فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

7 آب برهوت

برهوت، منطقه سوزان و بیابان خشک و هوای گرم آتشبار در بیابان حضرموت در کشور عربی یمن واقع است در روایات زیاد ذکری از این منطقه به میان آمده است، حتی می فرمایند که: در عالم برزخ، ارواح کفار و منافقین در آنجا معذب می شوند، همان طور که ارواح مومنین، در وادی السلام نجف اشرف در جوار و همسایگی امیرمؤمنان علیه السلام متنعم و در شادی و خوشی قرار می گیرند.
1. عن القداح عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال: قال امیرالمؤمنین علیه السلام شر ماء علی وجه الارض ماء برهوت و هو الذی بحضر موت یرده هام الکفار باللیل (756)
قداح از امام صادق (ع) از پدران، بزرگوارش بزرگوارش علیه السلام روایت می کند امیرمؤمنان علیه السلام فرمودند: بدترین آب روی زمین، آب برهوت است که در حضرموت قرار دارد؛ شبها ارواح کفار به آن وارد می شوند .
2. عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله: شرالیهود، یهود بیسان و شر النصاری نصاری بحران و خیر ماء علی وجه الارض ماء زمزم و شر ما علی وجه الارض، ماء برهوت و هو واد بحضرموت ترد علیه هام الکفار و صداهم (757)
سکونی از امام صادق علیه السلام روایت می کند: که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بدترین یهودی ها یهود بیسان و بدترین نصاری نصارای نجران است و بهترین آب روی زمین، زمزم و بدترین آب، آب برهوت وادی است در حضرموت که ارواح و ابدان کفار بر آن وارد می شود
(بیسان: شهرکی است در شام و نجران، محل معروفی است، در میان حجاز و شام و یمن) (758)
در کتاب (از مباهله تا عاشوری) به طور مفصل و خواندنی از موقعیت محل و اهل نجران و صنایع دستی آنان نوشته ام به آنها مراجعه شود.
(صدی: بدن آدمی را بعد از مرگ می گویند المنجد والقاموسی و النهایة)
( هام و هامة الراس، فرق سر هر چیز رئیس، گروه، جماعت، مردم المنجد و القاموسی و النهایه ( در نهایة اللغة می گوید: الهامه: الراس و اسم طائر و هو المراد فی الحدیث ذلک انهم یتشامون بها و هی طیر اللیل و قیل: هی البومة (759)
هامه به معنای سر و سر پرنده ای را گویند که با او فال بد می زنند و شاید همان شب پره یا فاخته یا بوم باشد.

8 آب گوگردی و تلخ

روایات مذمت کننده این آبها در بخش 6 فصل 25، مشروحا گذشت.
چشمه های آب گرم در سراسر ایران به ویژه در دامنه های کوه البرز و زاگرس پراکنده اند و بسیاری از آبادیهای به علت داشتن این گونه چشمه ها، شهرت و اهمیت یافته، آب گرم نام گرفته اند.
در هر منطقه آب گرمها با زبان محلی نامگذاری شده است. مثلا در اطراف اردبیل با زبان آذری شناخته می شوند. مانند گامیش گلی - ساری سو - قره سو - قوتور سویی - سردآبه - داغ آتان - بوشلی سویی و.... )
یا در جاهای دیگر (زی سو - شورسو) یا در محلات (آب شفا - آب حکیم) و در ورتون اصفهان (آب کچلی - آب مفاصل) همچنین در سمنان چشمه آب قولنج و بالاخره آبگرمهای دامنه دماوند و سایر مناطق که شمارش آنها به طول می انجامد.
به طور کلی مردم در خواص این آبها عقاید خاص دارند و از زمانهای دور برای استشفای امراض مختلف به سوی این گونه آبهای معدنی رو می آورند و چون با ایمان خالص آب تنی می کنند به نتیجه مطلوب می رسند.
اما واقعا به این آبها برای شفای بیماران موثرند؟! یا تغییر فیزیکی زندگی یکنواخت، و استفاده از آب و هوای سالم خوردنیها و آشامیدنیها طبیعی، کمک های روانی و اعتقادات درونی است که، امراض را ولو به طور موقت از بدنها دور می سازد؟ خدا می داند.
به هر حال این شهرتها و عقیده کار خود را کرده و به طرز زیبایی جا افتاده است. چنانچه می بینیم در طول سال عامه مردم، مخصوصا شهرنشینان، به انتظار فرا رسیدن تابستان تعطیلی مدارس می نشینند تا به مناطق ییلاقی و آبگرمها سفر کرده و بهبودی خود را به دست آورند. ما هم شفای بیماران را با هر وسیله ای که باشد، از خداوند قادر یکتا خواستاریم. آمین.

بخش 9 مراسم سنتی آب