فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

4 خودداری از آب روی غذاهای چربی دار

عن جعفر عن آبائه علیه السلام قال: کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اکل الدسم اقل من شرب الماء فقیل: یا رسول الله انک لتقل من شرب الماء، قال: هو امر لطعامی (398)
امام جعفر صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیه السلام نقل کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که غذای چربی دار می خورد نوشیدن آب را کم می کرد، گفته شد (پرسیدند): یا رسول الله! آب را روی غذای چربی دار کم می آشامی؟
فرمود: آن طوری به صلاح بدن من و برای غذایم بهتر و گواراتر است
با نوشیدن آب سرد روی غذای با چربی، چربی آن در اندرون معده و احشاء یخ می کند و سبب بروز مشکلات و آلام می گردد.
2. قال: شرب الماء علی اثر الدسم یهیج الدآء : (399)
فرمود: نوشیدن آب پس از چربیها، دردها را به هیجان آورده و تحریک می کند).

5 نوشیدن آب روی غذای بی چربی

عن یاسر الخادم عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال: لاباس بکثرة شرب الماء علی الطعام و لا تکثر منه علی غیره و قال: لو رایت رجلا اکل مثل ذا و جمع بین کلتیهما و لم یفرقهما، ثم لم یشرب علیه الماء کان تنشق معدته (400)
یاسر خادم از امام رضا علیه السلام نقل کرده فرمود: روی غذای، نوشیدن زیاد آب ترسی ندارد، اما بر روی خوردنی های دیگر (از قبیل میوه و سبزیجات و جز آنها، در نوشیدن آب زیاده روی نکن (چون اثرات طبیعی آنها را از بین برده و به سم تبدیل می کند).
و فرمود: اگر کسی را دیدی که به اندازه یک مشت غذا خورد و روی آن آب نیاشامید بعید نیست که معده اش پاره شود،
2. عن یاسر قال: قال ابوالحسن علیه السلام : عجبا لمن اکل مثل ذا و أشار بکفه و لم یشرب علیه الماء کیف لاتنشق معدته (401)
یاسر گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: تعجب است کسی که به اندازه این اشاره به کف دستش کرد غذا بخورد و بر روی آن آب ننوشد، چگونه معده اش نمی ترکد، و پاره نمی شود!

6 وسط غذا آب ننوشید

1. عن الرضا علیه السلام : و من اراد ان لا یوذیه معدته فلایشرب بین طعامه ماءا حتی یفرغ و من فعل ذالک رطب بدنه و ضعف معدته و لم تاخذ العروق قوة الطعام فانه یسیر فی المعدة فجا ای لم ینضج اذا صب الماء اولا فاولا (402)
امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه اش که برای مامون مرقوم داشته است می فرماید: هر کس می خواهد معده اش اذیت نکند، در وسط غذا آب ننوشد تا از خوردن فارغ شود، و هر کس این کار را انجام دهد، یعنی: وسط غذا آب بنوشد، بدنش از نظر طبیعت،تر، گشته و معده اش ضعیف می شود؛ رگها نیروی طعام را به خود جذب نمی کنند، و در معده سفت می گردد؛
اگر روی غذا ، پشت سر هم ریخته شود؛ در معده پخته نمی شود (آن طور که لازم است برای بدن نفعی نه می بخشد؛ تعادل اعصاب معده را به هم می زند).