فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

گسترش خیرات و برکات در حکومت حضرت مهدی (ع)

روایات بسیاری آمده است که خیرات و برکات در زمان حضرت مهدی - علیه السلام - گسترش پیدا می کند :
1 - ابو سعید خدری از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت کرده است که فرمود : امت من در دوران حکومت امام مهدی ، نعمت و رفاهی می بینند که مانندش را ندیده اند ؛ زمین برکاتش را بیرون می دهد و در خود نگاه نمی دارد و مال و امکانات اقتصادی در آن روزگار فراوان است به طوری که کسی به آن حضرت می گوید : عطا فرما و آن حضرت می فرماید : بگیر ... (327) .
2 - ابو سعید خدری از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت می کند که حضرت فرمود : در آخر امت من ، مهدی ظهور می کند و خداوند باران رحمتش را بر او می باراند و زمین برکاتش را بیرون می دهد و زمین اموال و امکانات اقتصادی سالم و زیادی پیدا می کند (328) .
3 - حضرت علی - علیه السلام - در مورد حضرت مهدی - علیه السلام - می فرماید : امام مهدی به تمام نمایندگان و فرماندهانش در تمام شهرها پیام می دهد که با مردم ، به عدل رفتار کنند به طوری که گرگ و میش در یکجا به چرا مشغول شوند و شرارت از بین برود و خیر و خوبی بماند و هر کس که یک مد بکارد ، هفت مد به دست آورد - همچنانکه خداوند متعال فرموده است - و زنا و خوردن شراب و ربا از بین برود و مردم به عبادت و احکام شرع و به امور دیانت و نماز و اجتماعات دینی ، روی بیاورند و امانت به صاحبش برگردد و درختها زیاد شود و برکات ، فراوان گردد و شرورها به هلاکت برسند و خوبان باقی بمانند و کسی که به اهل بیت - علیهم السلام - بغض و کینه دارد ، باقی نماند (329).

...................) Anotates (.................
1) موسسه نشر فقاهت قم
2) قم حوزه علمیه ولادت با سعادت حضرت صاحب العصر امام زمان - علیه السلام - 1376-1418 ابولفضل اسلامی (علی)
3) 1) آل عمران / 103.
4) 1) نهج البلاغه.
5) 1) مریم / 30-31.
6) 1) قصص / 5.
7) نجف اشرف باقر شریف القرشی
8) 1) بحار 13/5 .
9) 1) بحار 13/5.
10) 2) مطالب السوول فی مناقب آل الرسول، بحار 13/7.
11) 3) بحار 13/6.
12) 4) و فیات الاعیان. الارشاد
13) 5) مرآة الزمان.
14) 6) بحار.
15) 7) مرآة الزمان
16) 1) ینامیع المودة.
17) 2) کمال الدین
18) غیبت نعمانی
19) بحار 13/5.
20) 1) بحار 13/10.
21) 1) بحار 13/7.
22) 1) بحار 13/10.
23) 2) بحار 13/4.
24) بحار 13/6، کتاب غیبت شیخ طوسی.
25) 2) منن الرحمن 2/233.
26) 3) همان مدرک 2/235.
27) 4) عقد الدرر.
28) 1) بحار 13/10.
29) 2) دیوان حسان بن ثابت، ص 97.
30) 3) مسند امام احمد، ج 4، ص 264.
31) 4) تاریخ طبری 7/70.
32) 1) تاج العروس 1/409.
33) 2) لسان العرب 3/787.
34) 3) بحار 13/10.
35) 4) بحار.
36) 5) بحار.
37) عقد الدرر فی اخبار منتظر، ص 194.
38) 7) روضة الشهدا، ص 326..
39) 1) وفیات الاعیان 2/451. اصول کافی.
40) 2) بحار.
41) 1) ینابیع الموده، ص 460 و کمال الدین
42) 2) عقد الدرر فی اخبار المنتظر، ص 101
43) 1) ینابیع الموده، ص 423.
44) منن الرحمن 2/237.
45) 1) ینابع المودة، ص 433.
46) 2) کفایة الاثر، ینابیع المودة، ص 488.
47) 1) کمال الدین، ینابیع المودة، ص 493.
48) 1) کمال الدین.
49) 2) الملاحم و الفتن، باب 79.
50) 1) البیان فی اخبار صاحب الزمان.
51) 1) غیبت نعمانی.52) 2) عقد الدرر.
53) 3) عقد الدرر، ص 109.
54) کمال الدین.
55) 1) بحار و غیره.
56) 1) غیبت نعمانی
57) 2) همان مدرک.
58) 1) مهج الدعوات، ص 84-86.
59) 1) ینابیع المودة، ص 431.
60) 2) تاریخ ابن عساکر 1/186.
61) 1) کمال الدین. و بحار الانوار.
62) 1) مصباح کفعمی، ص 281.
63) 1) همان مدرک، ص 306.
64) 2) منتخب الاثر، ص 521.
65) 1) همان مدرک، ص 520.
66) 2) بحار 13/245.
67) 1) البلد الامین، ص 60.
68) 2) الامام المهدی، ص 244.
69) 3) البلد الامین، ص 570.
70) 1) همان مدرک، ص 525
71) 1) بحار 101/218.
72) 1) احقاف /1-6.
73) 1) عنکبوت /2.
74) 1) کمال الدین 2/190.
75) 1) نساء /59 .
76) 1) بحار 13/247.
77) 1) کمال الدین 2/199.
78) 1) فقاع، شرابی است که از آب جو گرفته می شود.
79) 2) شلماب، شرابی است که مسکر نیست و مصرف آن در عصر حاضر شایع شده است.
80) 1) مائده /101.
81) 1) احتجاج 2/281-284.
82) 1) احتجاج 2/324-325.
83) 1) طلاق /2.
84) 1) احتجاج 2/309.
85) 1) کمال الدین ، صدوق ، ص 216
86) 1) حیاة الامام الحسن العسکری.
87) 1) الارشاد ، ص 283.

88) 1) در روایتی آمده است که جعفر ، عموی امام زمان (ع) برای اقامه نماز پیشقدم شد. اما امام زمان او را گرفت و به او فرمود : من به نماز خواندن بر پدرم از تو سزاوار ترم. سپس بر جسم پاک پدرش نماز گذارد، در این حال، چهره جعفر سرخ شد، حاضران از او درباره امام منتظر که بر پدرش نماز گذارد، سوال کردند، او گفت من او را نمی شناسم
89) 2) الارشاد ، ص 383.
90) 1) الارشاد، ص 383 ، دایرة المعارف ، بستانی 7/45.
91) 2) حیاة الامام الحسن العسکری.
92) 3) همان مدرک.
93) 1) کمال الدین.
94) 1) منتخب الاًثر ، ص 370.
95) 1) مرآة الجنان 2/462. تاریخ الخمیس 2/347. تاریخ این الوردی 1/319.
96) 1) المقدمه، ص 359.
97) 1) شرح مسند امام احمد 5/197.
98) 1) سبائک الذهب ، ص 78.
99) 2) منهاج السنة.
100) 1) الصواعق المحرقة، ص 100.
101) 2) الصراع بین الاسلام و الوثنینة 1/374.
102) 1) الغدیر 3/308.
103) 1) کشف الاستار.
104) 2) المهدی ، ص 155.
105) 3) کشف الغمة 3/283.
106) 1) الغدیر 3/309.
107) 1) تنقیح المقال 2/245. اصول کافی.
108) 1) مواقد المعارف 2/63.
109) 1) مراقد المعارف 2/63.
110) 1) تنقیح المقال 3/149
111) 1) همان مدرک.
112) 2) بحار 13/97.
113) 3) همان مدرک .
114) 1) همان مدرک .
115) 2) همان مدرک .
116) 4) بحار 13/97 .
117) 1) بحار .
118) 1) منتخب الاثر ، ص 397-399.
119) 2) بحار ، مراقد المعارف 1/25.
120) 3) بحار.
121) 1) غیبت شیخ طوسی ، ص 188.
122) 1) معجم رجال الحدیث 013/186.
123) 1) غیبت شیخ طوسی .
124) 1) وسائل الشیعه ، کتاب القضاء .
125) 1) همان مدرک.
126) 2) عروة الوثقی ، ج 1، ص 4 .
127) 1) غیبت شیخ طوسی . معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 369 .
128) 2) همان مدرک .
129) 3) غیبت شیخ طوسی ، الاحتجاج طبرسی ، معجم رجال الحدیث ج 5 ، ص 166 .
130) 1) السودان بین یدی غردون و کتشز 1/75.
131) 2) همان مدرک .
132) 1) تاریخ السودان القدیم و الحدیث ، تألیف لغوم شقیر .
133) 2) المهدیة فی الاسلام ، 234 .
134) 1) تاریخ الشعوب الاسلامیة ، ص 324-326.
135) 2) حاضر العالم الاسلامی، 2/195 .
136) 3) همان مدرک .
137) 1) تاریخ الشعوب الاسلامیة ، ص 640.
138) 1) بعد از وفات امام هادی - علیه السلام - منزل امام عسگری را محاصره کردند الخ. این صحیح است .

139) 1) غیبت شیخ طوسی و کافی .
140) 2) غیبت شیخ طوسی ، ص 199 .
141) 1) الدعوة الاسلامیة ، ص 199 .
142) 1) بحار 53/7 و 281 .
143) 2) البرهان فی علامات آخر الزمان، 1/255 .
144) 1) بحار 52/92 .
145) 2) مختصر التحفة الاثنی عشریة ، ص 199 .
146) 3) علل الشرایع . کمال الدین .
147) 4) منتخب الاثر ، ص 267 .
148) 1) ذخائر العقبی ، ص 17 . کنز العمال 6/116 .
149) 1) منتخب الاثر ، ص 27 به نقل از کشف الاستار .
150) 2) التجرید ، طوسی ، ص 389 (چاپ ایران) .
151) 1) منتخب الاثر ،ص 271 - 272 .
152) 1) جلاء العیون 3/157 .
153) 1) انبیاء /69 .
154) 1) عقد الدرر ، باب دوم ، حدیث 41 .
155) 2) همان مدرک ، حدیث 42 .
156) 3) فرائد السمطین ، پایان جزء دوم . ینابیع المودة ، ص 448 .
157) 1) ینابیع المودة ، ص 448
158) 1) همان مدرک .
159) 2) صحیح ترمذی 2/46 ، مسند احمد بن حنبل 1/376 .
160) 1) ینابیع المودة ، ص 448 . البرهان فی علامات آخر الزمان ، باب دوم ، منتخب الاثر ، ص 149 . کشف الغمة .
161) 1) البیان فی اخبار صاحب الزمان .
162) 2) همان مدرک .
163) 1) غیبت شیخ طوسی .
164) 1) عقد الدرر ، باب سوم ،
165) 1) منتخب کنز العمال 6/34 .
166) 2)دلائل الامامه .
167) 3) کمال الدین
168) 1) کمال الدین ، کفایة الاثر .
169) 1) کمال الدین، الاحتجاج .
170) 1) کفایة الاثر .
171) 2) البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان
172) 1) ینابیع المودة ، ص 426 ، مجمع البیان ، تفسیر عیاشی .
173) 2) ینابیع المودة ، ص 425 .
174) 3) منتخب الاثر، ص 172 .
175) 1) کمال الدین ، ص 318 .
176) 1) کمال الدین ، ص 319 .
177) 2) کمال الدین .
178) 1) همان مدرک .
179) 2) غیبت شیخ طوسی .
180) 1) کفایة الاثر .
181) 1) غایة المرام ، ص 696 .
182) 1) شعرا /4 .
183) 2) ق / 41-42 .
184) 3) فرائد المسطین . کفایة الاثر .
185) 1) کفایة الاثر . کمال الدین و اتمام النعمة .
186) 1) کفایة الاثر . کمال الدین . اعلام الوری .
187) 2) اعلام الوری . کفایة الاثر .
188) 1) کمال الدین ، ص 325 .
189) 1) همان مدرک .
190) 1) انجیل یوحنا ، باب 5، از سفر 25-28 .
191) 2) انجیل لوقا ، باب 21/25-26 .
192) 1) انجیل متی ، باب 24، سفر 29 .
193) 2) انجیل متی ، باب 25 ، سفر 6 .
194) 3) انجیل متی ، باب 24 ، سفر 44.
195) 4) المسیح فی القرآن و التوراة
196) 1) المسیح فی القرآن و الانجیل ، ص 529-530 .
197) 1) حاضر العالم الاسلامی 2/195 .
198) 2) هدایة الحیاری فی اجویة الیهود و النصاری ، ص 133 .
199) 1) البرهان فی علامات آخر الزمان 1/122 .
200) 1) البرهان 1/28 به نقل از قصه الدیانات ، ص 376 .
201) 1) رسالة بطرس الثانی 3/11-13 .
202) 2) اسرائیل و تلمود ، ص 60 .
203) 1) البرهان 1/129 .
204) 2) التلمود تاریخه و تعالیمه ، ص 60 .
205) 3) قصة الدیانات ، ص 376 .
206) 4) التلمود تاریخه و تعالیمه ، ص 61 .
207) 5) البرهان 1/3 به نقل از مسیح فی القرآن و التوراة و الانجیل ، ص 526 .
208) 1) مطالب السؤول 2/79 .
209) 1) فتوحات مکیه 3/429-430 .
210) 2) الفصول المهمة .
211) 1) تاریخ ابن اثیر 5/373 .
212) 2) تذکرة خواص الائمة .
213) 3) تاریخ ابی الفداء 2/152 .
214) 1) اخبار الدول ، ص 117 .
215) 2) وفیات الاعیان 2/457 .
216) 3) تاریخ دول الاسلامی 5/115 .
217) 1) صحاح الاخبار .
218) 2) نور الابصار ، ص 152 .
219) 3) ینابیع المودة .
220) 1) الیواقیت .
221) 2) الاعلام 6/309-310 .
222) 1) شعب الایمان .
223) 2) روضة الشهداء ، ص 326 .
224) 3) الیواقیت و الجواهر .
225) 1) ینابیع المودة ، ص 471 به نقل از شرح ادائرة .
226) 2) فصل الخطاب .
227) 1الفتوحات الاسلامیة 2/322 .
228) 2) الامام المهدی ، ص، 310-318 .
229) 1) عدد الدرر فی اخبار المنتظر ، ص 32 .
230) 2) همان مدرک .
231) 1) عقد الدرر فی اخبار المنتظر ، ص 32-35 .
232) 1) رسائل شیخ مفید .
233) 1) مقاتل الطالبین ، ص 654-655 .
234) 1) ینابیع المودة ، ص 413 .
235) 2) الامام المهدی ، ص 285 .
236) 3) همان مدرک ، ص 287 .
237) 4) شرح المقائد العلویات السبع ، ص 70 .
238) 1) الامام المهدی .
239) 2) ینابیع المودة ، ص 469 .
240) 1) منن الرحمن 2/230 .
241) 1) همان مدرک .
242) 1) شرح مسند الامام احمد 5/197 .
243) 1) سبائک الذهب ، ص 78 .
244) 1) التشیع و الشیعة ، ص 31 .
245) 1) المهدی و احمد امین ، ص 8 .
246) 1) عقد الدرر ، ص 119 ، المصابیح .
247) 2) امالی شیخ طوسی .
248) 1) عقد الدرر ، ص 113.
249) 2) کنز العمال 7/186 .
250) 1) کنز العمال 6/44 .
251) 2) بحار الانوار 13/174 .
252) 1) قلائد الدرر ، ص 133
253) 1) الفصول المهمة ، ابن صباغ مالکی ، ص 248 .
254) 1) تفسیر قمی ، ج 2، ص 307-303 .
255) 1) روضه کافی ، ج 8 ، ص 36-42 .
256) 1) عقد الدرر ، ص 324 .
257) 1) همان مدرک ، ص 323 .
258) 1) عقد الدرر ، ص 329 .
259) 2) عقد الدرر ، ص 332-334 .
260) 1) الفتن ، ابن کثیر ، ص 172 .
261) 2) المسیح الدجال ، ص 237 .
262) 3) همان مدرک ، ص 238.
263) 4) همان مدرک .
264) 5) همان مدرک .
265) 1) صحیح مسلم ، طبرانی .
266) 2) بخاری 4/537 .
267) 3) مستدرک الحاکم 4/537 .
268) 4) مسند احمد ، طبرانی . الزوائد 7/337 .
269) 5) مستدر الحاکم 4/535 .
270) 6) صحیح مسلم 18/62 .
271) 7) الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل 1/233 .
272) 1) کتاب السنة ، ابی عاصم 1/173 .
273) 2) شرح مسلم 18/58 .
274) 3) الفتاوی الکبری ، ابن تیمیه 20/456 . التواتر ، ص 368 .
275) 4) الزوائد ، طبرانی 7/346 .
276) 1) المسیح الدجال ، ص 248 .
277) 2) همان مدرک ، ص 249 .
278) 3) همان مدرک .
279) 1) تفسیر دنیال ص 134 .
280) 2) الزوائد 70/347 .
281) 1) مسلم 18/61 .
282) 2) المسیح الدجال .
283) 2) المسیح الدجال .
284) 3) همان مدرک .
285) 1) منتخب الاثر ، ص 480 .
286) 1) عقد الدرر .
287) 2) همان مدرک .
288) 1) المهدی الموعود المنتظر 2/97 - 100 به نقل از عقد الدرر .
289) 1) کنز العمال 7/182 .
290) 1) الملاحم و الفتن ، ابن طاووس 1/100 .
291) 1) العرف الوردی 2/61 .
292) 2) اسعاف الراغبین ، چاپ شده بر حاشیه نور الابصار ، ص 127-130 .
293) 3) فرائد السمطین .
294) 1) الملاحم و الفتن 3/104 .
295) 1) همان مدرک ، حدیث 143 .
296) 2) الملاحم و الفتن ، ص 36 .
297) 3) عقد الدرر ، باب چهارم ، حدیث 148 .
298) 1) غایة المرام ، ص 697 به نقل از تفسیر ثعلبی .
299) 1) عقد الدرر ، حدیث 352 .

300) 2) فرائد السمطین ، غایة المرام ، ص 43 .
301) 1) المهدی الموعود 2/236 به نقل از الملاحم و الفتن 2/110 .
302) 2) الفتوحات المکیة .
303) 1) کمال الدین .
304) 2) غیبت شیخ طوسی .
305) 1) منتخب الاثر ، ص 465 به نقل از کشف الاستار ، ص 181 .
306) 2) کشف الاستار ، ص 181 .
307) 1) ینابیع المودة ، ص 194 .
308) 2) فرائد السمطین ، ینابیع المودة ، ص 447 .
309) 3) العرف الوردی، 2/63 .
310) 1) بحار .
311) 2) الارشاد .
312) 3) الملاحم و الفتن .
313) 4) غیبت نعمانی ، ص 123 .
314) 1) مستدرک حاکم 4/544 .
315) 2) ینابیع المودة ، ص 437 .
316) 1) همان مدرک .
317) 2) همان مدرک ، ص 424 .
318) 1) غیبت شیخ طوسی .
319) 2) کمال الدین .
320) 1) عقد الدرر ، مسند احمد .
321) 1) المهدی الموعود 3/11 به نقل از ملاحم و الفتن ، ابن طاوس 2/104 .
322) 2) کنز العمال 7/260 .
323) 3) الملاحم و الفتن 1/3 .
324) 1) البیان فی اخبار صاحب الزمان . منن الرحمن 2/42 .
325) 2) منتخب کنز العمال 6/34 .
326) 3) اسعاف الراغبین ، ص 140 .
327) 1) مستدرک الحاکم 4/558
328) 2) همان مدرک 4/557 .
329) 3) منتخب الاثر ، ص 474 به نقل از کشف الاستار .