فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

13 سپر آتش!

هر جان داری در دوران زندگی اش برای صیانت و حفظ بقاء خود، در برابر هر گونه پیش آمدهای ناگوار موضع گیری کرده، با جدیت کامل و کوشش بی وقفه، سعی می کند وسائل آرایش بی خطر و بهره برداری از زندگی سالم را برای خود فراهم آورد. یکی از حکمتهای شگفت انگیز خدا هم این است، برای هر جنبنده ای به تناسب وجودی آن وسیله دفاعی عطا کرده و تا در مواقع حساس و در هنگام احساس خطر از خود دفاع نماید. به عنوان مثال کوچکترین موجودی را که انسان با چشم غیر مسلح می بیند تا بزرگترین آن، هر گاه خطری او را تهدید کند بلا درنگ ابزار دفاعی خود را به کار می اندازد، تا از خطر مصون مانده و سلامتی خود را نگهدارد هیچ ذی حیاتی از این قانون مستثنی نیست و اگر روزی تشخیص داد ایستادگی و مقاومت در برابر حریف تلاش بیهوده است، بدون فوت وقت پا به فرار گذاشته، سعی می کند خود را از مهلکه نجات دهد. ما انسانها نیز برای حفظ جان خود تدبیر اندیشیده و طرحها می ریزیم بیائید و به خاطر عبور سالم از خطرات پل صراط و محافظت از آتش سوزان جهنم یکی از وسایل نجات را که، (سیراب کردن سوخته دل و سیر نمودن گرسنه شکم است) اینجا به کار بیاندازیم تا در آنجا از سودش بهره مند شویم قال صلی الله علیه و آله اتقواالنار و لو بشق تمرة النار ولو بشربة من ماء (571) رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خود را از آتش نگهدارید، اگر چه با نصف خرما باشد آتش را از خود دور کنید، اگر چه با یک جرعه آب باشد

14 روزی سیرابت کردم

قال: امیرالمؤمنین علیه السلام الله رحیم بعباده و من رحمته انه خلق ماة رحمة جعل منها رحمة واحدة فی الخلق کلهم فیها یتراحم الناس و ترحم الوالدة ولدها و تحنن المهات من الحیوانات علی اولادها.
فاذا کان یوم القیامة اضاف هذه الرحمة الواحدد الی تسع و تسعین فیرجهم بها امة محمد ثم یشفعهم فیمن یحبون الشفاعة من اهل الملة حتی ان الواحدة منهم لیجیی ء الی مؤمن من الشیعة فیقول: اشفع لی فیقول: و ای شی ء لک علی فیقول سقیتک یوما ماء.
فیذکر ذلک فیشفع له، فیه و یجیئه آخر فیقول: ان لی علیک حقا فاشفع لی فیقول: ما حقک علی فیقول استظلت بظل جداری ساعة فی یوم حار فیشفع لی فیشفع فیه و لا یزال یشفع حتی یشفع فی جیرانه و خلطائه و معارفه اصحابه فان المؤمن اکرم علی الله مما تظنون (572)
امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: خداوند به بندگانش مهربان است، از مهربانی او این است یکصد قسمت رحمت آفرید، فقط یک قسمت از آن رحمت را در تمام آفریدگان پخش کرد، با آن یک قسمت است که مردم، حیوانات، همدیگر را دوست دارند، مادر بچه اش را دوست می دارد، مادران حیوانات آن همه به بچه خود علاقه مند می شوند نود و نه قسمت آن رحمت را به خود اختصاص داد.
هنگامی که روز قیامت برپا شود، این یک صدم را هم به نود و نه قسمت دیگر اضافه می کند، مهربانی خود را به بندگان صد در صد می نماید، و با آن مهربانی کامل به امت محمد صلی الله علیه و آله رحم می کند .
پس برای آنها اجازه می دهد از اهل ملت و غیر شیعیان هم هر کس را که دوست دارند شفاعت کنند؛ حتی یک از آنها پیش مؤمنی از شیعه آمده و می گوید: مرا شفاعت کن! می پرسد، چه حقی بر گردن من داری، گوید: روزی در هوا گرم برایت آب دادم. (سیراب کردم)
به یادش می آید، پس به او شفاعت می کند، خدا شفاعت او را قبول می نماید دیگری می آید و در مقابل حقی طلب شفاعت می کند، سوال کند، تو چه حقی برگردن من داری؟ گوید: یک روز هوا گرم بود، زیر سایه دیوار من آرمیدی؛ پس برای او نیز شفاعت می کند.
همین طور شفاعت می کند و مورد قبول، حق واقع می شود؛ حتی همسایگان، همنشینان و اصحاب خود را هم شفاعت می کند.
پس مؤمن در پیش خدا گرامی تر از آن است که خیال می کنید و می پندارید.
در دنیا مؤمن عرش الرحمان است، در آخرت هم پاس عرش خود را می دارد

15 صله رحم با یک جرعه آب!

در آیات قرآن و احادیث اهل بیت، فراوان دیده می شود که، نیکی به ارحام هم خونان دستور اکید داده شده است؛ فرموده اند صله رحم، عمر آدمی را طولانی می کند، بهر قدمی که به سوی رحم برداشته شود، چه حسناتی نوشته شده و چه سیئاتی محو می گردد و چه درجاتی را بالا می برد.
حتی اگر کسی قدرت بردن هدیه ای را نداشته باشد، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: صلوالارحام ولو بالتسلیم ارحام خود را اگر چه با سلام دادن باشد، وصل کنید، پدر و مادر و خواهر و عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد، اینها از جمله ارحامی هستند که باید حالشان مرتب، پرسیده شود.
در برابر آن قطع رحم بریدن ارحام عمر انسان را کوتاه و مورد لعنت پروردگار و ملائکه و جن و انس قرار می گیرد.
حتی از امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود: من در پنج آیه از آیات قرآن مجید یافتم که، به قاطع رحم لعن گردیده است
واقعا چه بد خصلتی است که انسان، عزیز خود را چشم به راه گذاشته و همیشه او را در حال انتظار نگهدارد؛ حتی یک قدم به خودش زحمت ندهد؛ که حالی از او بپرسد.
قال ابوعبدالله علیه السلام صل رحمک ولو بشربة من ماء (573) رحم خود را وصل کن اگر چه با یک جرعه آب دادن باشد
به چند حدیث کوتاه از میان هزاران حدیث، توجه فرمائید، که اهمیت صله رحم و اثرات آن را بیان می نماید.
1. صلة الرحم تزید فی العمر و تنفی الفقر (574) صله رحم عمر را زیاد و فقر را می زداید.
2. صله الرحم تعمر الدیار (575) صله رحم حساب را در روز قیامت آسان می کند.
3. الرحم حبل ممدود من الارض الی السماء (576) رحم ریسمان کشنده ای میان زمین و آسمان است.
5. الرحم شجنة من الله (577) رحم شعبه ای است از رحمت خدا.
6. صلةالرحم تزکی الاعمال (578) صله رحم اعمال را پاکیزه می کند.
7. قطیعة الرحم تورث الفقر (579) بریدن رحم باعث هم غم است.
9. قطیعة الرحم لتذران الدیار بلاقع (580) قطع رحم سرزمین را بی آب و علف می کند (ویران می سازد)