فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

2- عدالت قاطع، عدالت بی ملاحظه، عدالت فراگیر، عدالت امیدوار کننده

آنچه که بنده به عنوان یک طلبه مسئول از قوه قضائیه انتظار دارم، همان چیزی است که ما چهره زیبا و منور آن را در قضاوت امیرالمومنین ( علیه سلام الله الملک الحق المبین ) در تاریخ مشاهده می کنیم : آن عدالت قاطع، آن عدالت بی ملاحظه، آن عدالت فراگیر، آن عدالت امیدوار کننده، آن عدالتی که در آن افراد ضعیف و معمولی جامعه در مقابل قانون و معامله قانونی، با افراد مقتدر و قدرتمند یکسانند. در اسلام این طوری است، در قانون اساسی ما هم این طوری است
در قانون اساسی، رهبری، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان کشور، با آحاد مردم در قبال قوانین هیچ تفاوتی ندارند. هیچ کس بالاتر از قانون نیست. قانون اساسی اختیاراتی را به کسانی می دهد. قانون اساسی به قاضی می گوید محکوم کن یا تبرئه کن، حکم قضایی صادر کن، به رهبری هم می گوید با ملاحظه این جهات عفو کن، این مافوق قانون حرکت کردن نیست، این متن و مر قانون است. قانون برای همه یکسان است. برای کسانی که گرههایی را باز کنند، راههایی را بگشایند و مشکلاتی را حل نمایند، مسئولیتهایی وجود دارد آن جایی که قانون در میان است، همه یکسانند، این چیز خیلی مهمی در اسلام است. دیگران هم ادعای این را می کنند، اما اسلام این را در عمل نشان داده است، ما دنبال آن هستیم، ما این تصویر زیبا در ذهنمان هست
من یک وقت به برادران عزیز قوه قضاییه عرض کردم که شان قوه قضاییه این است که در هرگوشه از این کشور اگر به کسی ظلم شد، در دل او نور امیدی باشد که به دستگاه قضایی مراجعه می کند و احقاق حق می شود. آن روزی که به این نقطه برسیم، روزی است که قضای اسلامی تحقق پیدا کرده است. همه باید احساس کنند که بدون هیچ ملاحظه یی، احقاق حق و ابطال باطل خواهد شد، شرط اول هم صلابت، استقلال قوه قضاییه، استقلال قاضی، عدم نفوذ جریانات سیاسی و عدم دخالت دستگاههای دیگر در قوه قضاییه است.
دستگاه قضایی اسلام یکی از کارآمدترین دستگاه هاست. ما احتیاجی نداریم که برای مواد قضایی یا قوانین لازم برای اداره دستگاه قضایی یا نحوه اجرای عدالت، از هیچ نظامی، از هیچ کشوری، از هیچ تمدن دیگری چیزی وام بگیریم، در اسلام همه چیز پیش بینی شده است. قوانین باید طبق مقررات اسلامی تنظیم و آماده بشود و با جرم به هر شکلی مقابله گردد. این غلط است که اگر مجرم به یک مجموعه سیاسی وابسته باشد، باید در مقابل او کوتاه آمد، چرا چون اگر مجرمیت او مورد تاکید قوه قضاییه قرار بگیرد، جنجال خواهد شد! قرآن کریم می فرماید و ان یکن لهم الحق یاتوا الیه مذعنین ، اگر قضاوتی که می شود، برخلاف مصلحت آنها باشد، جنجال می کنند، اما اگر برطبق میل و نظر آنها باشد، آن وقت آن را قبول می کنند! بعد می فرماید : افی قلوبهم مرض . این قضاوت قرآن است
دستگاه قضایی باید مورد اعتماد عموم مردم قرار بگیرد، نه در صلاحیت و نه در اقتدار و صلابت او خدشه بشود. البته برای رسیدن به این نقطه، تلاش، پیگیری، کار مداوم همراه با شجاعت و توکل به خدا لازم دارد، که انسان نشانه های آن را بحمدالله مشاهده می کند/
قوه قضاییه برای اداره خود، در درون خود دچار کمبود عناصر صالح نیست. بحمدالله در قوه قضاییه - بخصوص در این بیست سال اخیر - عناصر مومن، سالم، کارآمد، پرنشاط و جوان هستند، به قدری که بتوانند این قوه را بخوبی اداره کنند و برای مدیریت قوه، دستها و بازوها و سرانگشتهای کارآمدی باشند که بتوانند کارها را سامان ببخشند. باید انشای الله از عناصر جوان و مومن و پرشور و با نشاط و با ایمان و معتقد به اسلام استفاده بشود(9)

3- کسب رضایت الهی

بنده به آینده قوه قضاییه امیدوار هستم....
اساس قضیه این است که ما بتوانیم رضای الهی را کسب کنیم. اگر رضای الهی را تعقیب کردیم، آن وقت مصلحت مردم، خیر مردم و اجرای عدالت به آسانی برای ما میسر خواهد شد. اگر دنبال رضای خدا نبودیم - دنبال رضای این و آن بودیم - آن وقت کارها نابسامان خواهد شد و سامان کارها حاصل نخواهد شد
امیدواریم که انشای الله ادعیه زاکیه حضرت بقیتالله ( ارواحنافداه ) شامل حال همه شما باشد و مشمول کمک و اعانت الهی باشید و توفیق خدا شامل حال شما باشد و روزبه روز انشای الله شاهد پیشرفت و بهتر شدن و بهبود یافتن همه چیز در دستگاه قضایی باشیم و از این طریق انشای الله بسیاری از مشکلات و مفاسد اصلاح خواهد شد(10)

4- مبارزه با فساد اقتصادی و مالی

قوه مجریه و قضائیه با یکدیگر در بخش مبارزه با فساد اقتصادی و مالی تلاشهای خوبی انجام دادند. کار دولت در زمینه پیشگیری و کار قوه قضائیه در زمینه تعقیب قضائی بود. ولیکن آنچه که انجام گرفته، فقط شروع کار است. ما شروع را نیز قدر می دانیم و آن را دست کم نمی گیریم، لیکن شروع زمانی ارزش دارد که ادامه پیدا کند. البته مبارزه با فساد همیشه همراه با جنجال و هیاهو نیست. ممکن است در مواردی جنجال شود و گاه ممکن است این کار بی جنجال صورت گیرد. نباید در این زمینه منتظر غوغا و جنجال و تبلیغات بود، باید منتظر کار و عمل بود. قوه مقننه هم باید به این مبارزه بپیوندد. کار و عمل مسئولان محترم در قوه مجریه، قضائیه و مقننه جوری باشد که شیرینی آن در کام مردم عزیز ما بنشیند و آثار آن را حس کنند(11)