فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

4 پاداش یک جرعه آب!

1. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من سقی مومنا شربة من ماء حیث یقدر علی الماء اعطاه الله بکل شربة سبعین الف حسنة و ان سقاه من حیث لا یقدر علی الماء فکانما اعتق، عشر رقاب من ولد اسماعیل (547)
روایت از امام صادق علیه السلام است که، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس مومنی را سیراب کند در حالی که آن مومن ، خود بر تحصیل آب قادر باشد، خداوند به هر نوشیدن آن، هفتاد هزار حسنة بر او عطا کند، اگر در حالی که خود قدرت تهیه آب را نداشته باشد سیرابش کند، مثل این است که ده بنده از اولاد اسماعیل را آزاد کرده است.
2. سال رجل اباجعفر علیه السلام عن عمل یعدل عتق رقبة فقال: لئن ادعوا ثلاثة نفر من المسلمین فاطعمهم حتی شبعوا او اسقیهم حتی یرووا احب الی ان اعتق نسمة حتی عد سبعا او اکثر (548)
مردی از امام باقر علیه السلام پرسید: چه عملی معادل بنده آزاد کردن است؛ فرمود: اگر سه نفر از مسلمانها را دعوت نمایم و به آنها غذا دهیم تا سیر شوند یا آب دهم تا سیراب شوند برای من دوست داشتنی تر است از اینکه، بنده را آزاد کنم و بنده ای تا هفت و بیشتر را شمرد.
3. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من سقی الماء فی موضع یوجد فیه الماء کان کمن اعتق رقبة و من سقی الماء فی موضع لایوجد فیه الماء کان کمن احیاء نفسا و من احیا نفسا فکانما احیاالناس، جمیعا (549)(550)
از امام صادق علیه السلام روایت شده است فرمود: هر کس در محلی که آب پیدا می شود تشنه ای را سیراب نماید مانند کسی است که، بنده آزاد کند
اگر آب را در جایی که آب پیدا نمی شود به کسی برساند، مانند کسی است که نفس را زنده کند و هر کس یک نفر را زنده کند مثل این است که تمامی افراد مردم را زنده کرده است
خلاصه آب رسانی و سیراب کردن تشنگان از بالاترین تقربها و شایسته ترین
اعمال است، در اسلام نیز این نوع خدمات مورد تعریف و تمجید و تشویق قرار گرفته است.

5 عملی که باعث رفته به بهشت است!

عن ابی جعفر علیه السلام قال: جاء اعرابی الی النبی صلی الله علیه و آله فقال: علمنی ادخل به الجنة فقال: اطعم الطعام و أفش الاسلام ابل قال نعم، قال: فانظر بعیرا واسق علی اهل بیت لا یشربون الماء الا غبا فلعله لاینفق بعیرک و لا ینخرق سقاؤک حتی تجب لک الجنة (551) امام محمد باقر علیه السلام فرمود: عربی پیش آمده عرض کرد: (ای رسول خدا) عملی را به من یاد بده که با به کار بستن آن داخل بهشت شوم! فرمود: اطعام طعام و افشاء سلام کن عرض کرد طاقت آن را ندارم فرمود: شتر داری ؟ گفت: بلی، فرمود: شتری را به کار بگیر (شتری را در نظر داشته باشد) به وسیله آن اهل بیتی را سیراب کن که، آب را نمی نوشند مگر یک روز در میان یعنی، هر روز توانائی تهیه آب را ندارند این امید هست تا از بین رفتن، شترت و پاره شدن مشکت، بهشت بر تو واجب شود. (552)
2. عن ابن عباس قال: اتی رجل النبی صلی الله علیه و آله فقال: ما عمل ان عملت به دختل الجنة قال: اشتر سقاءا جدیدا ثم اسق فیها حتی تتخرقها فانک لا تخرقها فانک لا تخرقها حتی تبلغ بها عمل الجنة (553) روایت از ابن عباس است، گفت: مردی پیش پیغمبر آمد، پرسید: کدام عمل است که اگر آن را انجام دهم، داخل بهشت می شوم ؟ فرمود: مشک نو بخر تا آن آب پخش کن، تا جایی که پاره شود، با پاره شدن آن به عملی بهشتی رسیدی

6 پیغمبر، خواب می بیند!

عن ابی علقمه مولی بنی هاشم قال: بنا رسول الله صلی الله علیه و آله صلوة الصبح ثم التفت الینا فقال:
معاش اصحابی رأیت البارحه عمی حمزه بن عبدالمطلب و أخی جعفر بن ابی طالب و بین یدیهما طبق من نبق فأکلا ساعة فتحول الیهما النبق، عنبا فأکلا ساعة فتحلو العنب رطبا فدنوت منهما فقلت: بابی انتما ای الاعمال افضل؟ فقالا: وجدنا افضل الاعمال الصلاة علیک و سقی الماء و حب علی بن ابیطالب علیه السلام (554)
ابی علقمه مولی بنی هشام گوید: پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز صبح را برای ما خواند، سپس رو به ما کرد و فرمود: دیشب عمویم حمزة بن عبدالمطلب و برادرم جعفر بن ابیطالب را دیدم که در جلوی آنها یک طبق از آرد شیرین مغز نخل بود، پس ساعتی خوردند، به صورت انگور درآمد، باز ساعتی خوردند به خرما تبدیل گردید، نزدیک آنها رفتم و گفتم: پدرم فدای شما باد! کدامیک از اعمال، افضل است؟ گفتند: صلوات بر تو فرستادن، آب دادن و محبت علی بن ابیطالب را، افضل اعمال یافتیم
در روایت دیگر آنها در جواب گفتند: فدیناک بالآباء و المهات وجدنا (555) پدران و مادران ما فدای تو باد