خوردنیها و آشامیدنیها از نظر پیشوایان علم و دین

سید محمد تقی حکیم با همکاری دکتر رهنما چیت ساز

نتیجه

در پایان پیشگفتار یاد آوری می شود که مطالب گرد آمده در پیشگفتار و اصل این کتاب، تنها گوشه بسیار کوچکی از دستورهای حیات بخش اسلام و خاصیت آنها ایجاد زندگی سعادتمندانه برای انسان است. انسانی که ایمان داشته باشد، گوش فرا دهد، آنها را خوب درک کند و بکار بندد.
چنانچه اجتماعی در برابر این دستورهای سازنده تسلیم شود و آنها را ملاک کار خود قرار دهد، دیری نپاید که بی عدالتی ها و نابرابری ها از میان آن اجتماع رخت بربندد و مواساتی که اسلام بدان سفارش و تأکید کرده است در آن حکمفرما شود.
از خداوند بزرگ، توفیق همگان را در راه عمل به تعالیم خوشبختی - آفرین اسلام آرزو دارد.
سید محمد تقی حکیم
خوردنی ها و آشامیدنی ها

آب:

آب جوشیده سودمند است و ضرری ندارد
امام موسی کاظم (ع)
آب باران (که مستقیماً از آسمان گرفته شود) بدن را پاک و بیماری ها را برطرف می کند
حضرت رضا (ع)
از آشامیدن آب زیاد بپرهیزید. زیرا ریشه هر بیماری است
امام صادق (ع)
نوشیدن آب، بعد از غذای چرب، بیماری می آورد.
پیغمبر اکرم (ص) هر وقت غذای چربی می خورد، کمتر آب می نوشید، و می فرمود: در چنین حالی، غذا گواراتر است (و بهتر جذب می شود).
آب که از دو عنصر اکسیژن و هیدرژن تشکیل شده است، یکی از ضروری ترین مواد برای بدن است. انسان مدت چند روز می تواند بدون غذا بسر برد، و از چربیهای ذخیره شده در بدن استفاده کند، ولی آب موجود در بدن فقط برای مدت 24 ساعت کافی است.
در اسهالهای شدید که اغلب در تابستان رخ می دهد آب بدن به سرعت کم می شود و شخص زود نحیف و لاغر می گردد، به طوری که هر گونه حرکتی برایش غیر ممکن می شود. در این مورد باید به بیمار از طریق مختلف آب رسانید که اگر کوتاهی شود در معرض خطر مرگ قرار می گیرد. برای اهمیت آب همین بس که در قدیم یکی از چهار عنصر اصلی محسوب می شود.

آلو:

یکی از اصحاب می گوید: خدمت امام موسی کاظم (ع) رسیدم، دیدم ظرف آبی جلو حضرت است و در آن آلوی سیاه است که فصلش هم رسیده بود. حضرت فرمود: گرمیم کرده است.
آلوی تازه، حرارت را فرو می نشاند و صفرا را تسکین می دهد.
آلوی خشک، خون را طبیعی می کند و درد مهلک را از بین می برد.
آلوی خشک بخورید؛ زیرا ضرر آن از بین رفته و فایده آن باقی مانده است.
هنگامی که می خواهید آلو بخورید پوست آن را بکنید. آلو برای هر نوع صفرا و حرارتی سودمند است.
آلوی تازه در تمام مواردی که پرهیز از موارد پروتئینی در کار باشد، مانند مبتلایان به روماتیسم، نقرس و تصلب شرائین، می تواند بسیار مفید باشد، به ویژه که انرژی زیادی نیز از آن حاصل می شود. بعلاوه میوه ای است ادرار آور. مصرف آلو هنگام صبح به ناشتا، در رفع یبوستها و تقویت اعمال کلیه ها بسیار مؤثر است، و لی اشخاصی از معده ای ضعیف دارند نباید از آن زیاد مصرف کنند. آلوی پخته با سهولت بیشتری هضم می شود و عوارض آلوی تازه را نیز ندارد.
دکتر لو کلر )H.Lecierc( آلوی خشک را غذایی مناسب و ملین ذکر کرده است و آن را برای مبتلایان به بواسیر و یبوست توصیه می کند. مصرف آلوی خشک برخلاف سایر ملینها موجب می شود که ضمن ایجاد لینت، عمل دفع بدون آنکه ضرری داشته باشد، وضع منظمی پیدا کند.
عده ای از پزشکان مانند دکتر کارتن )P.Carton( معتقدند که اگر قند آلوی تازه را بوسیله چندین مرتبه جوشانیدن با آب نیم گرم کاهش دهند، لینت و دفع صفرا به نحو بهتری انجام خواهد گرفت در 100 گرم آلوی تازه مواد زیر یافت می شود:
پروتید 1 گرم
گلوسید 5/17 گرم
لیپید 5/0 گرم
و مقداری ویتامینهای C . B . A
100 گرم آلوی تازه تولید 76 کالری حرارت می کند.
و 100 گرم آلوی خشک 302 کالری حرارت دارد.