فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

2 نهی از ادرار به آب راکد!

شیخ کفعمی رحمت الله علیه می گوید: در کتاب بعضی از اصحاب ما، مطلبی دیدم خلاصه اش این است: مردی به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد ای رسول خدا! من غنی بودم فقیر شدم؛ صحیح بودم مریض شدم؛ میان مردم مقبول بودم مبغوض شدم، بر دلهای آنها سبک بودم سنگین شدم، شادمان بودم همها برایم رو آورد؛ و زمین با وسعتی که دارد؛ برایم تنگ شده است، تمام روز را در طلب رزق می گردم چیزی گیرم نمی آید، که خودم را سیر کنم، گویا نام من از دیوان ارزاق محو شده است پیغمبر، فرمود:
یا هذا لعلک تستعمل مثیرات الهموم فقال: و ما مثیرات الهموم؟ ای شخص! شاید تو چیزهایی که همه را بر می انگیزاند، انجام می دهی! عرض کرد: آنها چیست؟ فرمود:
1. نشسته عمامه گذاشتن
2. ایستاده شلوار پوشیدن
3. با دندان ناخن گرفتن
4. با دامن صورت را خشک نمودن
5. در آب ایستاده راکد ادرار کردن
6. دمر خوابیدن. عرض کردم هیچ یک از این کارها را انجام نمی دهم، فرمود: از خدا بترس و دلت را پاک و خالص کن! و با این دعا که یادت می دهم، خدا را بخوان و آن دعای فرج است. پس آن مرد با خلوص نیت، دعا کرد، به بهترین حالاتش برگشت، دعا این است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الهی طموح الامال قد خابت الالدینک و معا کف الهم قد تعطلت لا الیک، (685) و مذاهب العقول، قد سمت الا الیک، فانت الرجاء و الیک المتلجاء یا اکرم مقصود و یا اجود مسئول هربت الیک بنفسی، یا ملجا الهاربین باثقال الذنوب احملها علی ظهری ولا اجد لی الیک شافعا سوی معرفتی بانک اقرب من لجاء الیک المضطرون و امل ما لدیه الراغبون یا من فتق العقول بمعرفته و اطلق الالسن بحمده و جعل ما امتن علی عباده کفاء لتادیة حقه اللهم صل علی محمد و آل محمد، و لا تجعل للهموم علی عقی سبیلا و لا للباطل علی عملی، دلیلا اللهم انک قلت فی محکم کتابک المنزل علی نبیک المرسل علیه و آله السلام کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون طال هجوعی و قل قیامی و هذا السحر و انا استغفرک لذنوبی، استغفار، من لا یملک لنفسته نفعا و لا ضرا و لا موتا ولا حیاتا، و لا نشورا (686)
سپس کفعمی این جمله را اضافه کرده است، و افتح لی خیرالدنیا، والاخرة یا ولی الخیر (687)

3 ادرار به آب راکد فراموشی می آورد!

1. الخصال فی وصایا النبی صلی الله علیه و آله: لعلی علیه السلام یا علی! تسعة اشیاء تورث النسیان: اکل التفاح الحامض و أکل الکزبره و الجبن و سؤر الفأر و قرأتة کتابة القبور و المشی بین امرئتین و طرح القمله و الحجامة فی النقرة و البول فی الماء الراکد (688)
از وصیت های رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرمؤمنان علیه السلام : یا علی نه چیز نسیان می آورد (سبب فراموشی می شود:)
1. سیب ترشی 2. گشنیز 3. پنیر 4. بازمانده موش 5. خواندن نوشته های روی قبر 6. راه رفتن میان دو زن 7. انداختن شپش 8. حجامت در گودی پشت گردن 9. ایستاده ادرار کردن در آب فراموشی آوردن سیب در روایات بالا به سبب ترش تصریح کرده است، ولی حدیث زیر به طور مطلق همه سیب ها را گفته است. ان التفاح یورث النسیان و ذالک لانه یولد فی المعدة فی المعدة لزوجة (689) خوردن سیب، فراموشی به جا می گذارد، چون در معده ایجاد لغزندگی و چسبندگی می کند این روایت را می توان به روایت بالا مقید کرد یعنی سیبی که ترش است نسیان آور است نه همه سیب ها. رسول خدا فرمود ناشتا، سیب بخورید، سیب معده را می شوید و پاک می کند (690) 2. محمد بن علی بن الحسین علیه السلام و قد روی ان البول فی الماء الراکد، یورث النیسان (691) امام محمد باقر علیه السلام فرمود: روایت شده است که ادرار کردن بر آب ایستاده، سبب فراموشی است.

4 ادرار کردن به آب راکد سبب دیوانگی است

در احادیث زیاد وارد شده است که در آب مانند خشکی موجودات گوناگون زندگی می کنند؛
از بعضی از آنها هم استفاده می شود؛ گروههائی در آب ساکنند که دارای عقل و خرد هستند (مانند روایاتی که در فصلهائی از این کتاب آورده ایم؛ بدون ساتر به آب وارد نشوید؛ یا روایاتی که از ادرار به آب ممنوع می کند؛ با این تعلیل که آب هم ساکنی دارد) شاید گروهی از ملائکة یا جنیان و أمثال آنها در آب سکونت داشته باشند که، ادرار بر آب نوعی توهین و تحقیر و عدم رعایت ادب بوده باشد؛
با این عمل، آنها را عصبانی کرده و ادرار به انجام عملیاتی نمایند که، دیوانگی و غش ادواری و مانند آن در پی داشته باشند؛
یا حکمت دیگری دارد که بر ما مبهم و نامعلوم است.
عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث المناهی، قال: و نهی أن یبول احد فی الماء الراکد فانه یکون منه ذهاب العقل (692)
امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیث مفصل مناهی از ادرار کردن به آب راکد نهی فرمود که، باعث از بین رفتن عقل، و سبب دیوانگی می باشد.