فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

ضرورت نظارت مداوم بر عملکرد دادگاه ها

اینجانب جدا از رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور و انقلاب و شورایعالی قضائی می خواهم هیات های مرکب از اشخاص عادل، مومن و متعهد تشکیل دهند تا دادگاه های کشور را رسیدگی نمایند و قضات غیر صالح و دادستان های منحرف را کنار گذاشته و اگر به مال و یا آبروی اشخاص تعدی نموده اند محاکمه نمایند. سستی در این امر مهم و مسامحه در آن، خطر عظیمی است برای جمهوری اسلامی که هر چه بگذرد، ناراحتی زیاد و خطر افزون می شود(18)

وظیفه تربیت قاضی به عهده حوزه علمیه و علمای بلاد است

البته کمبودهایی داریم از قبیل کمبود قاضی، کمبود مبلغ که این به عهده علمای حوزه علمیه قم و سایر حوزه هاست که با کمال کوشش در این مطلب پافشاری کنند و وجود قاضی امروز خیلی محل احتیاج است و چند هزار قاضی ما لازم داریم، ایران لازم دارد و آن باید به همت والای علمای بلاد و مدرسین محترم حوزه علمیه قم ایدهم الله تعالی این کمبود ولو به دراز مدت، اما نه خیلی دراز مدت، این کمبود انشای الله حل بشود و حل می شود(19)
... شما وضع دادگستری را نمی دانید چه خبر بوده است، ما هم درست الان نمی دانیم که وضع دادگستری چه خبر بود، شاید از همه جاها فساد دادگستری بیشتر بوده، حالا بخواهیم این دادگستری را یکدفعه متحولش کنند به یک دادگستری اسلامی، افراد لازم دارد، کار لازم دارد و باید با تدریج، کمک، کمک می خواهد، یعنی ملت، روحانیت خصوصا در باب قضاوت روحانیت باید خیلی کمک بکند(20)

زندانی و زندانها

متصدیان حبس و زندان ها باید این معنا را توجه داشته باشند، چه اشخاص که در راس هستند و چه اشخاصی که مشغول اجرای عمل هستند، باید این معنا را توجه بکنند که حدود الهی معنایش این نیست که یک کسی که مستحق قتل است ما فحش به او بدهیم، جایز نیست این، یا به او سیلی بزنیم، حق نیست، یعنی قصاص دارد این. یک نفر آدم جانی که دارند می برند بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید، او - باید - حق دارد به شما سیلی را عوض بزند و خلاف شرع کردید. گمان نکنید که حالا که این آدم توی حبس آمده است، ما باید با او رفتار بد کنیم، انشای الله نمی کنید و نباید بکنید.