فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

1 درمان تب با آب

برای تسکین تب و رفع آن، از آب استفاده می کنند، پاهای بیمار را توی ظرف آب ولرم می گذارند، و با خیس کردن پارچه و گذاشتن آن روی پیشانی و یا شکم شخص تب دار، درجه حرارت تب را کاهش می دهند. این معالجه تجربه شده و به اثبات رسیده، و در روایات نیز در این باره تاکید شده است، به چند نمونه از آن توجه فرمائید: 1. محمد بن مسلم، قال سمعت اباعبدالله علیه السلام : یقول ما وجدناللحمی مثل الماء البارد و الدعا (601)محمد بن مسلم گوید: شنیم اباعبدالله علیه السلام می فرمود: برای تب دار، درمانی مانند آب سرد و دعا، پیدا نکردیم.
2. امیرمومنان علیه السلام فرمود: صبوا علی المحموم الماء البارد فانه یطفی ء حرها (602) بر تب دار آب سرد بریزید، آب حرارت تب را خاموش می کند.
3. محمد بن مسلم از ابی عبدالله از پدران بزرگوارش علیه السلام نقل می کند که: امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: اکسرواحر الحمی بالبنفسج و الماءالبارد ، فان حرها من فیه جهنم (603)حرارت تب را با بنفشه و آب سرد بشکنید، بدرستی که حرارت تب از دهانه جهنم است
4. مفضل بن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ذکر له الحمی فقال انا اهل بیت لا نتداوی الا بافضة المارد البارد، یصب علینا و اکل التفاح (604) مفضل بن عمر گوید: در خدمت ابی عبدالله علیه السلام صحبتی از تب به میان آمد، فرمود: ما اهل بیت مداوا نمی کنیم، مگر با ریختن آب سرد به خود، و با خوردن سیب.
5. علی بن حمزه گوید: به ابی ابراهیم علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم! اگر اجازه می فرمایید، حدیثی را از ابی بصیر که از جد بزرگوارت نقل می کرد، برایت بگویم. جد بزرگوارت هر وقت تب داشت از آب سرد کمک می گرفت دو لباس خیس می کرد و می پوشید، در میان این دو لباس صدایش بلند می شد، به طوری که هر کس دم در بود می شنید، می گفت: یا فاطمة بنت محمد فرمود: راست گفتی عرض کردم فدایت شوم! چه داویی برای تب دار، تجویز می کنید؟
فقال ما وجدنا لها عند نادواء الا الاعداء و الماء البارد (605) نزد ما برای تب دوایی جز دعا و آب سرد، پیدا نکردیم.
6. عن النبی علیه السلام قال: الحمی من فیح جهنم فطفئوها بالماء کان اذا وعک دعا بماء فادخل فیه یده (606) رسول خدا فرمود: تب از شدت غلیان جهنم است، پس آنرا را با آب خاموش کنید. خود آن حضرت هر وقت تب داشت آب می خواست، دستش را به آن فرو می برد .
البته تعبیر به غلیان جهنم یا معنا و مقصود بخصوصی دارد که، برای ما معلوم نیست. یا با این تعبیر می خواست شدت ناراحتی از تب را بیان نماید، و یا اینکه برای فهماندن مطلب به مردم آن زمان، با این عبارتها حرف می زده است،
7. عن سماعة قال سالت اباعبدالله علیه السلام : عن مریض اشتهی التفاح و لقد نهی عنه ان یاکله فقال اطعموا محمومیکم التفاح فما من شی ء انفع من التفاح (607)
سماعة گوید: از اباعبدالله علیه السلام پرسیدم: از مریضی که اشتهای سیب دارد ولی از خوردن آن نهی شده است، فرمود: به تب دارهاتان سیب بخورانید، هیچ چیزی نافع تر از سیب نیست.
8. محمد بن ابراهیم جعفی گوید: پدرم به من گفت: به امام صادق علیه السلام وارد شدم فرمود: چه شده ترا رنگ پریده می بینم عرض کردم: تب گرفته ام، فرمود: تو را چه مانع شده از مبارک پر برکت؟ قند و شکر را بکوب و با آب مخلوط کن، صبح و شام از آن بخور این کار را کردم خوب شدم، دیگر تبم برنگشت. (608)
9. در ضمن روایتی می فرماید: والسکر بالماء البارد جید للمرض و السکر یزیل البلغم شکر، با آب سرد برای مریض خوب است، شکر بلغم را از بین می برد در روایت بالا نامی از سیب برده شد در این باره به روایات ذیل توجه فرمائید. امام رضا علیه السلام فرمود: التفاح نافع من خصال: من السحر والسم واللمم و ممایعرض من الامراض والبلغم العارض ولیس من شی ء اسرع منفعة منه سیب در جلوگیری از چند خصلت منفعت دارد از سحر و زهر و جنون سبک و از بلغم و بیماریهائی که پیش می آید. زیاد قندی گوید: با برادرم سیف وارد مدینه شدیم مردم گرفتار رعاف یا خون دماغ بودند، به طوری که در مدت دو روز از پا در می آمدند به منزل برگشتم دیدیم برادرم نیز گرفتار شده است. جریان را به اطلاع امام صادق علیه السلام رساندم فرمود به او سیب بخوران. فاطمه فبری ء خوراندم شفا یافت. شخصی بنام سلیمان در ستویه گوید: به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم سیب سبز در جلویش بود فرمود دیشب تب و لرز شدید داشتم این را آوردند، با خوردن آن حرارتم را خاموش کنم. (609)

2 درمان ضعف معده با آب

1. محمد بن عمرو بن ابراهیم قال: سالت اباجعفر علیه السلام و شکوت الیه ضعف مدتی فقال: اشرب الحزاء (610) بالماء البارد: ففعلت فوجدت منه ما احب (611)
محمد بن عمرو گوید: به امام باقر علیه السلام ضعف معده ام را شکایت کرده و از درمان آن سوال نمودم. فرمود: حزاء را با آب سرد بنوش! این دستورالعمل را اجرا کردم آن چه را که دوست داشتیم، پیدا کردم. یعنی بهبودی یافتم.
روی عن ابی عبدالله علیه السلام : ان الحزاء جید للمعدة بماء بارد (612)
از امام صادق علیه السلام روایت است که: حزاء با آب سرد برای معده خوب است
(درمان معده با آب مخلوط به حزاء بهتر است )
با تجربه ثابت شده است نوشیدن آب سالم برای درمان معده مفید و ترشی معده را از بین می برد.
روزهائی که مشغول تالیف این کتاب بودم، رسانه های گروهی پخش کردند، مجلات و روزنامه ها هم نوشتند، یک نفر از پزشکان متخصص ایرانی، در آمریکا ترشی معده را با آب معالجه می کند.

3 هضم غذا با نوشیدن آب

در طول خوردن غذا، نوشیدن آب را مضر می دانند چنانچه در فصل 6 بخش 4 گذشت و اما بعد از خوردن اگر غذا چربی دار باشد، باز مضر است.
فصل 4 بخش 4 و اگر از روی غذا بدون چربی بنوشند مجاز دانسته اند چون به هضم غذا کمک می کند، به فصل 5 بخش 4 مراجعه فرمایید!
1. عن الصادق علیه السلام : الماءالبارد یطفی الحرارة و یسکن الصفراء و یذیب الطعام فی المعدة و یذهب بالحمی (613)
امام صادق علیه السلام می فرماید: آب سرد، حرارت را خاموش، صفرا را ساکن و غذا را در معده ذوب می کند، و تب را می برد.