فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

5 ادرار به آب راکد جفاست

همان طور که در فصل گذشته تذکر دادیم آب در أنواع گوناگونش ساکنین و اهلی دارد، ادرار کردن به آن، یکنوع بی احترامی به آنها و عدم رعایت ادب، و سبب آزار و اذیت آنها است؛
مخصوصا آب راکت و ایستاده که مورد احتیاج انسانها و حیوانات است.
دور از مروت است کسی آن را آلوده ساخته مایه بروز امراض و بیماریهای مختلف را فراهم آورد.
عن موسی بن جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: البول فی الماء القائم من الجفا (693)
امام صادق علیه السلام بن جعفر علیهاالسلام فرمود: ادرار کردن به آب راکد جفا است.

6 اجتناب از ادرار کردن به آب زلال

محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام انه قال: لا تشرب و أنت قائم، و لا تبل فی ماء نقیع؛ لا تطف بقبر (694) و لا تخل فی بیت وحدک: و لا تمش بنعال واحد؛ فان الشیطان اسرع ما یکون الی العبد، اذا کان علی بعض هذه الاحوال؛ و قال انه ما أصاب احدا شی ء علی هذه الحال، فکاد ان لا یفارقه ان یشاءالله (695)
محمد بن مسلم از یکی از صادقین علیه السلام در سندهای دیگر از أبی عبدالله علیه السلام (696) روایت کرده است که فرمود: ایستاده آب نخور! به آب زلال بول نکن!
به قبری تغوط نکن؛ مدفوع نریز! در خانه تنها نمان! با یک لنگه کفش راه نرو شیطان را در این حالات خود را به کسی برساند، جدا شدنش مشکل است، مگر این که به خدا بخواهد.

7 پرهیز از ادرار به آب جاری

عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال امیرالمؤمنین علیه السلام : انه نهی از یبول الرجل فی الماء الجاری الا لضرورة و قال: ان للماء اهلا (697)
امام صادق علیه السلام از امیرمؤمنان صلوات الله و سلامه علیه روایت می کند که آن حضرت از ادرار کردن به آب جاری نهی فرمود مگر در موقع ضرورت و فرمود: آب هم اهلی دارد.
2. علی علیه السلام فی حدیث الاربعماه، قال: لا یبولن احدکم فی سطح فی الهواء و لا یبولن فی ماء جار فان فعل ذلک فأصابه شی ءفلا یلومن الا نفسه للماء اهلا (698) امیرمؤمنان علیه السلام در حدیث چهارصد گانه فرمود: از شماها کسی در پشت بام به هوا ادرار نکند و در آب جاری ادرار نکند! اگر کسی این کار را کرد، چیزی خطری
اما حدیث دیگر
عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال: قلت له: یبول الرجال فی الماء؟ قال: نعم ولکن یتخوف علیه من الشیطان (699)
راوی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: کسی به آب ادرار می کند؟ فرمود: بلی یعنی مانعی ندارد، اما از شر شیطان در امان نیست و به او می شود
2. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لا بأس یبول الرجل فی الماء الجاری، و کره أن یبول فی الماء راکد (700)
امام صادق علیه السلام فرمود
: عیب ندارد، کسی به آب جاری ادرار کند ولی بول کردنش به آب راکد خوش آیند نیست و مکروه است
3. عن عنبسة بن مصعب قال: سالت اباعبدالله علیه السلام یبول فی الماء الجاری؟ فقال: لا باس اذا کان الماء جاریا (701)
عنبسة بن مصعب گوید: از ابی عبدالله علیه السلام در مورد ادرار کردن به آب جاری پرسیدم فرمود: اگر جاری باشد، عیب ندارد.
4. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لاباس بالبول فی الماء الجاری (702)
امام صادق (ع) فرمود: ادرار کردن به آب جاری عیب ندارد.
5. عن سماعة قال: سالته عن الماء الجاری یبال فیه قال: لا باس به (703) سماعة از امام علیه السلام پرسید که به آب جاری بول می کنند، فرمود: عیب ندارد،
6. و لا یجوز البول فی حجر و لا ماء راکد و لا بأس بالبول فی مأجار (704) ادرار کردن به سوراخ حیوانی و یا آب راکد جایز نیست ولی به آب جاری عیب ندارد.
7. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: لو ان میزایین سالا احدهما میزاب بول و الآخر میزاب ما فاختلطا ثم اصابک ما کان به باس (705)
از امام صادق علیه السلام است که فرمود: اگر دو ناودان، بول و آب، جاری شده و به همدیگر مخلوط شود و ترشحی از آن به تو برسد، عیبی ندارد. شیخ حر عاملی در وسائل در ذیل این حدیث می فرماید: اگر چه در روایت مطلق آب گفته شده است، اما منظور قویترین افراد آن یعنی: آب جاری است.
راه حل
دو دسته روایت بالا که دسته اول، ادرار کردن به آب جاری را مجاز نمی داند؛ و دسته دوم، با صراحت اجازه می دهد .
از نظر فقهی، اولی را حمل به کراهت دومی را حمل بر جواز کرده اند.
اما از نظر اخلاقی، ادرار کردن به آب جاری نیز کار پسندیده نیست. اگر چه از نظر شرعی عیب نداشته باشد؛ چون شرع، بیشتر به طهارت و نجاست آب نظارت دارد نه قسمت طبی آن، شاید منظور آب جاری زیاد است که، بول کردن آن را متاثر نسازد.
پس اخباری که ادرار کردن به آب جاری را بلا مانع می داند یعنی از نظر پاک بودن اشکال ندارد. مگر اینکه بو یا مزه و یا رنگ آب با چیز نجس تغییر یابد. أخباری که نهی می کند؛ یعنی: اخلاقا زشت است و استفاده از آن به صورت نوشیدن و غیر آن خوب نیست.