فهرست کتاب


سرچشمه حیات

محمد امینی گلستانی

1 نور مطلق یا بسیط

امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش روایت می کند که: امیرمومنان علیه السلام در مسجد کوفه بود، مردی از اهل شام بلند شده، به حضرت عرض کرد، ای امیر مومنان! خدای تبارک و تعالی اولین چیزی را که آفریده چه بود؟! فرمود: خلق النور نور را آفرید؛
پرسید آسمانها از چه چیزی آفریده شد؟ فرمود من بخارالماء از بخار آب؛
باز سوال کرد خلقت زمین از چه بود؟ فرمود: من زبدالماء از کف آب؛
پرسید کوهها از چه به وجود آمد؟ فرمود: من الامواج از موجها (29)
عبدالله بن عباس از امیرمومنان علیه السلام روایت می کند: قال ان الله تعالی اول ما خلق الخلق، خلق نورا ابتدعه من غیر شی ء (30)
فرمود: خداوند اولین آفریده ای که آفرید نور بود، نور را از عدم به وجود آورد.
ابوحمزه ثمالی از امام باقر، از امیرمومنان علیه السلام نقل می کند فرمود: خداوند تک و تنها بود و همتایی نداشت، کلمه ای گفت آن کلمه نور گردید، از آن نور محمد و مرا و ذریه مرا آفرید.

2 نور محمد صلی الله علیه و آله

عن جعفر بن محمد عن آبائه علیه السلام قال امیرمومنان علیه السلام: ان الله خلق نور محمد صلی الله علیه و آله قبل المخلوقات باربعة عشر الف سنة و خلق معه اثنی عشر حجابا (31)
امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان علیه السلام روایت می کند که امیرمومنان علیه السلام فرمود: خداوند نور محمد را چهارده هزار سال پیش از همه مخلوقات آفرید، و با او دوازده حجاب نیز به وجود آورد.
عن جابر بن عبدالله: قالت قلت لرسول لله صلی الله علیه و آله: اول شی ء خلق الله تعالی ما هو فقال نور نبیک یا جابر، خلقه الله ثم خلق منه کل خیر (32) جابر بن عبدالله می گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم، اولین چیزی، که خدا آفرید چه بوده است؟! فرمود: ای جابر نورررسول خدا پیغمبرت بود، آن نور را آفرید سپس به تمامی خوبیها و خیرها از آن نور هستی بخشید.
عن جابر قال: قال رسول الله: اول خلق نوری، ففتق منه نور علی، ثم خلق العرش و اللوح و الشمس وضوء النهار و نور الابصار و العقل و المعرفة (33)
از جابر روایت شده است که، پیغمبر فرمود: خداوند اولین چیزی را که آفرید، نور من بود، از آن نور، نور علی را شکافت، سپس عرش و لوح و آفتاب و روشنی روز و نور چشمها و عقل و معرفت را به وجود آورد.
از امیرمؤمنان علیه السلام روایت شده است که آن حضرت فرمود: خداوند بود و غیر از او چیزی وجود نداشت، پس اولین چیزی که، (چهارصد و بیست هزار سال پیش از آفرینش آب، عرش، کرسی، آسمانها و زمین و پیش از لوح، قلم، بهشت، جهنم، ملائکه و آدم و حوا) آفرید، نور حبیبش محمد صلی الله علیه و آله بود... (34)
عن سلمان الفارسی علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا سلمان! خلقنی الله من صفاء نوره فدعانی فاطعته پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای سلمان خداوند مرا پیش از آنکه آسمان بلند، زمین گسترده، هوا، آب یا ملک و بشری را آفریده باشد، از نور خالص خود آفرید، مرا صدا کرد اطاعتش کردم، از نور من علی را آفرید او را صدا زد، اطاعتش نمود از نور من و علی، فاطمه را آفرید، صدایش کرد اطاعت نمود از نور من و علی و فاطمه، حسن را آفرید، او را صدا کرد، اطاعتش نمود، پس از نور من و علی و فاطمه و حسن، و حسین را آفرید، از نور حسین، نه نفر ائمه را آفرید آنانرا فراخواند همگی اطاعتش کردند: این حدیث با فصل 6 نور چهارده معصوم این بخش نیز مناسبت دارد از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: ان الله تبارک و تعالی خلق نور محمد صلی الله علیه و آله قبل ان یخلق السماوات ولارض و العرش والکرسی واللوح و القلم والجنة والنار، و قبل ان یخلق آدم و نوحا و ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و موسی و عیسی و داود و سلیمان، و قبل ان یخلق الانبیاء کلهم باربعماة الف سنة و اربع و عشرینم الف سنة (35) خداوند نور محمد صلی الله علیه و آله را چهارصد و بیست و چهارهزار سال پیش از آسمانها، زمین، عرش، کرسی، لوح، قلم، بهشت، و جهنم و پیش از آفرینش آدم، نوح، ابراهیم، اسحق، یعقوب، موسی، عیسی، داود و سلیمان، و پیش از تمامی انبیاء به وجود آورد.

3 نور محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام

عن مرازم عن الصادق علیه السلام قال: قال الله تبارک و تعالی: یا محمد، انی خلقتک و علیا نورا قبل ان اخلق سماواتی و ارضی و عرشی و بحری (36)
مرازم، از امام صادق علیه السلام روایت می کند خدای تبارک و تعالی فرمود: ای محمد من، تو و علی را پیش از آفرینش آسمان ها، زمین، عرش، و دریابم بصورت نور آفریدم یعنی روح بدون بدن.
ابن عباس گوید: شنیدم رسول الله به علی علیه السلام خطاب می کرد: ای علی، خدای تبارک و تعالی بود و چیزی با او نبود، من تو تو را پیش از آفرینش آسمانها و زمینها از نور و جلالش آفرید، پس در مقابل عرش تسبیح و تقدیس او کرده و حمد و ستایش او را می کردیم. (37)
و روی احمد بن حنبل باسناده عن رسول الله انه قال: کنت اناو علی نورا بین یدی الرحمن، قبل ان یخلق عرشه، باربعة، عشر الف عام. (38) احمد بن حنبل امام حنابله سنی ها با سند خود از رسول خدا روایت میکند، آن حضرت فرمود: چهارده هزار سال پیش از آفرینش عرش، من و علی نوری بودیم در برابر خدای رحمان
عن محمد بن حرب الهلالی امیرالمدینه عن الصادق علیه السلام قال: ان محمدا و علیا صلوات الله علیهما، کانا نورا بین یدی الله جل جلاله قبل خلق الخلق بالفی عام (39)
محمد بن حرب هلالی امیر مدینه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: محمد و علی علیه السلام، دو هزار سال پیش از آفرینش آفریده ای، دو تا نور بودند در برابر خداوند.