فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

3 هضم غذا با نوشیدن آب

در طول خوردن غذا، نوشیدن آب را مضر می دانند چنانچه در فصل 6 بخش 4 گذشت و اما بعد از خوردن اگر غذا چربی دار باشد، باز مضر است.
فصل 4 بخش 4 و اگر از روی غذا بدون چربی بنوشند مجاز دانسته اند چون به هضم غذا کمک می کند، به فصل 5 بخش 4 مراجعه فرمایید!
1. عن الصادق علیه السلام : الماءالبارد یطفی الحرارة و یسکن الصفراء و یذیب الطعام فی المعدة و یذهب بالحمی (613)
امام صادق علیه السلام می فرماید: آب سرد، حرارت را خاموش، صفرا را ساکن و غذا را در معده ذوب می کند، و تب را می برد.

4 دندانها را سرد و گرم نکنید

با تجربه ثابت شده است، که در اثر نوشیدنی های سرد و گرم، به دندانها و به عصبهای دندان ضرر می رسد. و شرب الماء البارد عقیب الشی ء الحار و الحلاوة یذهب بالاسنان (614) نوشیدن آب سرد، پشت سر چیز گرم، و شیرینی جات دندانه را از بین می برد معلوم است، شیرینی جات نیز به دندانها مضر است باید از مصرف آن خودداری و یا بلافاصله دندانها را مسواک زد، تا اثر شیرینی، از بین برود،.

5 دو چیز شفابخش

عن الرضا علیه السلام عن ابائه علیه السلام عن علی بن الحسین علیه السلام قال: شیئان ما دخلا جوفا الا اصلحاه الرمان و المأ الفاتر (615) امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش علیه السلام از علی بن حسین علیه السلام روایت کرده اند: دو چیز است به هر شکمی داخل شود آنرا اصطلاح می کنند آن دو، أنار و آب زلال است، انار، یکی از نعمت های بزرگ خداوندی است که در اخبار و احادیث تعریف زیادی از او، وارد شده و از میوه های درمانی مهم به شمار آمده است. امیرمومنان علیه السلام فرمود: کلوالرمان بشحمه، فانه، دباغ المعدة، و ما من حبةاستقرت فی معدة امری ء مسلم الا انارتها ونفت الشیطان والوسوسة عنها، اربعین صباحا (616) انار را با پیه آن بخورید چون معده را نرم کرده و ناراحتی های آن را از بین می برد. اگر یک دانه از انار در شکم مرد مسلمانی جا گیرد، چهل روز آن را نورانی کرده، و وسوسه شیطان را از او دور می سازد. امام صادق علیه السلام فرمود امیرمومنان علیه السلام هر وقت انار می خورد، دستمالی زیر آن پهن می کرد، از علت آن سوال کردند؟ فرمود: ان فیه حبات من الجنة در انار دانه های از بهشت هست عرض کردند، یهود و نصاری و غیر آنها هم از آن می خورند ؟ فرمود: هنگامی که آنها خواستند انار بخورند، خداوند ملکی می فرستند دانه های بهشتی را از آن بر می دارد که موفق به خوردن آن نمی شود (617) رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: انار و سرور میوه ها است هر کس از آن بخورد چهل روز شیطان را عصبانی کرده است. مکارم ص 171