فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

4 ادرار کردن به آب راکد سبب دیوانگی است

در احادیث زیاد وارد شده است که در آب مانند خشکی موجودات گوناگون زندگی می کنند؛
از بعضی از آنها هم استفاده می شود؛ گروههائی در آب ساکنند که دارای عقل و خرد هستند (مانند روایاتی که در فصلهائی از این کتاب آورده ایم؛ بدون ساتر به آب وارد نشوید؛ یا روایاتی که از ادرار به آب ممنوع می کند؛ با این تعلیل که آب هم ساکنی دارد) شاید گروهی از ملائکة یا جنیان و أمثال آنها در آب سکونت داشته باشند که، ادرار بر آب نوعی توهین و تحقیر و عدم رعایت ادب بوده باشد؛
با این عمل، آنها را عصبانی کرده و ادرار به انجام عملیاتی نمایند که، دیوانگی و غش ادواری و مانند آن در پی داشته باشند؛
یا حکمت دیگری دارد که بر ما مبهم و نامعلوم است.
عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث المناهی، قال: و نهی أن یبول احد فی الماء الراکد فانه یکون منه ذهاب العقل (692)
امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیث مفصل مناهی از ادرار کردن به آب راکد نهی فرمود که، باعث از بین رفتن عقل، و سبب دیوانگی می باشد.

5 ادرار به آب راکد جفاست

همان طور که در فصل گذشته تذکر دادیم آب در أنواع گوناگونش ساکنین و اهلی دارد، ادرار کردن به آن، یکنوع بی احترامی به آنها و عدم رعایت ادب، و سبب آزار و اذیت آنها است؛
مخصوصا آب راکت و ایستاده که مورد احتیاج انسانها و حیوانات است.
دور از مروت است کسی آن را آلوده ساخته مایه بروز امراض و بیماریهای مختلف را فراهم آورد.
عن موسی بن جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: البول فی الماء القائم من الجفا (693)
امام صادق علیه السلام بن جعفر علیهاالسلام فرمود: ادرار کردن به آب راکد جفا است.

6 اجتناب از ادرار کردن به آب زلال

محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام انه قال: لا تشرب و أنت قائم، و لا تبل فی ماء نقیع؛ لا تطف بقبر (694) و لا تخل فی بیت وحدک: و لا تمش بنعال واحد؛ فان الشیطان اسرع ما یکون الی العبد، اذا کان علی بعض هذه الاحوال؛ و قال انه ما أصاب احدا شی ء علی هذه الحال، فکاد ان لا یفارقه ان یشاءالله (695)
محمد بن مسلم از یکی از صادقین علیه السلام در سندهای دیگر از أبی عبدالله علیه السلام (696) روایت کرده است که فرمود: ایستاده آب نخور! به آب زلال بول نکن!
به قبری تغوط نکن؛ مدفوع نریز! در خانه تنها نمان! با یک لنگه کفش راه نرو شیطان را در این حالات خود را به کسی برساند، جدا شدنش مشکل است، مگر این که به خدا بخواهد.