فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

25 از چگونه آبی استفاده کنیم!

عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابائه علیه السلام قال: قیل لرسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله ای الشراب احب الیک قال الحلو البارد (488)
امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش روایت کرده است: از پیغمبر صلی الله علیه و آله پرسیدند ای رسول خدا! چه نوشابه ای را دوست دارید؟ فرمود: سرد و شیرین.
2. عن ابی عبدالله عن ابائه علیه السلام قال: قال: رسول الله المؤمن عذب یحب العذوبة و المؤمن حلو یحب الحلاوه (489)
امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیه السلام از رسول خدا نقل می کنند که فرمود مؤمن شیرین و دلنشین و پاکیزه خوشگوار است، چیز شیرین و گوارا دوست دارد و مومن شیرین، است و شیرینی را دوست دارد
3. عن الصادق علیه السلام قال: الماء البارد یطفی الحرارة و یسکن الصفراء و یذیب الطعام فی المعدة و یذهب الحمی (490) و یذهب افضلة التی علی راس المعدة (491)
از امام صادق علیه السلام روایت است فرمود: آب سرد حرارت را خاموش و صفرا را تسکین و غذا را در معدة آب کرده و تب را می برد؛ ناراحتی بالای معده را از بین می برد.
4. و خیرالمآء شربا لمن هو مقیم او مسافر ما کان ینبوعه من الجهة المشرقیة الحنیف الابیض. و افضل المیاه ما کان مخرجها مشرق الشمس الصیفی و اصحها و افضلها ما کان بهذا الوصف الذی نبع منه و کان مجراه فی جبال الطین و ذلک انها تکون فی الشتاء باردة و فی الصیف للبطن نافعة الاصحاب الحرارت
بهترین آب برای مقیم و مسافر آبی است که از سمت شرق در زمین سبک و سفید و بجوشد و افضل آنها، آن است که در تابستان از طرف مشرق بیرون می آید.
و صحیح تر و خوبترین آنها، با توصیفی که گذشت آن است که، از زمین بجوشد و از کوههای خاکی جریان پیدا کند، به خاطر اینکه آن نوع آبها در زمستان سرد و در تابستان ملین شکم و به گرم مزاجها نافع است
وأما الماء المالح والمیاه الثلیه فانها ییبس البطن میاه الثلوج و الجلید ردیة لسائر الاجساد و کثیرة الضر جدا
اما آب شور و آبهای سنگین خشکیت می آورد، آبهای برفی و یخی به سایر اعضاء بدن ضرر جدی دارد و بد است
و اما میاه اسحب فانها خفیفة عذبة ما فیه نافعة اللاجسام اذا لم یطل خزفها و جبسها فی الارض و اما میاه الجب فانها عذبة صافیه ان دام جریها و لم یدم حبسها
اما آبهای جریان یافته سبک، خوشگوار، نافع بدنهاست، اگر در زمین، زیاد و طولانی نمانده، و زیاد حبس نشود. اما آب چاهها آن هم گوارا و صاف و نافع جسمهاست، اگر جریانش ادامه یابد و در چاه زیاد راکد نمانده باشد.
و اما البطائح و اسبخ فانها حارة غلیظة فی الصیف لرکودهاو دوام طلوع الشمس علیها و قد یتولد من داوم شربها المرة الصفراویة و تعظم به اطحلتهم (492)
و اما آبهای بیابانهای شنی، که در مسیل های سنگریزه دار جاری می شود و آب زمین های شوره زار در تابستان گرم و غلیظ است، چون زیاد راکد مانده و آفتاب زیاد بر او تابیده و اگر نوشیدن آنها ادامه یابد، صفرا را زیاد می کند و طحال سپرزهای آنها بزرگ می شود (493)
بهترین آبها، آب باران و بعد از آن آب کثیر یعنی آب فراوان است که از زمین پاک و سرخ رنگ به دست بیاید و دیگر آبی که به سرعت و از روی سنگ بگذرد.
هر چه راهش دور و از منبع به دست بیاید، و سبک وزن، و رویش باز باشد، و بعد از آن آب مقطر و آبی که حداقل نیم ساعت آن را بجوشانند، و پس از آن آب چشمه و قنات که زیاد باشد.
اما آب بد و مضر، آب نیزار و آبی است که از معادن گوگرد و برکه های ساک و مثل آن باشد. (494)
پس اینگونه نتیجه گیری می شود که آب خنک و شیرین و آبی که از چشمه های مشرقی بجوشد؛ بهترین آبها است؛ نه زیاد سرد و یخی باشد که درد گلو و ناراحتی تبدیل شده باشد.
صلوات الله و سلامه علی الحسین الشهید و اهل بیته و اصحابه و لعنةالله علی الذین منعوهم من الماء و قتلوهم عطشانا آمین

26 در ظروف طلا و نقره آب ننوشید!

روایات زیاد استعمال ظروف طلا و نقره زر و سیم را حرام و آشامیدن آب را در این گونه ظرفها تحریم کرده است. و فتواهای تمامی مراجع تقلید نیز در این محور بر یک منوال است.
1. عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابائه علیه السلام قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الشرب فی آنیتة الذهب و افضه (495)
امام صادق از پدران بزرگوارش علیه السلام نقل کرده است: که پیغمبر از نوشیدن نوشیدنیها در ظرفهای طلا و نقره را نهی کرده است.
2. عن البراء بن عازب، قال نهانا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نتختم بالذهب و عن الشرب فی انیة الذهب و الفضة و قال من شرب فیها لم یشرب فیها فی الاخرة..... (496)
برآء بن عازب گوید: رسول خدا ما را از به دست کردن انگشتر طلا و نوشیدن در ظرفهای طلا و نقره نهی کرد و فرمود: هر کس در دنیا، توی آن ظرفها بیاشامد در آخرت از آنها محروم خواهد بود.
3. عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال: انیة الذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون (497)
روایت از امام کاظم علیه السلام است فرمود: ظرفهای طلا و نقره متاع کسانی است که یقین ندارند. به حساب، معاد؛ روزی دادن خدا اعتماد نکرده اند.
المجازات النبویة قال النبی للشارب فی آنیه الذهب و الفضه، انما یجرجرر فی بطنه نار جهنم (498)
پیغمبر درباره کسانیکه نوشیدنی ها را در ظروف طلا و نقره بنوشد، فرمود: در شکم او، آتش جهنم صدا خواهد کرد، یعنی در آتش خواهد سوخت
5. عن ابی عبدالله علیه السلام : لا ینبغی فی آنیة الذهب و لفضة (499)
امام رضا علیه السلام فرمود: با انگشتر طلا نماز نخوان و در ظروف سیم و زر نیاشام
البته در این باره، هم روایات زیاد است، و هم در تحقیقات علما و دانشمندان آن که چرا و به چه علت و چه حکمتی دارد که بهره برداری و استفاده از این نوع ظرفها را ممنوع کرده اند؟! طالبین به کتاب مربوطه و مجموعه های فقهی مراجعه نمایند.

27 ناشتا آب ننوشید!

عن رسالة الذهبیة الرضا علیه السلام و لا یشررب علی الریق (500) از رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام نقل شده است که فرمود: ناشتا آب نوشیده نشود.
ناشتا نوشیدن آب باعث امراض عصبی و رخوت و تپش قلب می شود (501)
عده ای از پزشکان ارولوژی معتقدند که زیاد نوشیدن آب موقع خواب و شبها و هنگام بیدار شدن اسید اوریک بدن را از بین برده و سبب به کار انداختن و فعالیت زیاد کلیه ها و سبب تصفیه آنها می شود.
بنا بر این نوشته، ناشتا در مواقع به خصوص تجویز می شود؛ یا اینکه حضرت خصوصیات مزاجی مامون را در نظر گرفته و رعایت حال او را کرده و طبق کشش و وضع جسمی او، دستور داده است.