فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

10 به غش کننده آب بپاشید

عن ابی الحسن الرضا علیه السلام انه رای مصروعا فدعا بقدح فیه ماء ثم قرأ علیه الحمد و المعوذتین و نفث فی القدح ثم امر فصب الماء علی راسه و وجهه فافاق و قال: لا یعود الیک ابدا (630)
امام رضا علیه السلام غش کرده ای را دید قدح آب خواست، سوره حمد و معوذتین را قرائت نمود: به قدح دمید و سپس دستور داد آب را به سر و صورت او ریختند، فورا به هوش آمد، به او فرمود: ابدا بار دیگر سوی تو بر نمی گردد
فی حدیث الیونانی الذی اتی امیرالمؤمنین علیه السلام فرأی منه معجزات غریبة حتی غشی علیه فقال: صبوا علیه فصبوا علیه فافاق (631)
در جریان مرد یونانی که پیش امیرمؤمنان علیه السلام آمد و از آن حضرت معجزات عجیبی دیده، غش کرد
فرمود: به او آب بریزید آب ریختند، به هوش آمد.

11 برای قوه حافظه

روایت از صادقین علیه السلام است، فرمودند: سوره حمد و آیت الکرسی و انا انزلنا و واقعه و سوره حشر و توحید و معوذتین را با زعفران به ظرف پاکی بنویسید:
با آب زمزم یا آب باران یا با آب پاکی شسته سپس دو مثقال لبان، کندر و ده مثقال شکر و ده مثقال عسل به آن بریزند؛
پس از آن در زیر آسمان قرار ده و آهنی هم روی آن بگذارند، در آخر شب دو رکعت نماز، در هر رکعت یک حمد و پنجاه مرتبه قل هو الله بخوانند، بعد از فارغ، آن را بخورند، برای قوه حافظه خوب و مجرب است، ان شاء الله (632) (633)
برای تقویت ذهن، دارو و مطالب زیادی نوشته شده است، از جمله آنها دستور بالا و دعاهای وارده و دعاهای گیاهی که تجویز کرده اند.
ولی برابر روایات زیاد، تلاوت زیاد قرآن در تقویت حافظه بسیار موثر است.

12 درمان درد شکم

1. شکی رجل الی امیرالمؤمنین علیه السلام وجع البطن فامره ان یشرب ماء احارا مردی به نام امیرمؤمنان علیه السلام از درد شکم شکایت کرد: حضرت او را امر فرمود آب گرم بنوشید و بگوید:
یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا رب الارباب یا اله الالهة یا ملک الملوک یا سید السادات اشفنی بشفائک من کل داء و سقم فانی عبدک و ابن عبدک اتقلب فی قبضتک (634)
2. حسن بن خالد می گوید : نامه ای به ابی الحسن علیه السلام نوشته و از درد شکم شکایت کرده، دعایی را درخواست کردم، سپس نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم در لوح یا کتف چرمی، سوره فاتحه و معوذتین و قل هو الله احد را نوشته و در ذیل آن می نویسی:
اعوذ بوجه الله العظیم و عزته التی لاترام وقدرته التی لا یمتنع منهما شیئی من شر هذا الوجع و شر ما فیه و مما احذر
با آب باران می شویی و می آشامی و در پایین نوشته شود: جعله شفاء من کل داء
3. مردی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از درد شکم برادرش شکایت کرد، فرمود: به برادرت امر کن عسل را با آب گرم شربت ساخته و بنوشد! فردای آن روز آمد، عرض کرد: دستورالعملی که داده بودید انجام دادید نفعی نبخشید فرمود:
خدا راست گفته، و شکم برادرت دروغ، (خداوند درباره عسل فیه شفاء للناس فرموده اینکه دروغ نیست)
برو به او عسل بنوشان و هفت مرتبه سوره حمد، را بخوان.
آن مرد مرخص شد و می رفت، فرمود: (یا علی، برادر این مرد منافق است به این جهت آن شربت آب گرم با عسل به بیماری او نفعی نبخشید) (635)
از جملات اخیر این حدیث استفاده می شود مصرف دارو با علاقه و با اعتقاد کامل! اثر زیاد دارد، چون نیروی روانی انسان در راندن درد، از بدن کمک زیاد می کند.
با تجربه ثابت شده است که، روح قوی و عقیده توانا دارد، در موقع مصرف دارو معتقد به اثرات آن باشد، اثر خوبی خواهد دید و نتیجه خوبی خواهد گرفت.
در زمان قدیم با تلقین قدرت روحی و تشویق بیمار، به خوردن دواهای تجویز شده گیاهی نتیجه مثبت می گرفتند.