معراج السعادة جلد 1

ملا احمد نراقی‏

پدر مرحوم نراقی:

پدر او «حاج ملا مهدی بن أبی ذر نراقی» معروف به «محقق نراقی» است، که در سال 1209 هجری وفات یافته و در نجف اشرف مدفون است.
او از اکابر علمای شیعه، مجتهد، حکیم، عارف، ریاضی دان و در جامعیت و احاطه و تخصص در علوم نقلی و عقلی کم نظیر است.
«میرزا أبو الحسن مستوفی» که معاصر مرحوم نراقی است ضمن بیان شخصیت نراقی از او به: فیلسوف به حق، حکیم مطلق، جامع معقول و منقول المولی الاعظم و الحبر الاعلم، استاد البشر و... تعبیر کرده«» عمده تحصیلات محقق نراقی در اصفهان بوده و از اساتیدی بزرگ همچون «ملا اسماعیل خواجویی»، «حاج شیخ محمد هرندی»، «ملا مهدی هرندی» و «آقا میرزا نصیر اصفهانی» بهره جسته است و سپس از محضر اساتید بزرگ کربلا و نجف چون «آقا محمد باقر بهبهانی» و «شیخ یوسف بحرانی» (صاحب حدائق) هم استفاده کرده.
و پس از مراجعت به ایران در کاشان مسکن گزیده و به برکت وجود شریفش، آن شهر، دار العلم و دار التحصیل و مجمع علما گردیده است.«» مرحوم ملا مهدی نراقی دارای تألیفات زیادی در زمینه فقه، اصول، فلسفه، کلام، تفسیر، ادبیات، ریاضی، و نجوم می باشد که در اکثر کتب تراجم و رجال به آنها اشاره شده.
آقای «حسن نراقی» در مقدمه کتاب «قرة العیون» که با تصحیح و تعلیق و مقدمه آقای «سید جلال الدین آشتیانی» بوسیله دانشگاه فردوسی مشهد چاپ شده، فهرست تفصیلی آثار ایشان را با اشاره به نسخه های آنها، نگاشته اند.
معراج السعادة/المقدمة/21اساتید مرحوم نراقی:
مرحوم ملا احمد نراقی تحصیلات خود را ابتدا نزد پدر بزرگوارش در کاشان شروع نمود، و پس از مدتی تلمّذ و بهره جویی از محضر درس پدر، با فراست ذهن و ذکاوت خدادادی به مرتبتی نائل شد که خود، حوزه درس برقرار کرد. او ابتدا دروس سطح مثل «معالم» و «مطوّل» را تدریس می نموده و طلاب علوم دینی را جمع و با ایشان به مذاکره و مباحثه می پرداخته که این طریق تأثیری بسزا در پیشرفت علمی او داشته. تا اینکه همراه پدر، سفری به عتبات عالیات رفته و با پدر خود به درس «آقا محمد باقر وحید بهبهانی» حاضر شده و مدتی بهره جسته [1].
در سال 1212 بار دیگر به عراق رفته و در شهر مقدس نجف مدتی نزد «سید بحر العلوم» و سپس در محضر «شیخ جعفر نجفی کاشف الغطا» و در کربلا نزد «میرزا محمد مهدی موسوی شهرستانی» و «آقا سید علی طباطبایی» (صاحب ریاض) تلمّذ نموده و یکی از اجلّه علما و مشاهیر فقها گردیده و به نراق مراجعت نموده است.
و پس از فوت پدرش در سال 1209 هجری مرجعیت عامه به او منتقل شده و مورد توجه عموم قرار گرفته و رئیس علی الاطلاق گردیده است.«»

مشایخ روایتی او:

مرحوم نراقی از جماعتی از علماء و بزرگان - رضوان الله تعالی علیهم - روایت می نماید از جمله:
1 - و الد ماجدش مرحوم ملاّ مهدی بن أبی ذر نراقی 2 - علامه سید مهدی بحر العلوم.
3 - میرزا محمد مهدی موسوی شهرستانی [1] -صاحب «مکارم الآثار» تاریخ این سفر را حدود 1205 نگاشته. و اصحاب تراجم، تاریخ وفات مرحوم بهبهانی را بین 1205 تا 1208 نگاشته اند. اما آقای حسن نراقی در مقدمه کتاب «قرة العیون» تاریخ این سفر را 1210 نوشته که بدون شک مرحوم بهبهانی در قید حیات نبوده. در اینکه ملا احمد، حوزه درس آقای بهبهانی را درک کرده، شکی نیست اما تاریخ دقیق آن را نیافتیم.
معراج السعادة/المقدمة/422 - شیخ جعفر نجفی کاشف الغطا.
5 - سید علی طباطبایی (صاحب ریاض).
او به واسطه پدرش از «شیخ یوسف بحرانی»، از «ملا رفیع گیلانی»، از «ملا محمد باقر مجلسی» روایت می نماید.«»

شاگردان او:

عده ای از مفاخر و بزرگان از حوزه درس مرحوم ملا احمد نراقی استفاده کرده اند از جمله:
1 - خاتم الفقها مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری.
2 - مرحوم آقا محمد باقر هزار جریبی.
3 - مرحوم ملا محمد علی آرانی کاشانی.
4 - حاج سید محمد شفیع جاپلقی.
و بسیاری از اجلاّی وقت از تلامذه او بوده و از وی اجازه روایت داشته اند.
صورت اجازات مؤلف از بیست مورد متجاوز است که عینا به خط مولف یا صاحبان اجازات نزد فاضل معاصر جناب آقای «حسن نراقی» که یکی از احفاد مرحوم نراقی است باقی است.«»