فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

17 آفرینش آب به خاطر اهل بیت علیه السلام

از روایات فراوان استفاده می شود که خداوند تبارک و تعالی ما سوی الله را به اگر اینها نبودند هیچ چیز به وجود نمی آمد و اگر اخبار و احادیثی که در فضائل و مناقب آنان در این باره به دست ما رسیده است دقت کنیم، شک و شبهه باقی نمی ماند، که اینها سبب ایجاد خلق و علت آفرینش غیر خدا هستند. (مطالبی در این باره آخر بخش 1 گذشت) پس از روشن شدن این مطلب، معلوم است که آب هم به خاطر اینها به وجود آمده است به عنوان نمونه به چند حدیث ذیل توجه نمائید.
1. امام محمد باقر (ع) در روایت مفصلی به جابر بن یزید جعفی فرمود:
ان لنا عند الله منزلة و مکانا رفیعا ولو لا نحن لم یخلق الله ارضا و لا سماءآ و لا جنة و لانارا و لا قمرا و لابرا و لابحرا و لاسهلا و لاجبلا و لا رطبا و لا یا بسا و لا مرا و لا (ماءا) و لا نباتا و لاشجرا اختر عناالله من نور ذاته لایقاس بنا بشر (261)
ای جابر برای ما نزد خداوند منزلت و مقام بلندیست که اگر ما نبودیم خداوند، زمین، آسمان، بهشت، جهنم، آفتاب، ماه، خشکی، دریا، هموار، کوهستان، خشک، تر و نیز تلخ، شیرین و آب، نبات و درخت را نمی آفرید؛ ما را از نور ذات خود به وجود می آورد، بشری با ما مقایسه نمی شود.
امام حسین علیه السلام فرمود: امیرمؤمنان علیه السلام در مدح رسول خدا صلی الله علیه و آله خطبه بلیغی خواند، خطبه را شرح می دهد تا به اینجا می رسد که:
2. خدای تعالی به پیغمبر فرمود: شخصیت برگزیده و راضی شده از او، تویی؛ و گنجینه نورها، در وجود توست، من اجلک اضع البطحا و ارفع السماء و اجری الماء و اجعل الثواب و العقاب و الجنة و النار و انصب اهل بیتک علما للهدایة (262)
به خاطر تو زمین را پایین نگه داشته و آسمان را بلند کرده ام، یعنی نظام فعلی جهان آفرینش را، به احترام تو به این صورت در آورده و آب را جاری ساخته ام.
ثواب، عقاب، بهشت، و جهنم را به خاطر تو قرار داده، و اهل بیت را نشانه و پرچم هدایت، نصب کرده ام .
3. عن امیرالمؤمنین علیه السلام : فلما خلق الله عالی نور نبینا محمد صلی الله علیه و آله بقی الف عام بین یدی الله عزوجل واقفا یسبحه و یحمده والحق تبارک و تعالی ینظر الیه و یقول یا عبدی انت المراد و المرید و انت خیرتی من خلقی و عزتی و جلالی، لولاک لما خلقت الافلاک: من احبک احببته و من ابغضک ابغضته (263)امیرمؤمنان علی علیه السلام ضمن حدیثی می فرماید: وقتی که خداوند نور پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و آله را آفرید هزار سال در برابر خدای عزوجل مانند تسبیح و تحمید خدا می کرد، و خدای تبارک و تعالی به او نظر می کرد و می فرمود: ای بنده من، تویی مراد و مرید و تویی برگزیده شده از مخلوقاتم، قسم به عزت و جلالم، اگر تو نبودی من فلکها را نمی آفریدم، هر کس تو را دوست دارد، دوستش دارم و هر کس تو را دشمن دارد، دشمن دارد، دشمنش دارم. ورد فی الحدیث القدسی: لولا کما ما خلقت الافلاک (264) به محمد و علی صلوات الله علیهما فرمود: اگر شما دو تا نبودید من فلکها را نمی آفریدم، در این باره روایات زیادی وارد شده مانند حدیث کساء و غیره، دلیل آن است که، همه مخلوقات به خاطر اینها آفریده شده، از جمله آنها، آب است.

18 سه چیز از برکات الهی اند

ابی الجارود از ابی جعفر علیه السلام روایت می کند رسول خدا صلی الله علیه و آله به منزل ام سلمة وارد شد و به او فرمود: چرا در خانه ات برکتی نمی بینی عرض کرد. بلی الحمدالله برکت در خانه ام است، یعنی: رسول خدا.
فرمود: ان الله انزل ثلاث برکات، الماء و النار و الشاة (265)
به درستی که خداوند سه چیز با برکت نازل کرده است آب، آتش، و گوسفند یکی از سخنان جامع کوتاه، کوتاه ولی پر معنای پر معنای رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن فوق است که اگر کمی در اطراف آن دقت نماییم؛
و اگر با دید علمی و تفکر عمیق، برکاتی را که در این سه موهبت خداوندی نهفته است مد نظر قرار دهیم، آن وقت اهمیت و ارزش این سخن و معنای آن بر ما روشن شده و برکات آن سه چیز هم آشکار می شود.
در جمله ای بالا حضرت، اول، از آب نام می برد چون، دو تای دیگر نیز از وجود آب به هستی رسیده اند.
اگر، آب وسیله آتش را فراهم نمی کرد آتشی پدید نمی شد و اگر منابع وجودی گوسفند را مهیا نمی ساخت گوسفندی وجود نداشت، پس برکت آب، حرف اول را می زند.

19 برداشته شدن آبهای شیرین

از ابن عباس روایت شده است که:
ان الله یرفع المیاه العذب قبل یوم القیامه غیر زمزم (266)
خداوند غیر از زمزم همه آبهای شیرین را پیش از قیامت بر می دارد؛
کیفیت برداشته شدن آبهای روی زمین با چند احتمال پیش می آید
1. در اثر خشک سالی از بین می روند، چنانکه در طول عمر کوتاه خود کراراً دیده ایم اگر چند سال متمادی خشک سالی شود همه چشمه ها خشکیده و رود خانه های بزرگ می خشکند؛
در سالهای دهه هفتاد که خشک سالی پیش آمد زاینده رود اصفهان با آن عظمت و رود خانه های گیلان و مازندران و دریاچه های و تالابها به گونه ای خشکیدند که آثاری از آب دیده نمی شود.
2. طبایع خود را از دست می دهد، یعنی هیدروژن و اکسیژن که ساختمان وجودی آب را تشکیل می دهند از همدیگر تجزیه شده به صورت شکل اولیه خود، یکپارچه مواد مذاب آتشین در می آید.
3. به طور کلی در اثر شدت مقدمات روز قیامت نابود می شوند؛
4. طبق آیه مبارکه: واذالبحارسجرت وقتی که دریاها افروخته گشت در اثر شعله ور بودن، تبخیر شده و از دسترس ساکنین روی زمین خارج می شود.
یا احتمالات دیگر که فقط خود، او، می داند و بس.