »

غلامحسن اسدی ملا محله‏ای

زهیر بن قین (شهادت 61 ق)

در سال 16 هجری در کربلا در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسید.
بعد از بیانات شب عاشورای امام حسین علیه السلام اصحاب یکی پس از دیگری وفا داری خود را ابراز می نمودند. زهیر بن قین برخاسته عرضه داشت: به خدا سوگند که من دوست دارم کشته شوم آناه زنده گردم دوباره کشته شوم تا هزار مرتبه مرا بکشند و زنده شوم و در مقابل آن خداوند شما و فرزندان و اهلبیت شما را سالم نگه دارد.

عبدالله بن جعفر طیار (وفات 80 ق)

ابن شهر آشوب روایت کرده است: روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله با عبدالله بن جعفر که کودک و در حال بازی بود برخورد نمود که او خانه از گل می ساخت حضرت فرمود: چرا این خانه را درست می کنی؟ گفت می خواهم بفروشم فرمود که قیمتش را می خواهی چه کار کنی؟ گفت: رطب می خرم و می خورم. حضرت دعا کرد؛ خداوندا در دستش برکت بگذار و سودش را سودمند گردان.
بعد از آن وقتی بزرگ شد چیزی نخرید که در آن سودی نکند و مال بسیار زیادی بدست آورد وجود بخشش وی که زبان زد مردم بود بسیار زیاد بود.
در مرؤج الذهب آمده که وقتی اموال عبدالله بن جعفر تمام شد از خدا طلب مرگ کرد و غرض کرد بارالها تو مرا عادت به جود و سخا دادی و من عادت نمودم که مردم را بذل و بخشش عطا کنم پس اگر مال دنیا را از من قطع خواهی کرد مرا در دنیا باقی نگذار و بعد از چند روز دیگر از دنیا رحلت کرد.

ابو همدان معروف به قنبر

روزی حجاج بن یوسف ثقفی گفت: من میل دارم که یک نفر از محبین علی را پیدا کنم و برای تقرب به خدا خون او را بریزم، اصحاب حجاج گفتند: ما کسی را قدیمی تر از قنبر غلام علی علیه السلام سراغ نداریم.
حجاج گفت او را حاضر کنید.
وقتی جناب قنبر حاضر شد، حجاج گفت: تو قنبر هستی فرمود: بلی. گفت کنیه ات ابو همدان است؟ فرمود: بلی گفت: تو بنده علی بن ابیطالب هستی؟ فرمود: من بنده خدا هستم و علی علیه السلام ولی نعم من است. گفت: از دین علی علیه السلام تبری و بی زاری بجو.
فرمود: تو مرا راهنمایی به دینی کن که افضل از دین علی علیه السلام باشد.
گفت: حال که تبری از دین او نمی جویی، به هر قسمی که بخواهی کشتن خود را اختیار کن، تا تو را به آن طریق به قتل برسانم.
فرمود: اختیار با خود تو، به هر صورت که تو مرا به قتل برسانی من هم ترا به همان شکل به قتل می رسانم و به تحقیق امیر المؤمنین علیه السلام به من فرمود: که من با ذبح و سر بریدن به شهادت می رسم.