فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

20 چهل روز باران می بارد

1. عن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام قال: اذا اراد الله عزوجل ان یبعث الخلق امطر السماء علی الارض اربعین صباحا فاجتمعت الاوصال و نبتت اللحوم (267)
امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که خدا عزوجل اراده کرد مردم را برانگیخته کند، از آسمان چهل روز باران می بارد، و تمام اعضاء انسانها جمع شده و گوشتها می روید!
عن ابی عبدالله علیه السلام اذا اراد الله ان یبعث امطر السماء علی الارض اربعین صباحا فاجتمعت الاوصال و نبتت اللحوم (268) به معنای حدیث بالا است.
آیات 57 اعراف و 9فاطر و 11 زخرف و 11 ق بر مطلب فوق دلالت صریح دارد چون خلاصه فرمایش خداوند در آیات فوق این است که، خدا باران را می فرستد زمینهای خشک را خیس کرده نباتات را می رویاند و زنده می کند، آنطور که با نازل کردن باران نباتات می روید، همچنین است زنده شدن و به محشر آمدن مرده ها
کذلک نخرج الموتی مرده ها را نیز این چنین بیرون می آوریم
کذلک الخروج بیرون آمدن از قبر و زنده شدن هم بدین صورت خواهد بود، به تفسیر آیات فوق دقت نمائید و چه تشابه عجیبی به همدیگر دارند، مطلب خیلی واضح به دست می آید.

21 باز عرش خدا بر آب قرار می گیرد

آیات و اخبار زیادی از بهم خوردن نظام آفرینش در روز قیامت خبر می دهد به طوری که در این مطلب هیچگونه ابهامی وجود ندارد، به استشهاد و استدلال زیادی نیست چون با کوچکترین مراجعه به کتابهای مربوطه مسئله، روشن می شود، فقط آیه ای که خیلی جلب توجه می کند آیه مبارکه: یوم تبدل الارض غیر الارض و السموات و بروزوالله واحد القهار (269) در آن رز که این زمین به زمین دیگر و آسمانها به آسمانهای دیگر مبدل می شود و آنان در پیشگاه خداوند قهار ظاهر می گردند.
یعنی زمین و آسمان به صورتی غیر از نظام فعلی که مشاهده می کنیم تبدیل می شود و به سوی خدا واحد قهار آشکار می شوند
در تفسیر قمی از امام زین العابدین علیه السلام رواتی نقل می کند، در ضمن آن می فرماید: و تبدل الارض غیر الارض یعنی بارض لم یکتسب علیها الذنوب بارزة لیس علیها جبال و لا نبات کما دحاها اول مرة و یعید عرشه علی المآء کما کان اول مرة مستقلا بعظمته و قدرته (270)
زمین بر می گردد به صورتی غیر از این صورت یعنی: به زمینی که در آن گناهی انجام داده نشده است و همه چیزها آشکار است، پستی و بلندی، و کوهی و نباتی وجود نخواهد داشت، همانطور که در مرحله اول خلقت بود، و عرش خدا به آب بر می گردد، چنانچه در مرتبه اول با عظمت و قدرت خود مستقل بود.
یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیده و عدا علینا انا کنا فاعلین (271) روزی که ما آسمان را همچون طومار نامه ها درهم می پیچیم همانگونه که آفرینش را شروع کردیم به همان صورت بر می گردانیم و عده ایست که ما دادیم و حتما به وعده خود عمل می کنیم
پر واضح است که زمین برای ابد پایدار و قابل زیست نخواهد ماند، قطعا در آینده تغیراتی در ساختار خورشید پدید خواهد آمد و زمانی فرا خواهد رسید که فروزش آن به صد برابر درخشش امروزی رسیده و طومار حیات را در زمین نیز درهم خواهد پیچید ، البته این رویداد به نظر نویسنده کتاب سرگذشت زمین به هیچ وجه زودتر از چهار میلیارد سال دیگر به وقوع نخواهد پیوست، و اگر حیات از سوی خود ساکنان زمین در خطر نابودی قرار نگیرد هیچگونه خطری از سوی خورشید حیات زمین را چه در حال حاضر و چه در آینده ای دور تهدید نخواهد کرد. (272)
نظریه فوق از جمله فرضیه ها و حدسیات انسان هاست که معلوم نیست صحیح از آب دربیاید یا غلط؟ اما چیزی که هست اعتراف به درهم پیچیدن طومار زندگی است چنانچه آیه مبارکه فوق گویا است.
در فصل 19 همین بخش خواندید که، پیش از قیامت آبها از زمین برچیده می شود، ممکن است از حرارت طاقت فرسای خورشید باشد یا عوامل دیگر، دوری و نزدیکی آنرا خود او می داند.

22 آفرینش گروهی از جن از آب

در کتاب الاختصاص از امام صادق علیه السلام نقل می کند :
اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود گفت آدمی را از گل و مرا از آتش آفریده ای اگر ابلیس می دانست خداوند در وجود آدم چه شگفتی هایی آفریده، در برابر او افتخار نمی کرد، سپس فرمود: خدای عزوجل ملائکه را از نور و جنینان را از آتش آفرید و صنفی از جن را از باد و صنف دیگر را از آب هستی بخشید. (273)
از روایت فوق معلوم می شود که همه جنیان از آتش آفریده نشده است بلکه اکثریت قاطع آنها از آتش و گروهی از باد و دسته ای از آب به وجود آمده اند.
و اگر لفظ جن را به معنای لغوی آن که پوشیده و یا موجود غیر مرئی است حمل کنیم ممکن است دسته های سه گانه از ملیت ها و نژادها و طوائف با فرهنگهای مختلف بوده باشند، و چون از موجودات ماوراءالطبیعة و به اصطلاح متافیزیک هستند، حقیقت حال و کیفیت زندگی آنها، برای ما معلوم نیست، مگر آن اندازه ای که منابع وحی به ما خبر داده اند.