فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

تعداد یاران حضرت مهدی (ع)

اما تعداد یاران و اصحاب حضرت مهدی - علیه السلام - که با آن حضرت بیعت می کنند ، همان عدد اصحاب بدر است که 313 نفر باشند . سلیمان بن هارون عجلی روایت می کند که از حضرت امام صادق - علیه السلام - شنیدم می فرماید : به درستی که صاحب این امر ، یعنی قائم آل محمد محفوظ است که اگر همه مردم بروند ، خداوند متعال اصحاب او را می آورد و اینان همانهایی هستند که در قول خداوند آمده است :
یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی یقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المومنین اعزة علی الکافرین (317) .
و نیز : اینما تکونوا یأت بکم الله که اینان اصحاب حضرت مهدی - علیه السلام - هستند .
حضرت علی - علیه السلام - فرمود : سوگند به خدا! من اصحاب امام مهدی را می شناسم ، نام و قبیله های آنان و نام امیرشان را می دانم ، اینان افرادی هستند که خداوند متعال آنان را از قبیله ها و مناطق مختلف که پراکنده اند ، یکی - یکی و دو تا - دوتا حتی تا نه نفر جمع می کند و به تعداد اهل بدر ؛ یعنی 313 نفر می رسند و این است قول خداوند : اینما تکونوا یأت بکم الله جمیعاً ان الله علی کل شی ء قدیر تا جایی که مردی که لباس انجام وظیفه به تن کرده ، آن را از تن نمی کند تا آنکه خداوند متعال او را به آن برساند (318) .
ابو خالد کابلی از حضرت امام زین العابدین - علیه السلام - روایت کرده است که فرمود : آنانی که در رختخوابشان مفقودند (اشاره به این است که اینان در رختخوابشان بودند ، هنگامی که وقت ظهور رسید ، خداوند اینان را از رختخوابشان بیرون می آورد و در مکه جمعشان می کند) 313 مرد به تعداد اهل بدر می باشند و شب را در مکه به صبح می آورند و آن قول خداست که می فرماید : اینما تکونوا یأت بکم الله جمیعاً و اینان اصحاب قائم آل محمدند (319) .

مکان بیعت

جایی که اصحاب و یاران حضرت صاحب العصر - علیه السلام - با آن حضرت بیعت می کنند ، بین رکن و مقام ابراهیم در بیت الله الحرام مقدسترین و شریفترین مکانهاست و روایات زیادی در این مورد روایت شده است (320) .

شرایط امام زمان (ع) با بیعت کنندگان

راویان حدیث و تاریخ ذکر کرده اند که حضرت صاحب العصر - علیه السلام - برای بیعت ، شرایطی را ذکر می کند که به قرار ذیل است :
حضرت امیرالمومنین - علیه السلام - بعد از وصف یاران حضرت مهدی - علیه السلام - در بیان شرایط بیعت که حضرت مهدی از یارانش می خواهد، چنین می فرماید : ... پیمان و قول می دهند که دزدی و زنا نکنند ، آدم نکشند ،
هتک حرمت نکند ، به مسلمانی ، ناسزا نگویند ، به منزلی هجوم نبرند ، کسی را نزنند مگر به حق و کمربند طلایی نبندند ... و ابریشم و حریر نپوشند ... مسجدی را خراب نکنند ، راهی را نبندند ، به یتیمی ستم و راهی را ناآمن نکنند ،
مکر و حیله ننمایند ، مال یتیم نخورند ، لواط نکنند ، شراب نخورند ، به امامت و رهبری ، خیانت نکند ، خلف عهد و وعده ننمایند ، طعام - از گندم و جو - صبر و احتکار نکنند ، پناهنده ای را نکشند ، شخص فراری را تعقیب نکنند ، خون نریزند ، بر انسان زخمی هجوم نبرند ، لباس خشن بپوشند و خاک رامخده خود قرار دهند ، نان جو بخورند و در راه خدا به حق جهاد کنند و استشمام عطریات کنند و از نجاسات ، کراهت داشته باشند .
ضمناً آن حضرت برخود شرط می کند که بین خود و آنان حاجب قرار ندهد و در حرکات و سکنات ، با آنان و در بینشان باشد و به کم راضی باشد و با کمک خدا زمین را از عدل پر کند ، همچنانکه از جور پر شده باشد و خدا را به حق ، بندگی کند ... (321).
از این شرایط و خصلتها استفاده می شود که هدف آن حضرت ، نشر عدالت ومساوات و اقامه حکم خدا در زمین است به طوری که هیچ گونه قدرت و شوکتی برای طاغوتهای زمان باقی نمی ماند و نیز می رساند که حاکم و محکوم و راعی و رعیت از حقوق مساوی برخوردارند و بین افراد و اقشار مختلف جامعه ، امتیاز بی اساس و بی پایه ای نیست و تواضع و کنار هم بودن ، از خصوصیات عصر حضرت بقیة الله الاعظم - علیه السلام - می باشد .