فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

20 پس از حجامت به حمام نروید!

و ایاک و الحمام اذا الحجمت، فان الحمی الدائمه یکون فیه (653)
وقتی که حجامت کردی و خون از بدن گرفتی، استحمام نکن! چون تب دائم در پی خواهد داشت البته روایت فوق نمی گوید: که از آب استفاده نکن بلکه از حمام کردن نهی می کند؛ چون واضح است؛ بدن در اثر خون گرفتن دچار نوسان خواهد بود؛ اگر از حمام استفاده شود؛ حرارت آن نیز مزید بر علت شده موجب سستی و ناتوانی شده اما استفاده و شستشو کردن با آب سرد مانعی ندارد؛ چنانچه در حدیثی امام صادق علیه السلام فرمود: ان النبی صلی الله علیه و آله احتجم هاج به الدم و تبیغ فاغتسل بالماء البارد لیسکن عنه الحراره (654) به درستی که پیغمبر حجامت کرد خون هیجان کرده و سرکشی نمود با آب سرد غسل کرد، تا حرارت آن کاهش یافته و از حرارت آن بکاهد ان امیرالمؤمنین علیه السلام کان یغتسل من الحجامة و الحمام (655) امیرمؤمنان علیه السلام از حجامت و حمام خود را شستشو می داد راوی می گوید: روایت بالا را به امام صادق علیه السلام عرض کردم، فرمود: پیغمبر هر وقت حجامت می کرد خون به هیجان آمده طغیان می کرد خود را با آب سرد شستشو می داد و امیرمؤمنان هر وقت به حمام می رفت حرارت بدنش بالا می رفت آب سرد می ریخت، حرارت پایین می آمد.

21 نوشیدن آب پس از خوردن ماهی!

1. عن ابی عبدالله علیه السلام : اذا أکلت السملک فاشرب علیه الماء (656)
از امام صادق علیه السلام روایت شده است فرمود: هر وقت ماهی خوردی، روی آن آب بنوش!
البته معلوم است، که معمولا ماهی شور می باشد؛ و چون طبعا نیز آب زی است، بعد از صرف آن، نوشیدن آب اثرات خوبی دارد.
اما نباید پس از خوردن ماهی شستشو کنی، چون بیماری فالج می آورد.
به حدیث بعدی توجه فرمائید
و اما حدیث دیگر
الاغتسال بالماء البارد بعدا کل السمک یورث الفالج (657) (658)
شستشو با آب سرد پس از مصرف ماهی سبب بیماری فالج می شود.

22 نوشیدن آب از روی عسل

عن أنس: و کان صلی الله علیه و آله یشرب الماء علی العسل (659)
انس ابن مالک گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از خوردن عسل آب می نوشید نوشیدن آب پس از خوردن عسل، علاوه بر اینکه از نظر پزشکی مانعی ندارد، مقوی نیز هست.
زیرا عسل عصاره و شیره انواع مختلف، گلها و گیاهان است در هر گل و گیاهی، اثرهای شفابخش گوناگون وجود دارد، خداوند در قرآن کریم از عسل به فیه شفاء للناس (660) تعبیر کرده است، یعنی در عسل برای مردم شفا است
البته، در محل خود به اثبات رسیده است که منفعت موم عسل از شهد و شیره آن بیشتر است، اگر چه دیر هضم است، اما نباید موم را از شهد جدا کرد، چون مردم چکیده گلها و خیلی نافع است؛
دست بشر در تهیه آن دخالتی ندارد؛ اما شکر را به صورت شیره به زنبور عسل می دهند.
در موقع خرید عسل دقت شود؛ در خانه های مومی به وسیله زنبور پرده پوشی شده باشد؛ چون به جز زنبور عسل، کسی نمی تواند با آن ظرافت بر روی آن پرده کشد؛ اما اگر روی خانه ها باز باشد، ممکن است شیره شکر ریخته باشند.