فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

10 پایداری زمین از آب

عن الصادق علیه السلام : لا قوم الارض الا بالماء (218) برای زمین پایداری نیست مگر با آب (زمین بدون آب پایدار نمی ماند).
رسول خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ عده ای از یهود فرمود: فالبماء تحت الارض با آب زمین زنده می شود (219)
در تحف العقول از امام صادق علیه السلام نقل کرده، فرمود: قوام الدنیا نثلاثة اشیاء النار و الملح و الماء
پایداری دنیا با سه چیز، آتش ، نمک، و آب، است.
در حقیقت آتش و نمک هم از آب به وجود آمده پس آب است که زمین را آباد کرده به آن پایندگی و زیبایی می دهد، در هر گوشه ای از زمین که نشانه ای از حیات می بینی، در آنجا آب وجود دارد و در آیات به این معنی توجه زیادی شده است که مشروحا در فصل باران خواهیم آورد .
آب است که در همه جا حرف اول را می زند و به زمین حیات می بخشد، و آنرا قابل زیست و زندگی می کند، پاکیزگی، و شادابی همه از آب، معنا می گیرد.
اگر آب نبود، زندگی مفهومی نداشت و همه چیز رنگ باخته و بی معنا می شد.

11 آب سرور تمام نوشیدنی ها

خداوند عزوجل ، آب را نه تنها در دنیا مایه حیات و زندگی قرار داده است بلکه در جهان آخرت نیز سیادت و سروری آن را گسترش داده و حفظ نموده است.
سرتاسر آیات مربوط به بهشت، پر از جملات، جنات تجری من تحتها الانهار باغهائی که از زیرش نهرها جریان دارد.
یا آیه مبارکه مثل الجنة التی وعدالمتقون، فیها انهار من ماء غیر آسن (220)
مثل بهشتی که بر پرهیزگاران وعده داده شده است، در آن نهرهائی از آب تمییز و زلال بی بو وجود دارد
این همه آیات که از آب بهشتی صحبت به میان می آورد نشانه این است که آب در آن جهان نیز سیادت خود را حفظ کرده است.
به احادیث ذیل توجه کنید تا عزت و شرافت آب در هر دو جهان روشن شود. رسول خدا فرمود: سید الاشربة فی الدنیا والاخرة الماء (221)
سرور نوشیدنیها دنیا و آخرت آب است.
امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است که فرمود: الماء سید الشراب فی الدنیا و الآخرة (222)
آقای نوشیدنیها در دنیا و آخرت، آب است.
عین همین روایت را از امیرمؤمنان علیه السلام روایت کرده اند. (223)
روایت از امیرمومنان علیه السلام است: اشرف المشروب الماء (224) شریف ترین نوشیدنی آب است.
از امام صادق علیه السلام روایت شده است، سید شراب اهل الجنة(225) الماء سید و آقای نوشابه اهل بهشت آب است.
عن رسول الله صلی الله علیه و آله: سید طعام الدنیا و الاخرة اللحم و سید شراب الدنیا و الآخرة الماء (226)
روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله است که فرمود: سرور طعام دنیا و آخرت گوشت و سید شراب دنیا و آخرت آب است.
لحن روایات، بیانگر این است که آب در هر دو جهان آرام بخش انسانها است، در دنیا برای همه و در آخرت برای بهشتیان.

12 لذت خوردنیها و آشامیدنها با آب

اساس زندگی انسان را دو رکن متضاد تشکیل می دهد؛ روح مجرد و جسم مادی، خداوند با ترکیب این دو موجود ضد و نقیض به موجودات جاندار مخصوصا انسان، حیات بخشیده است.
برای ادامه حیات هر یک، از این دو جنس متضاد، غذای خاصی قرار داده است؛ غذای روح و روان را داشتن رابطه دائم و مناجات و گفتگو مخصوصا مناجات شبانه با خدا است (شب مردان خدا روز جهان افروز است) و همچنین سر در آفاق و انفس بالاخرة در هر حال متکی بودن به او، تعیین کرده است؛
هر کس از این غذا و تغذیه روحی محروم است، همیشه با روح مرده و روان افسرده به زندگی بی محتوا ادامه می دهد؛ روشن است، کسی که دارای این خصیصه غفلت و دوری از خدا است ادامه حیات برایش مفهومی نخواهد داشت!
غذای جسم را، خوردن و آشامیدن، قرار داده است؛ یعنی هر جان داری اگر از این دو محروم شود؛ زندگی او ادامه پیدا نمی کند.
برای درک لذت، خوردنیها و آشامیدنها، با آب معنا بخشیده است؛ اگر آب وجود نداشت نه زندگی وجود داشت و نه لذت زندگی.
امام صادق علیه السلام فرمود: و یجده لذة الطعام و الشراب بالماء (227)
انسان ، لذت خوردنی و آشامیدنی را با آب پیدا می کند.
امام صادق علیه السلام فرمود: لو لا الماء لم یجد لذة الطعام و الشراب (228)
اگر آب نبود کسی لذت خوردنی و نوشیدنی را پیدا نمی کرد.
عن عبدالله علیه السلام : بالماء یجد لذة الطعام والشراب (229)
از امام صادق (ع) روایت شده است که: با آب، لذت خوردنی و آشامیدنی، مفهوم پیدا می کند.