خوردنیها و آشامیدنیها از نظر پیشوایان علم و دین

سید محمد تقی حکیم با همکاری دکتر رهنما چیت ساز

مویز:

مویز بخورید؛ زیرا مویز صفرا و بلعم را از بین می برد، اعصاب را قوی می کند، خستگی و اندوه را برطرف می نماید و انسان را خوش اخلاق می کند.
پیامبر اکرم (ص)
علی (ع) فرمود: کسی که صبح ناشنابیست و یک دانه مویز سرخ بخورد، مریض نخواهد شد.
امام صادق (ع)
مویز اعصاب را قوی می کند، رنج و خستگی را از بین می برد و نفس را نیکو می نماید.
امام صادق (ع)
وقتی که دچار قحطی و گرسنگی شدید، از مویز بجای نان استفاده کنید و خود را با آن راضی نگهدارید.
امام صادق (ع)
مویز، انگور رسیده ای است که به درخت خشک شده باشد، و فرق آن باکشمش در این است که کشمش از انگورهای کوچک و مویز از انگور درشت حاصل می شود.
مویز اشتهاآور، خلط آور و ملین است. محرکی قوی برای دستگاه تناسلی نیز هست.

نان:

پیغمبر اکرم (ص) فرمود: نان را گرامی بدارید. عرض کردند یا رسول الله چگونه آن را گرامی داریم؟ فرمود: هر وقت که نان جلو شما گذاشته شد، انتظار غذای دیگری را نکشید.
امام صادق (ع)
نان را هرگز زیر کاسه و بشقاب نگذارید.
امام صادق (ع)
پیغمبر اکرم (ص) فرمود نان را با دست تکه کنید.
امام صادق (ع)
خداوند ! برای ما در نان برکت قرار ده و بین ما و نان جدایی مینداز؛ زیرا اگر نان نبود، نیروی نماز خواندن، روزه گرفتن و ادای واجبات پروردگارمان را نداشیم.
پیغمبر اکرم (ص)
پیغمبر اکرم فرمود: نان را بو مکشید، همچنان که درندگان آن را بو می کشند. چه نان مبارک است و خداوند به سبب نان، باران را از آسمان نازل فرمود و زمین را رویانید. به وسیله نان است که شما نماز می خوانید و روزه می گیرید و حج خانه پروردگارتان را به جای می آورید.
امام صادق (ع)
پیغمبر اکرم (ص) فرمود: وقتی که نام و گوشت برای شما آوردند، ابتدا شدت گرسنگی خود را با نان برطرف کنید، آنگاه گوشت بخورید.
امام صادق (ع)
پیغمبر اکرم به خانه عایشه وارد شد. دید عایشه نان ها را می شمرد. حضرت فرمود: ای عایشه نانها را مشمر که بر تو شمرده می شود (حساب می شود).
امام صادق (ع)
کسی که تکه نانی بیابد و آن را بخورد، حسنه ای برای او خواهد بود، و کسی که تکه نانی در کثافت ببیند و آن را بشوید و بردارد، هفتاد حسنه برای او خواهد بود.
پیغمبر اکرم (ص)
پیغمبر اکرم (ص) به خانه عایشه رفت. تکه نانی افتاده دید که نزدیک بود عایشه پا روی آن بنهد. حضرت آنرا برداشت و خورد و سپس فرمود: ای حمیرا ! (لقب عایشه) نعمتهای خداوند را گرامی بدار. نان جو، غذای پیغمبران و خوراک نیکان است و خداوند روا ندانسته است که خوراک پیغمبران را چیزی جز نان جو قرار دهد.
امام رضا (ع)
در شکم آدم مسلول، غذایی سودمندتر از نان برنج وارد نمی شود.
امام رضا (ع)
به شخصی مبتلا به اسهال، نان برنج بخورانید، زیرا نان برنج معده را دباغی می کند و مرض را آسان برطرف می کند.
امام صادق (ع)
مواد تشکیل دهنده نان در حقیقت همانهایی هستند که آرد را تشکیل می دهند، و سهم اعظم ترکیبات آرد عبارتند از: آب، مواد ازته (گلوتن)، مواد چربی، نشاسته و قند، سلولز و مواد معدنی؛ ولی باید توجه داشت که بعضی از این مواد ضمن پختن، تغییرات مختلف و گاهی نسبتاً عمیق می کنند. مثلاً نشاسته در اثر حرارت به درجات متعدد تجزیه می شود.
نان حاوی مقداری ویتامین های B.A و دیاستازی است که حاوی منگنز است. نان گندم برای کسانی که غذاهای کلسیم دار مصرف می کنند، بسیار مفید است؛ زیرا کلیسم کهنه را از بین می برد و کلسیم تازه و جانشین آن می کند؛ و به همین دلیل است که خوردن زیاد نان گندم، باعث می شود که شخصی دچار کمبود کلسیم گردد، از این رو حداکثر مقدار خوراک روزانه نان، نباید از 200 گرم تجاوز کند.
در میان نانها بهتر از همه نان سنگ است که در موقع پختن صدمه زیادی به مواد آن نمی رسد. نان و پنیر غذای بسیار مطبوعی است که از نظر داشتن پروتئین بسیار غنی است؛ زیرا نان گندم که مقدار لیزین (یکی از اسیدهای آمینه تولید کننده مواد پروتئینی) آن خیلی کم است، مخلوط با پنیر که لیزین تقریباً مکفی دارد، غذایی را تشکیل می دهد که نیاز روزانه بدن را به اسیدهای آمینه به مقیاس وسیعی تأمین خواهد کرد.

نخود:

نخود برای درد سینه مفید است.
امام صادق (ع)
نادر خادم حضرت موسی بن جعفر می گوید: امام موسی کاظم (ع) همیشه نخود پخته را پیش از غذا و بعد از غذا میل می فرمود.
بزنطی می گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: نخود برای درد پشت خوب است. و همیشه خود آن حضرت پیش و بعد از طعام دستور می داد تا برای او نخود بیاورند.
نخود با همه ارزش غذایی زیادی که دارد، دیر هضم و مولد نفخ است، ولی از قدیم الایام چنین شهرت دارد که مدر، قاعده آور و ضد کرم است. سابقاً آن را برای رفع قولنج های کلیوی، دفع سنگ های ادراری و زردی به کار می بردند.
در استعمال خارجی باز کننده زخمهای چرکین و التیام دهنده است.
در هر 100 گرم نخود مواد زیر یافته می شود:
پروتید 20 گرم
گلوسید 60 گرم
لیپید 2 گرم
و نیز حاوی مقداری فسفر، کلسیم، آهن و ویتامین های E.C.B است. این مقدار نخود تولید 350 کالری حرارت می کند.