فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

2 درمان ضعف معده با آب

1. محمد بن عمرو بن ابراهیم قال: سالت اباجعفر علیه السلام و شکوت الیه ضعف مدتی فقال: اشرب الحزاء (610) بالماء البارد: ففعلت فوجدت منه ما احب (611)
محمد بن عمرو گوید: به امام باقر علیه السلام ضعف معده ام را شکایت کرده و از درمان آن سوال نمودم. فرمود: حزاء را با آب سرد بنوش! این دستورالعمل را اجرا کردم آن چه را که دوست داشتیم، پیدا کردم. یعنی بهبودی یافتم.
روی عن ابی عبدالله علیه السلام : ان الحزاء جید للمعدة بماء بارد (612)
از امام صادق علیه السلام روایت است که: حزاء با آب سرد برای معده خوب است
(درمان معده با آب مخلوط به حزاء بهتر است )
با تجربه ثابت شده است نوشیدن آب سالم برای درمان معده مفید و ترشی معده را از بین می برد.
روزهائی که مشغول تالیف این کتاب بودم، رسانه های گروهی پخش کردند، مجلات و روزنامه ها هم نوشتند، یک نفر از پزشکان متخصص ایرانی، در آمریکا ترشی معده را با آب معالجه می کند.

3 هضم غذا با نوشیدن آب

در طول خوردن غذا، نوشیدن آب را مضر می دانند چنانچه در فصل 6 بخش 4 گذشت و اما بعد از خوردن اگر غذا چربی دار باشد، باز مضر است.
فصل 4 بخش 4 و اگر از روی غذا بدون چربی بنوشند مجاز دانسته اند چون به هضم غذا کمک می کند، به فصل 5 بخش 4 مراجعه فرمایید!
1. عن الصادق علیه السلام : الماءالبارد یطفی الحرارة و یسکن الصفراء و یذیب الطعام فی المعدة و یذهب بالحمی (613)
امام صادق علیه السلام می فرماید: آب سرد، حرارت را خاموش، صفرا را ساکن و غذا را در معده ذوب می کند، و تب را می برد.

4 دندانها را سرد و گرم نکنید

با تجربه ثابت شده است، که در اثر نوشیدنی های سرد و گرم، به دندانها و به عصبهای دندان ضرر می رسد. و شرب الماء البارد عقیب الشی ء الحار و الحلاوة یذهب بالاسنان (614) نوشیدن آب سرد، پشت سر چیز گرم، و شیرینی جات دندانه را از بین می برد معلوم است، شیرینی جات نیز به دندانها مضر است باید از مصرف آن خودداری و یا بلافاصله دندانها را مسواک زد، تا اثر شیرینی، از بین برود،.