فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

وظایف دادگاه ها

1- اجرای حدود الله

دادگاه های انقلاب در سراسر ایران باید نمونه کامل اجرای حدود الله باشند. باید سعی کنند که قدمی از احکام خدای تعالی منحرف نشوند و احتیاط کامل را رعایت نمایند. باید با صبر انقلابی به قضاوت بنشینند. (8)

2- عدالت قاطع، عدالت بی ملاحظه، عدالت فراگیر، عدالت امیدوار کننده

آنچه که بنده به عنوان یک طلبه مسئول از قوه قضائیه انتظار دارم، همان چیزی است که ما چهره زیبا و منور آن را در قضاوت امیرالمومنین ( علیه سلام الله الملک الحق المبین ) در تاریخ مشاهده می کنیم : آن عدالت قاطع، آن عدالت بی ملاحظه، آن عدالت فراگیر، آن عدالت امیدوار کننده، آن عدالتی که در آن افراد ضعیف و معمولی جامعه در مقابل قانون و معامله قانونی، با افراد مقتدر و قدرتمند یکسانند. در اسلام این طوری است، در قانون اساسی ما هم این طوری است
در قانون اساسی، رهبری، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان کشور، با آحاد مردم در قبال قوانین هیچ تفاوتی ندارند. هیچ کس بالاتر از قانون نیست. قانون اساسی اختیاراتی را به کسانی می دهد. قانون اساسی به قاضی می گوید محکوم کن یا تبرئه کن، حکم قضایی صادر کن، به رهبری هم می گوید با ملاحظه این جهات عفو کن، این مافوق قانون حرکت کردن نیست، این متن و مر قانون است. قانون برای همه یکسان است. برای کسانی که گرههایی را باز کنند، راههایی را بگشایند و مشکلاتی را حل نمایند، مسئولیتهایی وجود دارد آن جایی که قانون در میان است، همه یکسانند، این چیز خیلی مهمی در اسلام است. دیگران هم ادعای این را می کنند، اما اسلام این را در عمل نشان داده است، ما دنبال آن هستیم، ما این تصویر زیبا در ذهنمان هست
من یک وقت به برادران عزیز قوه قضاییه عرض کردم که شان قوه قضاییه این است که در هرگوشه از این کشور اگر به کسی ظلم شد، در دل او نور امیدی باشد که به دستگاه قضایی مراجعه می کند و احقاق حق می شود. آن روزی که به این نقطه برسیم، روزی است که قضای اسلامی تحقق پیدا کرده است. همه باید احساس کنند که بدون هیچ ملاحظه یی، احقاق حق و ابطال باطل خواهد شد، شرط اول هم صلابت، استقلال قوه قضاییه، استقلال قاضی، عدم نفوذ جریانات سیاسی و عدم دخالت دستگاههای دیگر در قوه قضاییه است.
دستگاه قضایی اسلام یکی از کارآمدترین دستگاه هاست. ما احتیاجی نداریم که برای مواد قضایی یا قوانین لازم برای اداره دستگاه قضایی یا نحوه اجرای عدالت، از هیچ نظامی، از هیچ کشوری، از هیچ تمدن دیگری چیزی وام بگیریم، در اسلام همه چیز پیش بینی شده است. قوانین باید طبق مقررات اسلامی تنظیم و آماده بشود و با جرم به هر شکلی مقابله گردد. این غلط است که اگر مجرم به یک مجموعه سیاسی وابسته باشد، باید در مقابل او کوتاه آمد، چرا چون اگر مجرمیت او مورد تاکید قوه قضاییه قرار بگیرد، جنجال خواهد شد! قرآن کریم می فرماید و ان یکن لهم الحق یاتوا الیه مذعنین ، اگر قضاوتی که می شود، برخلاف مصلحت آنها باشد، جنجال می کنند، اما اگر برطبق میل و نظر آنها باشد، آن وقت آن را قبول می کنند! بعد می فرماید : افی قلوبهم مرض . این قضاوت قرآن است
دستگاه قضایی باید مورد اعتماد عموم مردم قرار بگیرد، نه در صلاحیت و نه در اقتدار و صلابت او خدشه بشود. البته برای رسیدن به این نقطه، تلاش، پیگیری، کار مداوم همراه با شجاعت و توکل به خدا لازم دارد، که انسان نشانه های آن را بحمدالله مشاهده می کند/
قوه قضاییه برای اداره خود، در درون خود دچار کمبود عناصر صالح نیست. بحمدالله در قوه قضاییه - بخصوص در این بیست سال اخیر - عناصر مومن، سالم، کارآمد، پرنشاط و جوان هستند، به قدری که بتوانند این قوه را بخوبی اداره کنند و برای مدیریت قوه، دستها و بازوها و سرانگشتهای کارآمدی باشند که بتوانند کارها را سامان ببخشند. باید انشای الله از عناصر جوان و مومن و پرشور و با نشاط و با ایمان و معتقد به اسلام استفاده بشود(9)