زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

مکان بیعت

جایی که اصحاب و یاران حضرت صاحب العصر - علیه السلام - با آن حضرت بیعت می کنند ، بین رکن و مقام ابراهیم در بیت الله الحرام مقدسترین و شریفترین مکانهاست و روایات زیادی در این مورد روایت شده است (320) .

شرایط امام زمان (ع) با بیعت کنندگان

راویان حدیث و تاریخ ذکر کرده اند که حضرت صاحب العصر - علیه السلام - برای بیعت ، شرایطی را ذکر می کند که به قرار ذیل است :
حضرت امیرالمومنین - علیه السلام - بعد از وصف یاران حضرت مهدی - علیه السلام - در بیان شرایط بیعت که حضرت مهدی از یارانش می خواهد، چنین می فرماید : ... پیمان و قول می دهند که دزدی و زنا نکنند ، آدم نکشند ،
هتک حرمت نکند ، به مسلمانی ، ناسزا نگویند ، به منزلی هجوم نبرند ، کسی را نزنند مگر به حق و کمربند طلایی نبندند ... و ابریشم و حریر نپوشند ... مسجدی را خراب نکنند ، راهی را نبندند ، به یتیمی ستم و راهی را ناآمن نکنند ،
مکر و حیله ننمایند ، مال یتیم نخورند ، لواط نکنند ، شراب نخورند ، به امامت و رهبری ، خیانت نکند ، خلف عهد و وعده ننمایند ، طعام - از گندم و جو - صبر و احتکار نکنند ، پناهنده ای را نکشند ، شخص فراری را تعقیب نکنند ، خون نریزند ، بر انسان زخمی هجوم نبرند ، لباس خشن بپوشند و خاک رامخده خود قرار دهند ، نان جو بخورند و در راه خدا به حق جهاد کنند و استشمام عطریات کنند و از نجاسات ، کراهت داشته باشند .
ضمناً آن حضرت برخود شرط می کند که بین خود و آنان حاجب قرار ندهد و در حرکات و سکنات ، با آنان و در بینشان باشد و به کم راضی باشد و با کمک خدا زمین را از عدل پر کند ، همچنانکه از جور پر شده باشد و خدا را به حق ، بندگی کند ... (321).
از این شرایط و خصلتها استفاده می شود که هدف آن حضرت ، نشر عدالت ومساوات و اقامه حکم خدا در زمین است به طوری که هیچ گونه قدرت و شوکتی برای طاغوتهای زمان باقی نمی ماند و نیز می رساند که حاکم و محکوم و راعی و رعیت از حقوق مساوی برخوردارند و بین افراد و اقشار مختلف جامعه ، امتیاز بی اساس و بی پایه ای نیست و تواضع و کنار هم بودن ، از خصوصیات عصر حضرت بقیة الله الاعظم - علیه السلام - می باشد .

پرچمدار امام مهدی (ع)

علمدار حضرت مهدی - علیه السلام - طبق آنچه در روایات اهل بیت - علیهم السلام - آمده ، شعیب فرزند صالح است که لشگر عظیمی را فرماندهی می کند و از خراسان برای بیعت و یاری حضرت مهدی - علیه السلام - می آید (322). و گفته شده است که او از تمیم است و اوست که سفیانی را شکست می دهد تا وارد بیت المقدس می شود و زمینه را برای حکومت حضرت بقیة الله آماده می کند . و از خروج او تا وقتی که امور را تسلیم حضرت مهدی - علیه السلام - می کند ، 72 ماه است (323) .
و روایت شده است که در روی پرچم حضرت مهدی - علیه السلام البیعة لله نوشته شده است . و فلسفه اش آن است که بیعت با حضرت مهدی - علیه السلام - بیعت با خدای متعال می باشد و حکم او حکم خداست .