خوردنیها و آشامیدنیها از نظر پیشوایان علم و دین

سید محمد تقی حکیم با همکاری دکتر رهنما چیت ساز

آب:

آب جوشیده سودمند است و ضرری ندارد
امام موسی کاظم (ع)
آب باران (که مستقیماً از آسمان گرفته شود) بدن را پاک و بیماری ها را برطرف می کند
حضرت رضا (ع)
از آشامیدن آب زیاد بپرهیزید. زیرا ریشه هر بیماری است
امام صادق (ع)
نوشیدن آب، بعد از غذای چرب، بیماری می آورد.
پیغمبر اکرم (ص) هر وقت غذای چربی می خورد، کمتر آب می نوشید، و می فرمود: در چنین حالی، غذا گواراتر است (و بهتر جذب می شود).
آب که از دو عنصر اکسیژن و هیدرژن تشکیل شده است، یکی از ضروری ترین مواد برای بدن است. انسان مدت چند روز می تواند بدون غذا بسر برد، و از چربیهای ذخیره شده در بدن استفاده کند، ولی آب موجود در بدن فقط برای مدت 24 ساعت کافی است.
در اسهالهای شدید که اغلب در تابستان رخ می دهد آب بدن به سرعت کم می شود و شخص زود نحیف و لاغر می گردد، به طوری که هر گونه حرکتی برایش غیر ممکن می شود. در این مورد باید به بیمار از طریق مختلف آب رسانید که اگر کوتاهی شود در معرض خطر مرگ قرار می گیرد. برای اهمیت آب همین بس که در قدیم یکی از چهار عنصر اصلی محسوب می شود.

آلو:

یکی از اصحاب می گوید: خدمت امام موسی کاظم (ع) رسیدم، دیدم ظرف آبی جلو حضرت است و در آن آلوی سیاه است که فصلش هم رسیده بود. حضرت فرمود: گرمیم کرده است.
آلوی تازه، حرارت را فرو می نشاند و صفرا را تسکین می دهد.
آلوی خشک، خون را طبیعی می کند و درد مهلک را از بین می برد.
آلوی خشک بخورید؛ زیرا ضرر آن از بین رفته و فایده آن باقی مانده است.
هنگامی که می خواهید آلو بخورید پوست آن را بکنید. آلو برای هر نوع صفرا و حرارتی سودمند است.
آلوی تازه در تمام مواردی که پرهیز از موارد پروتئینی در کار باشد، مانند مبتلایان به روماتیسم، نقرس و تصلب شرائین، می تواند بسیار مفید باشد، به ویژه که انرژی زیادی نیز از آن حاصل می شود. بعلاوه میوه ای است ادرار آور. مصرف آلو هنگام صبح به ناشتا، در رفع یبوستها و تقویت اعمال کلیه ها بسیار مؤثر است، و لی اشخاصی از معده ای ضعیف دارند نباید از آن زیاد مصرف کنند. آلوی پخته با سهولت بیشتری هضم می شود و عوارض آلوی تازه را نیز ندارد.
دکتر لو کلر )H.Lecierc( آلوی خشک را غذایی مناسب و ملین ذکر کرده است و آن را برای مبتلایان به بواسیر و یبوست توصیه می کند. مصرف آلوی خشک برخلاف سایر ملینها موجب می شود که ضمن ایجاد لینت، عمل دفع بدون آنکه ضرری داشته باشد، وضع منظمی پیدا کند.
عده ای از پزشکان مانند دکتر کارتن )P.Carton( معتقدند که اگر قند آلوی تازه را بوسیله چندین مرتبه جوشانیدن با آب نیم گرم کاهش دهند، لینت و دفع صفرا به نحو بهتری انجام خواهد گرفت در 100 گرم آلوی تازه مواد زیر یافت می شود:
پروتید 1 گرم
گلوسید 5/17 گرم
لیپید 5/0 گرم
و مقداری ویتامینهای C . B . A
100 گرم آلوی تازه تولید 76 کالری حرارت می کند.
و 100 گرم آلوی خشک 302 کالری حرارت دارد.

انار:

انار بخورید، زیرا انار برای آدم گرسنه غذایی کافی و برای آدم سیر میوه ای است گوارا.
امام صادق (ع)
یکصد و بیست نوع (اشاره به گوناگونی و زیاد بودن انواع) میوه هست که سرور و بهترین آن ها انار است.
امام صادق (ع)
میوه ای در روی زمین محبوبتر از انار نزد پیغمبر (ص) نبود.
امام باقر و امام صادق (ع)
هر کس در حال گرسنگی (و ناشتا) انار بخورد تا چهل روز قلب او روشن می ماند
امام صادق (ع)
انار را با پیه آن (پوست نازکی که میان دانه ها قرار دارد) بخورید زیرا معده را دباغی و ذهن را زیاد می کند.
امام صادق (ع)
انار ملس (ترش و شیرین) برای معده بهتر است.
امام صادق (ع)
خوردن انار شیرین، آب (نطفه) مرد را زیاد و فرزند را نیکو می سازد.
حضرت رضا (ع)
دود ساقه درخت انار، حشرات را از بین می برد.
امام موسی کاظم (ع)
از گرددانه انار برای بند آمدن خون قاعدگی استفاده می شود، التیام دهنده زخمهای نیز هست. آب انار بسیار مفرح و مدر است. در بیماری های مجاری ادرار، و در موارد عدم ترشح کافی مجاری صفراوی بسیار مفید است. پوست ریشه آن نیز به واسطه داشتن ماده ای به نام پل له تیرین peiietierine یک ضد کرم بسیار قوی است. پس از مصرف پوست ریشه انار، کرم کدو و انگلهای دیگر بی حس و بی حرکت شده با مصرف مسهل به سهولت دفع می شوند. برای استفاده از پوست ریشه انار می توان از روش زیر استفاده کرد:
حدود 80 گرم پوست خشک شده انار را مدت 24 ساعت در مقدار دو لیوان آب بخیسانید و سپس آن را حرارت بدهید تا حجم آن به لیوان کاهش یابد. مایع حاصل باید در دو تا سه نوبت مصرف شود. در بعضی موارد بعد از مصرف جوشانده ریشه انار، عوارضی نظیر تهوع، سرگیجه، اسهال و دل پیچه دیه شده است.
در انار مقدار زیادی ویتامین های PP B.B.B.C موجود است.