فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

3- کسب رضایت الهی

بنده به آینده قوه قضاییه امیدوار هستم....
اساس قضیه این است که ما بتوانیم رضای الهی را کسب کنیم. اگر رضای الهی را تعقیب کردیم، آن وقت مصلحت مردم، خیر مردم و اجرای عدالت به آسانی برای ما میسر خواهد شد. اگر دنبال رضای خدا نبودیم - دنبال رضای این و آن بودیم - آن وقت کارها نابسامان خواهد شد و سامان کارها حاصل نخواهد شد
امیدواریم که انشای الله ادعیه زاکیه حضرت بقیتالله ( ارواحنافداه ) شامل حال همه شما باشد و مشمول کمک و اعانت الهی باشید و توفیق خدا شامل حال شما باشد و روزبه روز انشای الله شاهد پیشرفت و بهتر شدن و بهبود یافتن همه چیز در دستگاه قضایی باشیم و از این طریق انشای الله بسیاری از مشکلات و مفاسد اصلاح خواهد شد(10)

4- مبارزه با فساد اقتصادی و مالی

قوه مجریه و قضائیه با یکدیگر در بخش مبارزه با فساد اقتصادی و مالی تلاشهای خوبی انجام دادند. کار دولت در زمینه پیشگیری و کار قوه قضائیه در زمینه تعقیب قضائی بود. ولیکن آنچه که انجام گرفته، فقط شروع کار است. ما شروع را نیز قدر می دانیم و آن را دست کم نمی گیریم، لیکن شروع زمانی ارزش دارد که ادامه پیدا کند. البته مبارزه با فساد همیشه همراه با جنجال و هیاهو نیست. ممکن است در مواردی جنجال شود و گاه ممکن است این کار بی جنجال صورت گیرد. نباید در این زمینه منتظر غوغا و جنجال و تبلیغات بود، باید منتظر کار و عمل بود. قوه مقننه هم باید به این مبارزه بپیوندد. کار و عمل مسئولان محترم در قوه مجریه، قضائیه و مقننه جوری باشد که شیرینی آن در کام مردم عزیز ما بنشیند و آثار آن را حس کنند(11)

5- مبارزه با فساد و رشوه خواری

مسئولان کشور امسال را سال رقابت در این کار بدانند. این رقابت حق است. این رقابت درست است و مورد رضای خداست. واستبقوا الخیرات . رقابت هم به این است که هرکدام از بخشها، واحدهای گوناگونشان را در سرتاسر کشور به این مسابقه بزرگ فرا بخوانند. قوه قضائیه، دادگستریهای سرتاسر کشور را به این رقابت فرا بخواند تا پس از گذشت چند ماه یا یک سال بتوانند یک محاسبه و ارزیابی بکنند و ببینند که کدام یک از دادگستریهای کشور بیشتر توانسته است پاسخ شکایات مردم را بدهد، به دردهای آنها برسد، اطمینان آنها را جلب کند و پرونده ها را به بهترین وجه مختومه کند، این یک امتیاز بشود.... قوه مجریه و قوه قضائیه و قوه مقننه در مبارزه با فساد، در مبارزه با رشوه خواری و در مبارزه با افراد دارای نیات سوی با هم رقابت کنند. رقابت صحیح این است. این رقابت، توصیه من است.(12)