فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

روش حکومت امام زمان (ع)

برنامه حکومت و سیاست آن حضرت ، نشر حق و عدالت و گسترش رفاه و امنیت مردم است . اصول سیاست او از کتاب خدا و روش پیغمبر خدا گرفته شده و راه جدش امیرالمومنین را طی می کند . آن حضرت پرچمدار عدالت اجتماعی و برقرار کننده عدل و حق است . و در این زمینه ، روایاتی را ذکر می کنیم :
1 - جابر از حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - روایت کرده است که فرمود : مهدی ، در مکه هنگام عشا ظهور می کند و پرچم و پیراهن و شمشیر رسول خدا با اوست و علامات ونور و بیان به همراه دارد ، پس وقتی که نماز عشا را بجا آورد ، با صدای بلند ندا می کند : شما را به یاد خدا می اندازم و حال آنکه در پیشگاه پروردگارتان قرار گرفته اید و حجت بر شما تمام است و پیامبران مبعوث شده اند و کتاب نازل شده و به شما فرمان می دهد که چیزی را شریک خدا قرار ندهید و از خدا و رسول خدا اطاعت نمایید، چیزی را که قرآن زنده نگه می دارد شما هم احیا کنید و چیزی را که قرآن آن را می میراند شما هم چنین کنید . و یار هدایت باشید و مساعد تقوا بشاید ؛ زیرا دنیا نزدیک است که پایان پذیرد و اعلان وداع کند . و من شما را به خدا و رسول خدا و عمل به کتاب خدا و میراندن باطل و زنده نگه داشتن سنت ، دعوت می کنم ... .
2 - حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - فرمود : وقتی که قائم ما ظهور کند ، به مساوات ، تقسیم می کند و بین خلق خدای رحمان - خوب و بدشان - عدالت می ورزد (310) .
3 - حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - فرمود : وقتی قائم ما قیام کند ، حکم به عدل می کند و جور و ستم از بین می رود و راهها امن می شود و زمین ، برکاتش را بیرون می دهد و هر حقی به اهلش بر می گردد (311) .
4 - حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - فرمود : حضرت مهدی - علیه السلام - مظالم مردم را بر می گرداند حتی اگر زیر دندان کسی باشد آن را به صباحش بر می گرداند (312) .
حقیقتاً روش و سیاست حضرت مهدی - علیه السلام - استمرار همان روش جدش رسول خدا و وصی و باب مدینة العلم پیغمبر است . و به همان قیام می کند که آنان قیام کردند ، از امام باقر - علیه السلام - راجع به روش حکومتی حضرت بقیة الله - علیه السلام - سوال شد ، حضرت در جواب فرمود : گذشته را خط بطلان می کشد ، همچنانکه رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - چنین کرد و اسلام را از نو برقرار خواهد نمود (313) .

یاران حضرت مهدی (ع)

اصحاب و یاران آن حضرت ، در تقوا و روع و فضیلت و پاکی ، از بهترین افراد نوع بشرند .

خصوصیات یاران حضرت مهدی (ع)

1 - محمد بن جنفیه روایت می کند که مردی از حضرت علی - علیه السلام - از امام مهدی - علیه السلام - پرسید ، حضرت جواب فرمود : در آخر الزمان ظهور می کند . سپس اوصاف یاران آن حضرت را ذکر می کند و می فرماید : پس خداوند متعال قومی را برای او جمع می کند که همانند پاره های ابر پراکنده بودند و بین آنان الفت برقرار می کند و از هیچ کس وحشتی ندارند و ... (314)
معنای این حدیث آن است که یاران آن حضرت در امر دین ، بصیرت دارند و بینات خدا بر آنها تمام است و از ملحق شدن و خارج شدن کسی به جمع آنان خوشحال و محزون نمی شوند . و قلبهای آنان به عنایت خد آکنده از ایمان است و در خدمت اسلام و ارزشها و اهداف آن حضرت قرار دارند .
2 - حضرت علی - علیه السلام - در وصف آنان می فرماید : آنان گروهی هستند که بر خدا به صبر منت نمی گذارند و در بذل جانشان در راه حق ، خود را تعظیم نمی نمایند ... (315)
3 - حضرت امیر المومنین - علیه السلام - در وصف آنان می فرماید : آنان از مجاهدین در راه خدا هستند و متکبرین و طاغوتها آنان را ذلیل می دانند و در زمین ، قدرشان مجهول است ولی در آسمانها معروفند (316) .
4 - محی الدین عربی گفته است : اهل معرفت به خدا ، از کسانی که اهل حقیقت هستند با آن حضرت بیعت می کنند و اینان مردان خدا می باشند و دعوت آن حضرت را لبیک می گویند و یاریش می نمایند ، اینان وزرایی هستند که سنگینی کارهای دولتش را به دوش می گیرند ... خداوند متعال گروهی را که آنان را بر حقایق با کشف و شهود مطلع ساخته به وزرات آن حضرت نایل می فرماید .