فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

خصوصیات یاران حضرت مهدی (ع)

1 - محمد بن جنفیه روایت می کند که مردی از حضرت علی - علیه السلام - از امام مهدی - علیه السلام - پرسید ، حضرت جواب فرمود : در آخر الزمان ظهور می کند . سپس اوصاف یاران آن حضرت را ذکر می کند و می فرماید : پس خداوند متعال قومی را برای او جمع می کند که همانند پاره های ابر پراکنده بودند و بین آنان الفت برقرار می کند و از هیچ کس وحشتی ندارند و ... (314)
معنای این حدیث آن است که یاران آن حضرت در امر دین ، بصیرت دارند و بینات خدا بر آنها تمام است و از ملحق شدن و خارج شدن کسی به جمع آنان خوشحال و محزون نمی شوند . و قلبهای آنان به عنایت خد آکنده از ایمان است و در خدمت اسلام و ارزشها و اهداف آن حضرت قرار دارند .
2 - حضرت علی - علیه السلام - در وصف آنان می فرماید : آنان گروهی هستند که بر خدا به صبر منت نمی گذارند و در بذل جانشان در راه حق ، خود را تعظیم نمی نمایند ... (315)
3 - حضرت امیر المومنین - علیه السلام - در وصف آنان می فرماید : آنان از مجاهدین در راه خدا هستند و متکبرین و طاغوتها آنان را ذلیل می دانند و در زمین ، قدرشان مجهول است ولی در آسمانها معروفند (316) .
4 - محی الدین عربی گفته است : اهل معرفت به خدا ، از کسانی که اهل حقیقت هستند با آن حضرت بیعت می کنند و اینان مردان خدا می باشند و دعوت آن حضرت را لبیک می گویند و یاریش می نمایند ، اینان وزرایی هستند که سنگینی کارهای دولتش را به دوش می گیرند ... خداوند متعال گروهی را که آنان را بر حقایق با کشف و شهود مطلع ساخته به وزرات آن حضرت نایل می فرماید .

تعداد یاران حضرت مهدی (ع)

اما تعداد یاران و اصحاب حضرت مهدی - علیه السلام - که با آن حضرت بیعت می کنند ، همان عدد اصحاب بدر است که 313 نفر باشند . سلیمان بن هارون عجلی روایت می کند که از حضرت امام صادق - علیه السلام - شنیدم می فرماید : به درستی که صاحب این امر ، یعنی قائم آل محمد محفوظ است که اگر همه مردم بروند ، خداوند متعال اصحاب او را می آورد و اینان همانهایی هستند که در قول خداوند آمده است :
یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی یقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المومنین اعزة علی الکافرین (317) .
و نیز : اینما تکونوا یأت بکم الله که اینان اصحاب حضرت مهدی - علیه السلام - هستند .
حضرت علی - علیه السلام - فرمود : سوگند به خدا! من اصحاب امام مهدی را می شناسم ، نام و قبیله های آنان و نام امیرشان را می دانم ، اینان افرادی هستند که خداوند متعال آنان را از قبیله ها و مناطق مختلف که پراکنده اند ، یکی - یکی و دو تا - دوتا حتی تا نه نفر جمع می کند و به تعداد اهل بدر ؛ یعنی 313 نفر می رسند و این است قول خداوند : اینما تکونوا یأت بکم الله جمیعاً ان الله علی کل شی ء قدیر تا جایی که مردی که لباس انجام وظیفه به تن کرده ، آن را از تن نمی کند تا آنکه خداوند متعال او را به آن برساند (318) .
ابو خالد کابلی از حضرت امام زین العابدین - علیه السلام - روایت کرده است که فرمود : آنانی که در رختخوابشان مفقودند (اشاره به این است که اینان در رختخوابشان بودند ، هنگامی که وقت ظهور رسید ، خداوند اینان را از رختخوابشان بیرون می آورد و در مکه جمعشان می کند) 313 مرد به تعداد اهل بدر می باشند و شب را در مکه به صبح می آورند و آن قول خداست که می فرماید : اینما تکونوا یأت بکم الله جمیعاً و اینان اصحاب قائم آل محمدند (319) .

مکان بیعت

جایی که اصحاب و یاران حضرت صاحب العصر - علیه السلام - با آن حضرت بیعت می کنند ، بین رکن و مقام ابراهیم در بیت الله الحرام مقدسترین و شریفترین مکانهاست و روایات زیادی در این مورد روایت شده است (320) .