فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

27 میوه ها را بشوئید

شستن میوه ها، از نظر بهداشتی لازم است. چون سمپاشی های که، روی آنها انجام می گیرد، و سایر آلودگیهایی که از هوا بر روی میوه ها می نشیند، ضرورت شستن را دو چندان می کند.
با قطع نظر از اینها، فعل و انفعالاتی که روی پوست میوه انجام می گیرد، ایجاب می کند که میوه ها را قبل از مصرف بشوئیم.
ائمه ما چون به جهات زندگی، توجه زیادی داشتند، این نکته را نیز مورد توجه قرار داده، می فرمایند:
لکل ثمرة سماها فاذا أتیتم بها فمسوها بالماء واغمسوها فی الماء یعنی اغسلوها (680)
بر روی هر میوه ای، نوعی سم وجود دارد. هرگاه برایتان میوه آورند آنرا بشوئید و به آب فرو ببرید.
مس: دست کشیدن و غمس: فرو بردن یعنی: با دست میوه ها را بمالید و با فرو بردن در آب آنرا تمییز کنید.

بخش 7 احکام ادرار کردن بر آب

ادرار کردن بر آب یکی از مسائلی است که، شایسته است از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بهداشتی، اخلاقی، شرعی و روائی. 1. بهداشتی
بر هیچکس پوشیده نیست که، بول، یکی از پلیدیهای مملو از انواع میکروبها است. هیچ صاحب علم و عقل اجازه نمی دهد، آن را با مایعاتی که مورد استفاده انسانهاست، مخلوط کرده، و تولید امراض گوناگون نماید؛
البته این بحث از موضوع کتاب ما خارج است باید، متخصصین فن در این باره اظهار نظر کرده و مورد بررسی قرار دهند، ولی به طور خلاصه آلوده کردن مواد غذایی را، هیچ طب و یا طبیبی اجازه نخواهد داد.
2. أخلاقی:
هیچ عقل سلیم نمی پذیرد آب که مایه حیات است، با ادرار کردن، آن را، آلوده و فاسد نمایند و هیچ صاحب وجدانی به خود اجازه نخواهد داد، با ادرار کردن بر آب موجب زیانهای خطرناک و ضررهای غیر قابل جبران باشد.
3. شرعی و روائی:
آبها از نظر شرعی احکام مخصوص به خود را دارد، در کتابهای فقهی مخصوصا در رساله های عملیه فارسی، توضیح المسائل ها، مشروحا بحث شده است، ما نیز در بخش 3، انواع آبها به طور اختصار بیان کردیم.
اما از نظر روایی که مورد، توجه ماست، در فصول آینده مطالب گوناگونی را از لا به لای روایات بیرون کشیده و از نظر خوانندگان گرامی، می گذرانیم.

1 به آب ادرار نکن!

1. ونهی النبی صلی الله علیه و آله عن دخول الانهار الا بمئرز و قال ان للماء اهلاو سکانا (681)
پیغمبر صلی الله علیه و آله از داخل شدن بر نهرها، بدون زیر پوش نهی کرد و فرمود: در آب اهل و ساکن شوندگانی وجود دارند.
2. وکره دخول الانهار الا بمئرز وقال: فی الانهار عمار و سکان من الملائکه (682) رسول خدا فرمود: بدون لنگ وارد شدن به نهرها مکروه، است، و فرمود: در نهرها عمار و سکانی از ملائکه هست.
3. در حدیث ابی سعید دینار بن عقیما التیممی گذشت، که به حسنین علیه السلام عرض کرد: أفسدتما، الازارین، زیر پوشهایتان را فاسد کردید، فرمودند: یا اباسعید! فسادالازارین (683) احب الینامن فسادالدین ان للماء اهلا و سکانا (684)
ای اباسعید! فاسد شدن زیر پوشها برای ما بهتر است، از فساد دین مان، (باید بفهمی که) در آب اهل و سکانی هست) (نباید با کندن زیر پوش به آنها بی احترامی کرد) به بخش 6 فصل 25 حدیث 6 صفحه 302 مراجعه شود.
در این روایتها، حتی بدون لنگ و ساتر عورتین، اجازه ورود به آب را نمی دهد. ادرار کردن به طریق اولی مجاز نمی باشد.