فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

7 آب چاه

در حکم آب جاری است، چون از زمین می جوشد؛ منبع دارد مادامی که بو یا رنگ یا مزه آن با عین نجاست تغییر نیابد، پاک کننده و مطهر است.
سؤال: اگر حیوانی در چاه بمیرد و در اثر ماندن طولانی در چاه، آب آن، بو بردارد یا اینکه با خون و یا چیز دیگر منفعل شود، چه باید کرد؟
ج: باید از آب چاه آن مقدار کشیده شود، تا اثر انفعال آن از بین برود و به حالت عادی برگردد.
مقدار آب در زمین
آب 71 درصد سطح زمین را می پوشاند و حجم آن حدود 1500 میلیون: کم 3: است؛ (383) پس حجم اقیانوسها خیلی بیشتر از حجم زمینهایی است که بیرون از آب قرار دارد، به طوری که اگر سطح کره زمین صاف و هموار بود؛ آب اقیانوسها به صورت لایه های به ضخامت (2600) متر تمام آنرا می پوشاند. (384)
97 درصد این مقدار، آب شور اقیانوسها و دریاها، و 3 درصد آن به اصطلاح آب شیرین است و 3/4 آب های شیرین به صورت یخ و برف در یخچالهای قطبی و کوهستانی انباشته شده است، و 1/4 باقیمانده، آب مورد استفاده موجودات زنده را تشکیل می دهد که مقدار آن را بین 11 تا 12 میلیون کم 3 برآورد کرده اند
مجموع آبهای زیرزمینی نیز حدود 8 میلیون کم 3 برآورده شده است در جو نیز آب به صورت بخار و ابر و مه تا میزان 4درصد وجود دارد. (385)

بخش 4 آداب مصرف آب

1 هنگام نیاز آب بنوشید

اگر با دقت به ابعاد زندگی و نعمتهای گوناگون خدادادی توجه کنیم، به این نتیجه می رسیم که برای بهره برداری از هر کدام از آنها، حدود و قوانین مخصوص به خود وجود دارد، که باید، در چهارچوب همان قوانین، از آنها استفاده کرد.
یکی از نعمتهایی که مورد توجه زیادی قرار گرفته و دارای قوانین زیادی می باشد آب یعنی سرچشمه حیات است.
در این بخش روایات مربوط به کیفیت استفاده کردن از این نعمت بزرگ مطرح شده از جمله آنها مقدار نوشیدن است؛
در احادیث زیادی توصیه گردیده است که، انسان، تا به آب و غذا میل پیدا نکند از مصرف آنها خودداری نماید، در صورت تمایل هم، از زیاده روی و پرخوری پرهیز کند؛ چون رمز سلامت جسم و روح، در میانه روی در هر کار، مخصوصا در مصرف خوردنیها و آشامیدنیها است.
عن الصادق علیه السلام : لایشرب احدکم الماء حتی یشتهیه فاذااشتهاه فلیقل منه (386)
تا به نوشیدن آب میل نکنید از مصرف آن خودداری نمائید و اگر اشتها پیدا کردید، باز هم کم بنوشید.