فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

5- قضاوت حق اشخاص دانشمند، عادل و با تقوا

امر قضاوت مسئولیتش بسیار زیاد است و انسان با جان و مال و ناموس و حیثیت مردم سر و کار دارد و با یک لغزش ممکن است آبروی مسلمانی ریخته شود و یا مسلمانی را تا آخر عمر محروم و بدبخت کند ولی از آنجا که تکلیف الهی است ما نمی توانیم از زیر بار آن شانه خالی کنیم. و قضیه قضاوت حق اشخاص دانشمندی است که قضای اسلامی را بدانند و عدالت و تقوا داشته باشند و بفهمند با چه مطلبی سر و کار دارند و به چه کار بزرگی مشغول هستند که یک لغزش گاهی یک کشور را از بین می برد و از آن طرف کارهای خوب یک کشور را روشن می کند. (17)

ضرورت نظارت مداوم بر عملکرد دادگاه ها

اینجانب جدا از رئیس دیوانعالی و دادستان کل کشور و انقلاب و شورایعالی قضائی می خواهم هیات های مرکب از اشخاص عادل، مومن و متعهد تشکیل دهند تا دادگاه های کشور را رسیدگی نمایند و قضات غیر صالح و دادستان های منحرف را کنار گذاشته و اگر به مال و یا آبروی اشخاص تعدی نموده اند محاکمه نمایند. سستی در این امر مهم و مسامحه در آن، خطر عظیمی است برای جمهوری اسلامی که هر چه بگذرد، ناراحتی زیاد و خطر افزون می شود(18)

وظیفه تربیت قاضی به عهده حوزه علمیه و علمای بلاد است

البته کمبودهایی داریم از قبیل کمبود قاضی، کمبود مبلغ که این به عهده علمای حوزه علمیه قم و سایر حوزه هاست که با کمال کوشش در این مطلب پافشاری کنند و وجود قاضی امروز خیلی محل احتیاج است و چند هزار قاضی ما لازم داریم، ایران لازم دارد و آن باید به همت والای علمای بلاد و مدرسین محترم حوزه علمیه قم ایدهم الله تعالی این کمبود ولو به دراز مدت، اما نه خیلی دراز مدت، این کمبود انشای الله حل بشود و حل می شود(19)
... شما وضع دادگستری را نمی دانید چه خبر بوده است، ما هم درست الان نمی دانیم که وضع دادگستری چه خبر بود، شاید از همه جاها فساد دادگستری بیشتر بوده، حالا بخواهیم این دادگستری را یکدفعه متحولش کنند به یک دادگستری اسلامی، افراد لازم دارد، کار لازم دارد و باید با تدریج، کمک، کمک می خواهد، یعنی ملت، روحانیت خصوصا در باب قضاوت روحانیت باید خیلی کمک بکند(20)