فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

5 نوشیدن آب روی غذای بی چربی

عن یاسر الخادم عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال: لاباس بکثرة شرب الماء علی الطعام و لا تکثر منه علی غیره و قال: لو رایت رجلا اکل مثل ذا و جمع بین کلتیهما و لم یفرقهما، ثم لم یشرب علیه الماء کان تنشق معدته (400)
یاسر خادم از امام رضا علیه السلام نقل کرده فرمود: روی غذای، نوشیدن زیاد آب ترسی ندارد، اما بر روی خوردنی های دیگر (از قبیل میوه و سبزیجات و جز آنها، در نوشیدن آب زیاده روی نکن (چون اثرات طبیعی آنها را از بین برده و به سم تبدیل می کند).
و فرمود: اگر کسی را دیدی که به اندازه یک مشت غذا خورد و روی آن آب نیاشامید بعید نیست که معده اش پاره شود،
2. عن یاسر قال: قال ابوالحسن علیه السلام : عجبا لمن اکل مثل ذا و أشار بکفه و لم یشرب علیه الماء کیف لاتنشق معدته (401)
یاسر گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: تعجب است کسی که به اندازه این اشاره به کف دستش کرد غذا بخورد و بر روی آن آب ننوشد، چگونه معده اش نمی ترکد، و پاره نمی شود!

6 وسط غذا آب ننوشید

1. عن الرضا علیه السلام : و من اراد ان لا یوذیه معدته فلایشرب بین طعامه ماءا حتی یفرغ و من فعل ذالک رطب بدنه و ضعف معدته و لم تاخذ العروق قوة الطعام فانه یسیر فی المعدة فجا ای لم ینضج اذا صب الماء اولا فاولا (402)
امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه اش که برای مامون مرقوم داشته است می فرماید: هر کس می خواهد معده اش اذیت نکند، در وسط غذا آب ننوشد تا از خوردن فارغ شود، و هر کس این کار را انجام دهد، یعنی: وسط غذا آب بنوشد، بدنش از نظر طبیعت،تر، گشته و معده اش ضعیف می شود؛ رگها نیروی طعام را به خود جذب نمی کنند، و در معده سفت می گردد؛
اگر روی غذا ، پشت سر هم ریخته شود؛ در معده پخته نمی شود (آن طور که لازم است برای بدن نفعی نه می بخشد؛ تعادل اعصاب معده را به هم می زند).

7 دعا پس از نوشیدن آب

در کتاب مکارم الاخلاق آمده است، دعایی که موقع نوشیدن آب خوانده می شود، این دعا است، الحمدلله منزل الماء من السماء مصرف الامر کیف یشاء بسم الله خیرالاسماء (403) ستایش سزاوار خدائیست، که نازل کننده آب، از آسمان، و هر طور که خود بخواهد گرداننده کارهاست، به نام خدا که بهترین نامها است.
عن ابی عبدالله علیه السلام قال: کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا شرب الماء قال: الحمدلله الذی سقانا عذبا زلالا و لم یسقنا ملحا اجاجا و لم یؤاخذنا بذنوبنا (404) امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که آب می نوشید، می گفت: ستایش خدائی را است که، ما را با آب خنک و گوارا، سیراب کرد و به خاطر گناهانمان، ما را نه گرفت (عذابمان نکرد).
3. در حدیث دیگر این زیادی بر دعای فوق هست که:
الحمدلله الذی سقانی فأروانی و اعطانی فارضانی و عافانی و کفانی، اللهم اجعلنی ممن تسقیه فی المعاد من حوض محمد و تسعده بمرافقته، برحمتک یا ارحم الراحمین (405) تمامی ستایش ها، خدائی را است که، با آب سیراب نمود و با عطای خود راضیم ساخت مرا عافیت داده و کفایتم کرد، خدایا! مرا از زمره کسانی قرار ده که در روز قیامت از حوض محمد صلی الله علیه و آله سیرابش می کنی، و با رفاقت او سعادتمندش می نمایی، با رحمت خود ای برترین رحم کنندگان؛