معراج السعادة جلد 1

ملا احمد نراقی‏

شاگردان او:

عده ای از مفاخر و بزرگان از حوزه درس مرحوم ملا احمد نراقی استفاده کرده اند از جمله:
1 - خاتم الفقها مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری.
2 - مرحوم آقا محمد باقر هزار جریبی.
3 - مرحوم ملا محمد علی آرانی کاشانی.
4 - حاج سید محمد شفیع جاپلقی.
و بسیاری از اجلاّی وقت از تلامذه او بوده و از وی اجازه روایت داشته اند.
صورت اجازات مؤلف از بیست مورد متجاوز است که عینا به خط مولف یا صاحبان اجازات نزد فاضل معاصر جناب آقای «حسن نراقی» که یکی از احفاد مرحوم نراقی است باقی است.«»

تألیفات مرحوم نراقی:

آثار بسیاری از مرحوم ملا احمد نراقی به یادگار مانده که قسمت عمده آنها بارها چاپ و مورد استفاده همگان قرار گرفته.
تصنیفات و تألیفات مرحوم نراقی در مصادر مختلف تا قریب 23 عنوان معرفی شده و بر اساس دستخط مرحوم نراقی که به وسیله آقای حسن نراقی در مقدمه کتاب طاقدیس چاپ انتشارات امیر کبیر گراور شده تألیفات آن مرحوم تا سال 1228 هجری قمری یعنی زمان کتابت آن به 18 جلد می رسد.
معراج السعادة/المقدمة/23اما با توجه به آنچه مرحوم «شیخ آقا بزرگ» در کتاب گرانقدر «الذریعه» گرد آورده و تعداد معدودی که در سایر مصادر معرفی شده و در دسترس مرحوم شیخ آقا بزرگ نبوده تألیفات آن بزرگوار به قریب 35 جلد می رسد که ذیلا اسامی آنها درج می شود:
1 - اجتماع الامر و النهی.
2 - اساس الاحکام فی تنقیح عمد مسائل الأصول بالاحکام (شرح شرایع الاسلام مرحوم محقق).
3 - اسرار الحج (در سال 1331 چاپ شده).
4 - حجیة المظنة.
5 - الخزائن: مجموعه ای است علمی و ادبی، دارای مطالبی مهم در زمینه های: فقه، تفسیر، حدیث، تایخ، لغت، نجوم، هیئت، ریاضی، عرفان، طب، و علوم غریبه: اعداد، جفر، صنعت، کیمیا و همچنین حاوی اشعار و غزلیات لطیف و ادبی و حکایت شیرین و خواندنی.
این کتاب به زبان فارسی به منزله تتمیم و ذیل برای «مشکلات العلوم» مرحوم پدرش تألیف شده.
6 - دیوان صفایی نراقی: همانطور که قبلا ذکر شد مرحوم نراقی به صفایی تخلّص داشته.
و این دیوان غیر از مثنویات اوست که به نام طاقدیس خواهد آمد.
7 - رسالة الاجازات. شامل: اجازه های مرحوم نراقی به شاگردانش و اجازات مشایخش 8 - رساله عملیه (فارسی در عبادات).
9 - سیف الامة و برهان الملة: کتابی است فارسی در رد شخصی بنام «هانری مارتین» [1]معروف به «پادری» که مسیحی بوده و شبهاتی در دین اسلام وارد کرده که منجر به تألیف [1] - هانری مارتین» کشیشی انگلیسی بوده که به «پادری» شهرت یافت. او در ژوئن 1811 میلادی مطابق با 1226 هجری از هند به شیراز آمد و وانمود به پذیرش اسلام کرد و خود را یوسف نامید و در مدارس علوم دینی شیراز به تحصیل علوم پرداخت... ملا احمد نراقی برای نوشتن ردیه به شبهات او، ده تن از خاخامهای کاشان را دعوت کرد و تعدادی از عبارات عهد عتیق و آثار مربوط به مذهب یهود را به فارسی برگرداند. نگاه کنید به: «نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت» که نام اصلی آن «دین و دولت در ایران» است نوشته «پروفسور حامد الگار» ترجمه «دکتر أبو القاسم سری»، چاپ انتشارات توس، از ص 148 تا 144 که مترجم شرح مفصل این قضیه را نگاشته است.
معراج السعادة/المقدمة/24این کتاب شد. این کتاب دوبار در ایران چاپ شده و در اول آن فهرستی مبسوط به قلم فرزند مصنف ملا محمد نراقی متوفای 1297 نوشته شده.
10 - شرح تجرید الأصول: متن آن از پدرش می باشد. این کتاب در 7 جلد نگارش یافته و شامل همه مباحث علم اصول است.
11 - شرح حدیث جسد المیت و انه لا تبلی الا طینته.
12 - شرح رساله ای در حساب (که متن آن را مرحوم پدرش نوشته است).
13 - شرح محصل الهیئة. (متن آن نیز از مرحوم ملا مهدی نراقی پدر مصنف است).
14 - طاقدیس. شامل اشعار عرفانی و اخلاقی به سبک مثنوی مولوی و به زبان فارسی لطیف. این کتاب هم اکنون به همت آقای حسن نراقی به وسیله انتشارات امیر کبیر منتشر می شود.
15 - رساله ای در عبادات. ظاهرا این کتاب غیر از رساله عملیه ای است که نام آن تحت شماره 9 ذکر شد. و مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه به طور مستقل آن را ذکر کرده است.
16 - عوائد الایام من امهات ادلة الاحکام. مشتمل بر 88 عائدة و آخرین عائدة آن در تراجم روات احادیث است و مرحوم شیخ انصاری بر آن حاشیه زده اند.
17 - القضا و الشهادات.
18 - مستند الشیعه فی احکام الشریعة: کتاب فقهی و استدلالی مرحوم نراقی که در شهر کاشان ده سال قبل از وفاتش پایان یافته، یعنی سال 1234 هجری قمری.
19 - مشکلات العلوم: این کتاب غیر از مشکلات العلوم پدرش و غیر از کتاب خزائن می باشد.
20 - مفتاح الاحکام فی اصول الفقه.
21 - مفتاح الأصول.
22 - مناهج الاحکام: در اصول فقه شامل 2 جلد، جلد اول مباحث الفاظ و جلد دوم در ادله شرعیه.
23 - رسالة فی منجزات المریض.
24 - وسیلة النجاة: شامل دو رساله: یکی بزرگ و دیگری کوچک در دو جلد که به در خواست فتحعلیشاه نوشته شده.
25 - هدایة الشیعه: رساله ای است در فقه.
معراج السعادة/المقدمة/2625 - خلاصة المسائل: رساله ای است در زمینه مسائل طهارت و صلات.
27 - الرسائل و المسائل [1]:فارسی است در جواب سؤالات، در این کتاب از کتابهای پدرش و از کتاب «کشف الغطاء» تألیف استادش مرحوم شیخ جعفر نجفی مطالبی نقل می کند. این کتاب در دو جلد است. جلد اول آن مسائلی است که فتحعلیشاه قاجار و غیره از او سؤال کرده اند و جلد دوم در بیان بعضی از مسائل اصولی و حل بعضی از مشکلات است. تاریخ کتابت آن 1230 می باشد.
28 - معراج السعادة (کتاب حاضر).
29 - حاشیه اکر ثاؤدوسیوس، [2]به نقل مؤلف «تاریخ کاشان» (و بر اساس دستخط خود مرحوم نراقی که در مقدمه کتاب طاقدیس گردآوری شده).
30 - جامع المواعظ. (به نقل مؤلف «تاریخ کاشان» و مؤلف «مکارم الاثار»، ج 4، ص 1236).
31 - مناسک حج، (بر اساس دست نویس مرحوم نراقی در مقدمه طاقدیس).
32 - الاطعمة و الاشربة: فارسی است (به نقل مرحوم سید محسن امین در اعیان الشیعه، ج 10، ص 184).
33 - تذکرة الاحباب: فارسی است در فقه (به نقل مؤلف تاریخ کاشان).
34 - کتابی در تفسیر. (به نقل مرحوم سید محسن امین در اعیان الشیعه، ج 10، ص 184).
35 - عین الأصول: اولین کتابی است که مرحوم نراقی تألیف نموده.
لازم به توضیح است که: مرحوم شیخ آقا بزرگ بعضی از اجازات فاضل نراقی را در الذریعه به عنوان کتابی مستقل ذکر کرده که از ذکر آنها خودداری شد، تنها رساله اجازات ایشان که شامل بیست اجازه است در این مجموعه ذکر گردید.
[1]صاحب کتاب «مکارم الآثار» در ج 4 ص 1236 در عنوان هفتم از کتبی که برای مصنف می شمارد کتاب «الرسائل و المسائل» را نام می برد و اظهار می دارد که: شامل رسائل عدیده و مسائل کثیره است از جمله «اطعمة و اشربة» و «اجتماع امر و نهی» و «رساله عبادات» و «منجزات مریض». اما ظاهرا بر اساس آنچه مرحوم شیخ آقا بزرگ نوشته و تاریخی که برای کتابت آن ذکر کرده معلوم می شود که محتوای «الرسائل و المسائل» غیر از آن می باشد که صاحب مکارم الآثار ادعا کرده.
[2] ثاؤدوسیوس» از حکمای ریاضی یونانی است که در قرن اول میلادی می زیسته و صاحب تألیفاتی در ریاضی و هندسه است. کتاب «الاکر» از تألیفات اوست که در سه مقاله نوشته شده و از بهترین کتب متوسط بین کتاب «اقلیدس» و «مجسطی» محسوب می شده که به عربی ترجمه گردیده.
معراج السعادة/المقدمة/26فرزندان مرحوم نراقی:
از مرحوم ملا احمد نراقی دو فرزند پسر بجای ماند یکی «حاج ملا محمد» ملقّب به «عبد الصاحب» و معروف به «حجة الاسلام» که صاحب تألیفاتی بوده و بعضی از آنها چاپ شده. وفات او بسال 1297 هجری قمری در کاشان در حدود هشتاد سالگی واقع شده«» و دیگری به نام «نصیر الدین» که دارای تألیفاتی از جمله شرحی بر کتاب کافی مرحوم کلینی است [1].

وفات مرحوم نراقی:

مرحوم نراقی در اثر وبای عمومی، که کاشان و اطراف آن را فرا گرفته بود، در اول شب یکشنبه بیست و سوم ربیع الثانی سال 1245 هجری قمری در نراق چشم از جهان فرو بست.«» جنازه اش پیش از دفن به نجف اشرف منتقل و در سمت پشت سر مبارک مولی الموحدین حضرت علی بن أبی طالب - صلوات الله و سلامه علیه - در جانب صحن مطهر مرتضوی در کنار قبر پدرش دفن گردید.
صاحب «روضات الجنات» از قول بعضی از شاگردان مرحوم نراقی داستانی را نقل می کند که نمودار علوّ مقام و درجات مرحوم نراقی است.
او می نویسد: در هنگام انتقال جنازه مرحوم نراقی به نجف اشرف در یکی از منازل بین راه به خاطر گرمی شدید هوا می ترسیدیم جنازه متعفن شود، جنازه بر زمین و قرّاء در اطرافش مشغول به تلاوت قرآن کریم بودند که من برای اطلاع از این موضوع به نزدیک جنازه رفتم و در صدد تحقیق بر آمدم اما جز رائحه ای طیّب که گوئیا بوی مشک ناب بود چیزی استشمام نکردم. و این وضع ادامه داشت تا دم قبر که اصلا تغییری در بدن شریفش [1]فوائد الرضویه، ص 41. برای اطلاع بیشتر از خاندان نراقی و نسل های متوالی آن تا اواخر قرن گذشته نگاه کنید به: «تاریخ کاشان»، چاپ دوم، از ص 286 - 280 به قلم آقای حسن نراقی و کتاب «لباب الالقاب فی القاب الاطیاب» از ص 106 - 92.
معراج السعادة/المقدمة/27حاصل نشد.«» مرحوم «مدرس تبریزی» صاحب «ریحانة الادب» پس از نقل این داستان از صاحب روضات، داستانی را که خود شخصا از قول فرد موثّقی از استادش که مقداری از شرح لمعه را پیش او خوانده بود شنیده نقل می کند، بدین مضمون که: استادم آقای سید احمد خسروشاهی نقل کرده، وقتی جنازه پدرش آقای حاج سید محمد خسرو شاهی را به نجف منتقل کردند خودش به پاس احترام پدر وارد قبر شده که جنازه را بگذارد، دو جنازه «حاج ملا مهدی» و «حاج ملا احمد نراقی» پدر و پسر را صحیحا و سالما دیده، به طوری که هیچ آسیبی متوجه آنها نشده.
این داستان در اواخر قرن سیزده و اوائل قرن چهارده واقع شده. و با این فاصله زمانی که از زمان مرگ پدر و پسر گذشته ملاحظه می شود که این امری عجیب و خارق عادت و تنها در اثر خدمات خالصانه دینی حاصل می شود و بس.«» فاعتبروا یا اولی الابصار