فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

7 دعا پس از نوشیدن آب

در کتاب مکارم الاخلاق آمده است، دعایی که موقع نوشیدن آب خوانده می شود، این دعا است، الحمدلله منزل الماء من السماء مصرف الامر کیف یشاء بسم الله خیرالاسماء (403) ستایش سزاوار خدائیست، که نازل کننده آب، از آسمان، و هر طور که خود بخواهد گرداننده کارهاست، به نام خدا که بهترین نامها است.
عن ابی عبدالله علیه السلام قال: کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا شرب الماء قال: الحمدلله الذی سقانا عذبا زلالا و لم یسقنا ملحا اجاجا و لم یؤاخذنا بذنوبنا (404) امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که آب می نوشید، می گفت: ستایش خدائی را است که، ما را با آب خنک و گوارا، سیراب کرد و به خاطر گناهانمان، ما را نه گرفت (عذابمان نکرد).
3. در حدیث دیگر این زیادی بر دعای فوق هست که:
الحمدلله الذی سقانی فأروانی و اعطانی فارضانی و عافانی و کفانی، اللهم اجعلنی ممن تسقیه فی المعاد من حوض محمد و تسعده بمرافقته، برحمتک یا ارحم الراحمین (405) تمامی ستایش ها، خدائی را است که، با آب سیراب نمود و با عطای خود راضیم ساخت مرا عافیت داده و کفایتم کرد، خدایا! مرا از زمره کسانی قرار ده که در روز قیامت از حوض محمد صلی الله علیه و آله سیرابش می کنی، و با رفاقت او سعادتمندش می نمایی، با رحمت خود ای برترین رحم کنندگان؛

8 آب را بمکید

عن ابی عبدالله علیه السلام : مصوالماء مصا و لا تعبوه عبا فانه یوجد منه الکباد (406)
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: آب را بمکید مکیدنی و آن را یک دفعه سر نکشید! چون سر کشیدن آب، مرض سینه ایجاد می کند
عن علی علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اذا شربتم الماء فاشربوه مصا و لاتشربوه عبا فان العب یورث الکباد (407)
روایت از علی علیه السلام است که: رسول خدا فرمود: هر وقت آب می نوشید، به طور مک بنوشید، نه به یکدفعه سرکشیدن، که سبب درد سینه می شود.
3. در صفات رسول خدا ذکر شده است که: یمص الماء مصا و لا یعبه عبا (408)
حضرت آب را می مکید، یکباره فرو نمی برد
4. و نهی صلی الله علیه و آله ان یشرب الماء کرعا کما یشرب البهایم (409)
پیغمبر نهی فرموده است که، آب را مانند حیوانات بنوشند.
چون آشامیدن آب به صورت مکیدن، لذت بخش و گواراتر است.

9 آب را یکباره سر نکشید!

قال صلی الله علیه و آله: اذا شرب احدکم الماء و تنفس ثلاثا کان آمنا (410) هر کس موقع نوشیدن آب، سه بار نفس بکشد در امان خواهد بود
2. و قال الصادق علیه السلام : اذا شرب احدکم فلیشرب فی ثلاثة انفاس! یحمد الله فی کل منها اوله شکر الشربة و الثانی مطردة الشیطان و الثلاث، شفاء لما فی جوفه (411)
امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی که شماها آب می نوشید در سه نفس بنوشید و حمد خدا کنید، حمد اولی شکر نوشیدن، دومی دور کننده شیطان، سومی شفاء آنچه که در اندرونش است، می باشد،
3. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا شرب احدکم الماء فقال: بسم الله ثم قطعه فقال الحمدلله ثم شرب فقال بسم الله قطعه فقال الحمدلله ثم شرب فقال بسم الله، ثم قطعة فقال الحمدلله سبح ذلک الماء فی جوفه مادام فی بطنه الی ان یخرج (412) امام صادق علیه السلام می فرماید: وقتی که یکی از شماها آب می خورد، بسم الله گوید: و قطع کند الحمد الله گوید: این را سه مرتبه تکرار کند، آن آب در درون او تسبیح گوید: تا از شکم او بیرون رود.
4. قال علیه السلام : ثلاثة انفاس افضل من نفس (413) امام صادق علیه السلام فرمود: نوشیدن آب به سه نفس، بهتر از یک نفس است در این مورد، روایات زیادی هست که به همین اندازه کفایت می شود.