فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

8 دستشوئی کردن در کنار نهر آب!

اصولا آلوده نمودن محلهای مورد بهره برداری مردم، با هیچ منطق درست و عقل سالم صحیح نیست.
هر کسی اخلاقا موظف است که با رعایت آسایش دیگران، شخصیت خود را نیز حفظ نماید
کثیف کردن جاهائی که در روایت ذیل اشاره شد، از محلهائی است، از سوی پیامبر اسلام مورد نهی قرار گرفته است.
پس باید آلوده ساختن آنها پرهیز و خودداری نمود.
عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علی علیه السلام قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله این یتغوط علی شفیر مأیستعذب منه او نهر یسعذیب منه او تحت شجرة علیها ثمرة (706)
امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیه السلام از امیرمؤمنان روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله، از دستشوئی کردن تغوط در کنار (چشمه آبی) که از آن استفاده می کنند (و یا نهر آبی که مورد استفاده قرار می گیرد) یا زیر درختی که میوه دارد، نهی کرد.

بخش 8 آبهای ممدوح و مذموم

اخبار و احادیث اسلامی، بعضی از آبها را مورد مدح و بعضی دیگر را مورد ذم قرار داده است. با توجه به اینکه آبهای مذمت شده ذاتا بد نیست. چون در نظام احسن جهان آفرینش، هیچ موجودی ذاتا بد به وجود نیامده است.
بلکه هر یک از آنها تحت شرایط خاص اقلیمی، دارای خاصیتهای گوناگون بوده در نهایت با برخوردهای متفاوت حدیثی رو به رو گشته است.
مثلا رود نیل که در بعضی روایتها مورد نکوهش قرار گرفته. نه به خاطر این است که، خود رو نیل ذاتا بد است. بلکه اثرات خاک و هوا یا جهات دیگر است که، اسرار آن برای ما بیان نه گردیده است.
رود نیل از هفت کشور مختلف عبور می کند و طولانی ترین رود جهان به شمار می آید. اما روایات روی خاک مصر انگشت گذاشته است، و نه همه کشورهایی که در مسیر آن قرار دارد. در این راستا است رودهای دیگر جهان که در صفحات بعد مطالعة می فرمائید.
و همچنین آبهای گرم و گوگردی و یا تلخی که در عده ای از روایات استشفا از آنها را منع کرده و توبیخ نموده است. در حالی که میان مردم نافع بودن این قبیل آنها شهرت تام گرفته است. به طوریکه معالجه با آن آبها به صورت یک فرهنگ درآمده است.
پس نباید روایت نکوهش کننده را به خود آبها متوجه سازیم، بلکه فعل و انفعالات درون زمینی و برون زمین است که در آبها اثر گذاشته و عنوان ثانوی روی آنها آورده است.
چیزی که مایه تاسف است، هنوز درباره چشمه های آب گرم و معدنی و خواص آنها، نه در ایران، و نه در بسیاری از کشورهای دیگر، بررسی فراگیر و منظمی انجام نشده؛
آنچه صورت گرفته، بسیار ناقص و پراکنده بوده است به نظر می رسد در بسیاری از مناطقی که در حوزه آتشفشانها قرار دارند، چشمه های معدنی دست نخورده، و منابع آبگرمی که بتوان با سهولت بدانها دست یافت، وجود دارد. خواص درمانی فوق العاده این گونه چشمه ها و در نهایت، اهمیت اقتصادی غیر قابل انکار آنها ، در این زمینه بررسیهای منظم و گسترده ای را ضروری می سازد. (707)

1 آب زمزم

عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال امیرالمؤمنین علیه السلام : ماء زمزم خیر ماء علی علی وجه الارض (708)
امام صادق از امیرمومنان علیه السلام روایت کرده است که فرمود: زمزم بهترین آب روی زمین است.
عن امیرالمومنین علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله ماء زمزم دواء لما شرب له (709)
امیرمؤمنان از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند که آن حضرت فرمود: آب زمزم برای هر دردی که نوشیده شود، دوای آن است
عن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ماء زمزم شفاء لما شرب له من شربه لمرض شفاه الله او لجوع أشبعه الله، او لحاجة قضاه الله (710)
جابر بن عبدالله گوید: من رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آب زمزم شفای آن چیزی است که به خاطر آن نوشیده شود؛ اگر برای مرض است، شفا یابد یا گرسنگی است، سیر می شود یا حاجتی است برآورده شود.
4. عن الصادق علیه السلام : ماء زمزم شفاء من کل داء و مان من کل خوف (711)
امام صادق علیه السلام فرمود: آب زمزم شفای هر درد و امان از هر ترس است
5. از ابن عباس روایت است که خداوند پیش از قیامت تمامی آنها را از روی زمین بر می دارد؛ غیر از زمزم و آب آن برای هر درد و تب شفا است و نگاه کردن به آن سبب جلای چشم است هر کسی برای شفا بنوشد؛ شفایش دهد و اگر برای گرسنگی بنوشد سیرش کند (712)
6. اسماعیل بن جابر گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: آب زمزم از هر دردی شفا است خیال می کنم فرمود: هر چه باداباد چون پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: آب زمزم، شفا است برای هر چیزی که به خاطر آن نوشیده شود. (713)
7. امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: نگاه کردن به زمزم درد را می برد، از آن مقابل رکنی که حجرالاسود در آن است، بنوشد چون در زیر حجر چهار نهر از بهشت است، فرات نیل، دو نهر سیحان و جیحان . (714)
8. نزد امام صادق علیه السلام یادی از آب زمزم شد. فرمود: از زیر حجرالاسود چشمه ای بر زمزم جاری است، هر وقت آن چشمه زیاد شود، آب زمزم شیرین می شود (715)
9. عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه: ان النبی صلی الله علیه و آله یستهدی من ماء زمزم و هو بالمدینة (716)
امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش علیه السلام روایت می کند، پیغمبر صلی الله علیه و آله: در مدینه بود آب زمزم را برای او هدیه می آوردند، یا خودش هدیه می خواست
10. امام صادق علیه السلام فرمود: هر وقت آب می نوشید، ظرف را تکان می داد و می فرمود: ای آب! زمزم و فرات به تو سلام می گویند (717)
11. هر وقت آب زمزم آشامیدی بگو.
اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم
و ابوالحسن علیه السلام وقتی که از آب زمزم می نوشید، می فرمود: بسم الله و الحمدالله والشکر لله (718)
12. اگر می توانی پیش از خروج به صفا از آب زمزم بیاشام و موقع آشامیدن این دعا را بخوان:
اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاءا من کل داء و سقم (719)
13. معاویة بن عمار از ابی عبدالله علیه السلام روایت کرده است که نامهای زمزم بدین صورت است.
1. رکضة جبرئیل 2. حفیرة اسماعیل 3. حفیرة عبدالمطلب 4. زمزم 5. بره، 6. والمضمونة 7. الرواء 8. طعام مطعم، 9. شبعه، 10. شفاء سقم (720)