فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

17 آب سرد پیش از نوره!

عن الرضا علیه السلام و اذا اردت الستعمال النورة و لا یصیبک قروح و لا شقاق و لاسواد فاغتسل بالماء البارد قبل ان تتنور (646)
امام رضا علیه السلام در رساله مشهور به رساله ذهبیه که به مامون فرستاده بود نوشته: هر وقت خواستی نوره استعمال کنی که، برایت زخمها و ترکها و سیاهی به بار نیاورد پیش از نوره، خود را با آب سرد شستشو بده
عن الصادق علیه السلام قال: اذا دخل احدکم الحمام فلیشرب ثلاثة اکف من ماء حار فانه یزید فی بهاء الوجه و یذهب بالالم من البدن (647)
امام صادق علیه السلام فرمود: هر وقت کسی از شماها داخل حمام شد، سه کف، سه مشت از آب گرم بنوشد؛ که شفافیت، صورت را، زیاد و درد بدن را از بین می برد.

18 منفعت نوشیدن آب گرم در حمام!

عن الصادق علیه السلام : اذا دخل احدکم الحمام فلیشرب ثلاثة اکف من ماء حار فانه یزید فی بهاء الوجه و یذهب بالالم من البدن (648)
امام صادق علیه السلام فرمود: هر وقت کسی که از شماها به حمام رفت، سه کف، سه مشت آب گرم بنوشد؛ شفافیت صورت را زیاد، و درد بدن را از بین می برد
در این مورد به فصل بعد توجه کنید.

19 در حمام آب سرد ننوشید،

عن الصادق علیه السلام : و خذ من الماء الحار وضعه علی هامتک وصب منه علی رجلیک و ان امکن ان تبلع منه جرعه فانعل فانه ینقی المثانة و ایاک و شرب الماء البارد، و الفقاع فی الحمام فانه یفسد المعدة و لا تصبن علیک الماء البارد فانه یضعف البدن و صب الماء علی قدیمک اذا خرجت فانه الماء من جسدک (649) امام صادق علیه السلام فرمود: در حمامت از آب، گرم بگیر و به سرت بگذار و به پاهایت بریز و اگر می توانی یک جرعه قورت بده که مثانه را تمیز می کند. مبادا! در حمام، آب سرد و آب جو بنوشی، چون معده را فاسد می کند، و آب سرد بر خودت نریز که، بدن را ضعیف می نماید وقتی که از حمام بیرون آمدی که آب سرد را به پایت بریز که دردها را از بدنت بیرون می کشد.
می گویند: استفاده از آب سرد بدن را تقویت می کند اما روایت بالا تصریح می کند که، بدن را تضعیف می کند.
اشتباه نشود! صحبت از استفاده آب سرد در حمام است، نه در جاهای دیگر، چون حمام وضع خاصی دارد؛ بدن گرم است، اگر از آب سرد استفاده شود ممکن است، بعضی از اعصاب در اثر تماس آب سرد فلج شود؛ و یک نوع ناراحتی پیش بیاید که قابل جبران نباشد؛ مانند: فلج شدن و انقباض عضلات که شبه سکته موضعی را تداعی می نماید .
اما در جاهای دیگر، مانند استخرها و نهرها و دریاها مسئله فرق می کند؛ چون در آنجا بدن در گرمای طبیعی خود می باشد، استفاده از آب سرد علاوه بر این که برایش مضر نیست، مفید نیز می باشد؛ ولی اگر در حمام حالت خاصی از گرما پیش آید به طوری که شدت گرما داخل حمام بی حال کند، و یا به غش بیاندازد؛ در آن موارد استفاده از آب سرد مانعی ندارد، به حدیثهای زیر توجه فرمایید!
اما حدیث دیگر
1. روی اذا دخل احدکم الحمام و هاجت به الحرارة فلیصب علیه الماء البارد، یکسن به الحراره (650) روایت شده است، زمانی که کسی از شماها داخل حمام شد، و در اثر حرارت، هیجان زیادی برای او پیش آمد؛ حتما آب سرد بر او ریخته شود؛ تا حرارت به وسیله آن کاهش یابد.
2. عن الصادق علیه السلام : و ان امیرالمؤمنین علیه السلام کان اذا الحمام هاجت الحراره و صب علیهما الماء البارد فتسکن عنه الحرارة (651)
امام صادق علیه السلام فرمود: امیرمؤمنان علیه السلام وقتی که به حمام می رفت حرارت بدنش زیاد می شد هیجان داشت آب سرد می ریخت، تا حرارت بدن او کاهش می یافت و به حال اعتدال بر می گشت.
از این دو روایت، چنین بر می آید، موقع بروز حالت اضطراری در اثر حرارت زیاد برای پیش گیری، از ناراحتی های احتمالی، از آب سرد استفاده می شود؛ به طور کلی خوردن آب بسیار سرد یخی، موجب سینه درد، گلو درد و سستی و رخوت می شود. (652)