فهرست کتاب


ناگفته های عارفان

محمد جواد نورمحمدی

مقدمه

تقدیم به پاک باخته عاشق، شهید عزیز
علی نادعلی که با قلم سیرت راه معلم شاهد بودن را ترسیم کرد
این نامه نورانی، اولین دفتر از مجموعه ای است که به خواست خداوند در شرح زندگی اولیای بزرگ خدا به دوستداران راه حق و علاقمندان شرح حال خاصان بارگاه خداوند سبحان هدیه می گردد. این مجموعه در بردارنده مصاحبه ها و مقالاتی است که در چندین سال گذشته تهیه شده و اکنون با تنظیمی شایسته عرضه می شود. مجموعه مصاحبه ها و کامل آن جز اندکی تاکنون در جایی چاپ نشده است و این دفتر از آن جهت که قدمی فراتر از کتابها و کتابخانه ها نهاده و نقبی به سینه اهل دل زده و نکات زندگی اولیاء را از دل سینه ها استخراج کرده، کاری شایسته و بکر است و امیدواریم که این روزنه امید و توفیق خدمت از سوی رب جلیل همچنان ادامه یابد و دفترهای دیگر این مجموعه به جامعه اسلامی تقدیم گردد.
این کار چون جستجو در تاریخ عارفان شیعه است و قهرمانان آن پس از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و انبیاء فروزنده ترین اختران آسمان انسانیت اند، در بردارنده دستور العمل ها و الگوهای زندگی ساز می باشد .
معارفی که در این گفتگوها و نوشته ها آمده محصول زندگی فرزانگان است. زندگی ها در مراحل خود شباهتی به کشت زراعت دارد . کشاورز بر مزرع خود ابتدا بذر می کارد و سپس داشت و نگهداری از بذر و در پایان برداشت محصول از مزرع سبز زمین است .
انسان سالک ابتدا باید وجود خویش از چرک گناه پاک نموده و دفتر وجودش را آماده پذیرش حقایق کند . پس از آن تخم نیکی ها و فضائل در مزرع آماده وجودش به کار و به مراقبت و محاسبت از آن نگهداری کند و از آفاتش نگهداری و در رشد و بالندگی آن کوشش کند تا برومند و پر بار گردد . و در آن هنگام پس از تلاش فراوان رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند و آنگاه یکی گردد سلوک و سیر و سالک و آن شود که حضرت صادق فرماید: ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده (هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل و بعد و همراه او دیدم ) و یا آنچه که از حضرتش نقل شده که از حضرت سؤال شد معنی آیه الا من اتی الله بقلب سلیم (جز آن کس که با قلب پاک به محضر خدایش بیاید ) حضرت جواب فرمودند: یلقی ربه و لیس فیه احد سواه (خدایش را ملاقات کند در حالی که هیچکس جز او نباشد )بنابراین مجموعه معارفی که در این دفتر جمع آوری شده گوشه هایی از این سه مرحله است و کرامات شاهدات و مکاشفاتی که در اینجا آمده بخشی از برداشت محصول است . و بسنده کردن به خواندن و حال و هوایی که از آن حاصل می شود، سودی به حال انسان نبخشد بلکه باید مردانه عمل کرد و دل به دستورات الهی سپرد . جوانان برومند باید بدانند فرصت ارزشمند عمر تنها با خواندن این کتابها محصول نخواهد داد . درخت زندگی انسان آن گاه پر ثمر شده و به بار خواهد نشست که باغبانی فهمیده و آگاه و مطلع بر زوایای پنهان کار به مراقبت از آن اقدام کند و این باغبان همان استاد راه و سیر و سلوک در زندگی انسان است . مردی خدایی، جامع صفات و کمالات انسانی و خالی از هوی و هوس و ره حق پیموده .
خواجه حافظ شیرازی در غزلیات خود درباره اهمیت استاد می فرماید:
به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم - که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد
باز گوید:
به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود - خیال باشد کاین کار بی حواله بر آید
و یا فرماید:
خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق - دریا دلی بجوی، دلیر، سرآمدی
و نیز
قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن - ظلماتست بترس از خطر گمراهی
در مکتب حقیقت پیش ادیب عشق - هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی
من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه - قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم
سعی نابرده درین راه به جائی نرسی - مزد اگر می طلبی طاعت استاد بر
در بیابان فنا گم شدی آخر تا کی - ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم
و نمونه های فراوان دیگر که در اینجا مجال آوردن آن نیست .
باری حافظ و دیگران نوع کلمات خود را در معارف توحیدی از معارف الهی کتاب حق و سخنان اولیای آن داشته اند و راهنمای آن این دو اقیانوس بی کرانه است و در معارف قرآنی داشتن استاد از امور مهمی است که باید بدان توجه شود و حکایت خضر و موسی یکی از این موارد زیباست .
از جمله نکات قابل تذکر در این مقدمه اهتمام در عمل به دستورات دینی، سعی و تلاش برای رسیدن به مقصود و با عزم و اراده جدی کار کردن است. بیماری که هزاران بار به طبیب مراجعه کند و دوای درد خویش را فراهم آورد؛ اما از آن نوش جان نکند، هزار سال نیز بگذرد، التیام نیابد و درد او آرام نگیرد . خواندن شرح حالات بزرگان باید تشویق گر ما در رسیدن به کمالات باشد . حال که انسانها بسیار گوناگون زیست می کنند چرا ما بسان خوبان زندگی نکنیم و مردانه در راه عبادت و معرفت حق نکوشیم؟ طریق محبت و عشق حق پیمودنی است و گواه آن هزاران انسان راه یافته است که شرح حال آنان در کتابها آمده است اما آن چیزی که می تواند ما را در زمره آنان قرار دهد تنها و تنها همت و عزم بر انجام فرایض الهی است .
پیشوای عارفان و موحدان، علی علیه السلام فرماید: یا رب یا رب یا رب قو علی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزیمة جوانحی و هب لی الجد فی خشیتک و الدوام فی الاتصال بخدمتک (ای خدا، بار پروردگارا،ای رب من اعضای مرا به خدمتت توانا ساز و جان مرا بر تصمیم الهی قوی و سخت بدار و به من تلاش در راه خشیت (ترس از مقام عظمت ) خود را عطا کن و اتصال و پیوستگی به خدمتت را بر من تداوم بخش . و چون سالک راه خدا به انجام دستورات الهی همت گماشت و مداومت بر عمل کرد و از انجام اعمال خسته نشد نتایج آن را به راستی و درستی خواهد دید و خواهد یافت که زندگی در کنار خدا و با خدا چه زیباست و حقیقت زندگی شهوت آلود و دنیا پرستانه ننگی و چرکی بیش نیست . خدای سبحان همه ما را به راه حقیقت و مستقیم خویش هدایت فرماید آمین .
در پایان مقدمه طرح یک خواسته را شایسته می دانیم و آن پرهیز از عمل خودسرانه است . آرزومندان راه خدا نباید از پیش خود و بر اساس ذوق و سلیقه خویش عمل کنند که طعمه دام شیطان این دام گستر بزرگ هستی، قرار می گیرند و از راه سعادت باز می مانند . پس باید از خداوند سبحان توفیق ادب خواست و به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام توسل پیدا کرد و از آنان در انجام دستورات الهی استمداد کرد و در خدمت بزرگان راهنمایی خواست تا ما را در رسیدن به ولایت اهل بیت و داخل شدن در ولایت آن بزرگواران دستگیری کنند . انه ولی التوفیق .
از همه عزیزانی که نکات، مقالات یا مصاحبه هایی از اولیای خدا دارند درخواست می شود برای نشر معارف الهی و استفاده جامعه برای ما ارسال دارند تا به نام خودشان در این مجموعه چاپ گردد . همچنین صمیمانه پذیرای انتقادات و پیشنهادات همه دوستان و عزیزان هستیم . در پایان از زحمات همه دوستان موسسه مهر خوبان و دیگر عزیزانی که در به ثمر رساندن این نوشته تلاش کرده اند خالصانه سپاسگزاریم .بخصوص از تلاش برادر عزیز جناب آقای حسین نعمتی که بی چشمداشتی پیگیر کار بودند.
و السلام
محمد جواد نورمحمدی
قم - شعبان المعظم 1420

مصاحبه با استاد احمدی پیرامون زندگی عارف فرزانه آیت الله نجابت شیرازی

در مورد زندگی، استادان و حالات آیت الله نجات برایمان بفرمایید: (1)
ایشان در ابتدا خدمت حضرت آیت الله سید علی قاضی طباطبائی در نجف اشرف رسیدند و از وجود پر فیض ایشان بهره ها بردند . و سالها خدمت ایشان تلمذ نمودند. بعد از فوت این استاد گرانمایه حضرت آیت الله نجابت به همراه دوستان سلوکی خویش با عنایت و سفارش استاد بزرگ خود، آیت الله قاضی روانه ایران شده و به حضور حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی می رسند و تا زمان وفات این استاد همواره ملازم و همراه او بوده اند. حضرت آیت الله نجابت در روش سیر و سلوک عرفانی بیشتر تابع روش حضرت آیت الله قاضی بوده اند و در تربیت شاگردان از روش ایشان تبعیت می نمود. در مورد آقای نجابت می توان گفت که ایشان در سیر و سلوک خدمت این دو استاد رسیده و بیشترین استفاده ها را از وجود آنها نموده است و در ضمن تلمذ خدمت این دو استاد، از وجود اساتید دیگر نیز بی بهره نبوده است .

فرزندان حضرت آیت الله نجابت

حضرت آیت الله نجابت ظاهرا دارای چهار فرزند پسر و دو فرزند دختر می باشد که فرزندان پسر ایشان به جز محمد حسین که به درجه شهادت نائل شده اند بقیه در کسوت شریف روحانیت بسر می برند و در حال حاضر مشغول اداره مدرسه علمیه شهید محمد حسین نجابت در شیراز هستند .
و دو دختر ایشان ازدواج کرده اند که دامادهای ایشان یکی آقای قطمیری هستند که بعضی از کتب و آثار حضرت آیت الله نجابت به نام ایشان چاپ و منتشر شده است . (2)
و داماد دیگر ایشان فرزند حضرت آیت الله سید عبدالله فاطمی می باشد .