فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

14 آب جوش

عن الصادق علیه السلام قال: الماء المغلی ینفع من کل شیی ء و لا یضر من شی ء (639)
امام صادق علیه السلام فرمود: آب جوش بر هر چیزی نافع است، و به هیچ چیز ضرر نمی رساند.
2. فقه الرضا علیه السلام قال: السکر ینفع من کل شیی ء و لا یضر من شیئی و کذالک الماءالمغلی (640) در فقه الرضا فرمود: شکر به همه چیز منفعت دارد و به هیچ چیز ضرری ندارد، همچنین است آب جوش.
آب جوش هم سرد شده اش و هم داغش، برای نوشیدن از سالمترین آبهاست چون با به جوش آمدن آن، استرلیزه شده و املاح زیاده آن از بین می رود مخصوصا اگر آب سالم و غیر بهداشتی باشد یا ضرورت اقتضاء کند و آب دیگر پیدا نشود باید حتما بجوشانند بعد از آن به مصرف برسانند.

15 مرگ دلها با آب و غذای زیاد!

اعتدال در زندگی یکی از نشانه های موفقیت و پیروزی است، یعنی هر کسی ابعاد مختلف حیات خود را، معتدل و در اندازه مطلوب نگهدارد ندامت و پشیمانی ببار نمی آورد اندازه نگهدار که اندازه نکوست حرف زدن، دوستی خرید مسافرت، احسان، خنده، گریه، عبادت بالاخره در خوردن و آشامیدن
و هزاران مسائل دیگر مانند کفه ترازو باید میزان زندگی را در حد اعتدال نگهداشت برای تعدیل هر یک از مطالب بالا آیات و اخبار زیادی در دست داریم حتی زیاده روی درباره احسان و انفاق را. (641)
1. قال علیه السلام : لا تمیتواالقلوب بکثرة الطعام و الشراب فان القلوب تموت کالزروع اذا کثر علیهاالماء (642) رسول خدا فرمود: دلها را با آب و غذای زیاد نمی میراند، دلها با مصرف زیاد خوردنیها و نوشیدنی ها می میرد، همچنانکه اگر به زراعتها آب زیاد داده شود پژمرده شده می پوسد، در نهایت از بین می رود).
2. معؤیة بن عمار عن ابی عبدالله قال: من اقل من شرب الماء صح بدنه (643) معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود: هر که نوشیدن آب را کم کند، بدنش صحیح تر و سالم تر می شود.

16 اگر در خانه نباشد

1. عمار ساباطی می گوید: با امام صادق علیه السلام بودم، رطب آوردند از آن می خورند و آب می نوشید و ظرفی هم به من عرض می داد با اینکه من خوشم نمی آمد، اما دستش را رد نمی کردم به حضرت عرض کردم: بلغم زیاد داشتم به اهرن طبیب حجاز مراجعه کردم، پرسید: باغ داری گفتم: بلی، گفت: درخت خرما در باغت هست؟ گفتم: بلی، گفت: چند نوع خرما هست؟ بشمار شروع کردم به شمردن، وقتی که به رطب هیرون رسیدم گفت: از همین رطب هفت عدد موقع خواب بخور، اما از روی آن آب ننوش، این کار را کردم، ولی چنان بی حال شدم می خواستم تف بیندازم، قدرت نداشتم دوباره به طبیب شکایت کردم، گفت روی آن کمی آب بخور، و دست بردار تا طبیعتت به حال اعتدال برگردد.
امام صادق علیه السلام فرمود: اما انا فولولا الماء بالبیت لا اذوقه اما من، اگر آب در خانه نباشد رطب را نمی چشم (644) و اکل امیرالمؤمنین علیه السلام من تمر دقل ثم شرب علیه الماء و ضرب علی بطنه و قال: من دخل بطنه النار فابعده الله ثم تمثل و انک مهما عط بطنک سؤله - و فرجک نالا منتهی الذم اجمعا (645)
امیرمؤمنان علیه السلام از خرمایی به نام، دقل خورد و از روی آن آب نوشید و به شکمش زد فرمود: هر کس به شکمش آتش داخل کرد، خدا او را دور از رحمت خود ساخته است سپس شعر بالا را خواند و به این معنا اگر تو همه خواسته های شکم و فرجت را به آنها دهی، به انتهای همه زشتیها می رسند.