فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

وسعت قدرت امام زمان (ع)

حضرت امام منتظر - علیه السلام - اول حاکم اسلام است که حکومتش به شرق و غرب عالم کشانده می شود و در دنیا هیچ حکمی غیر از حکم او نیست .
1 - ابن عباس از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت می کند که فرمود : خلفا و اوصیا و حجج خدا بر خلق بعد از من دوازده نفرند که اول آنان برادرم و آخرشان فرزندم می باشد . گفته شد ای رسول خدا ! برادر شما کیست؟ فرمود : علی بن ابیطالب . گفته شد فرزند شما کیست ؟ فرمود: مهدی که زمین را از قسط و عدل پر می کند ، همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد ، سوگند به کسی که مرا به حق بشیر فرستاده ، اگر از دنیا فقط یک روز مانده باشد ، خداوند همان روز را طولانی می کند تا مهدی فرزندم در آن روز ظهور کند ، سپس حضرت روح الله عیسی بن مریم به پایین می آید و در پشت سر آن حضرت به نماز می ایستد و زمین به نور خدایی منور می شود و حکومت او شرق و غرب را فرا می گیرد (308) .
2 - ابو سعید خدری از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت می کند که فرمود : دنیا سپری نمی شود تا اینکه مردی از اهل بیت من زمام امور را به دست بگیرد و زمین را از عدل پر می کند همچنانکه از جور ، پر شده باشد ... (309) .
3 - عبدالله بن عباس از پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - نقل می کند که فرمود : زمین را چهار نفر مالک و حاکم شده اند ؛ دو مومن و دو کافر ، پس دو مومن ذو القرنین و سلیمان حشمت الله است و دو کافر ، بخت نصر و نمرود است و به زودی پنجمین نفر از اهل بیت من مالک و حاکم آن می شود .

روش حکومت امام زمان (ع)

برنامه حکومت و سیاست آن حضرت ، نشر حق و عدالت و گسترش رفاه و امنیت مردم است . اصول سیاست او از کتاب خدا و روش پیغمبر خدا گرفته شده و راه جدش امیرالمومنین را طی می کند . آن حضرت پرچمدار عدالت اجتماعی و برقرار کننده عدل و حق است . و در این زمینه ، روایاتی را ذکر می کنیم :
1 - جابر از حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - روایت کرده است که فرمود : مهدی ، در مکه هنگام عشا ظهور می کند و پرچم و پیراهن و شمشیر رسول خدا با اوست و علامات ونور و بیان به همراه دارد ، پس وقتی که نماز عشا را بجا آورد ، با صدای بلند ندا می کند : شما را به یاد خدا می اندازم و حال آنکه در پیشگاه پروردگارتان قرار گرفته اید و حجت بر شما تمام است و پیامبران مبعوث شده اند و کتاب نازل شده و به شما فرمان می دهد که چیزی را شریک خدا قرار ندهید و از خدا و رسول خدا اطاعت نمایید، چیزی را که قرآن زنده نگه می دارد شما هم احیا کنید و چیزی را که قرآن آن را می میراند شما هم چنین کنید . و یار هدایت باشید و مساعد تقوا بشاید ؛ زیرا دنیا نزدیک است که پایان پذیرد و اعلان وداع کند . و من شما را به خدا و رسول خدا و عمل به کتاب خدا و میراندن باطل و زنده نگه داشتن سنت ، دعوت می کنم ... .
2 - حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - فرمود : وقتی که قائم ما ظهور کند ، به مساوات ، تقسیم می کند و بین خلق خدای رحمان - خوب و بدشان - عدالت می ورزد (310) .
3 - حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - فرمود : وقتی قائم ما قیام کند ، حکم به عدل می کند و جور و ستم از بین می رود و راهها امن می شود و زمین ، برکاتش را بیرون می دهد و هر حقی به اهلش بر می گردد (311) .
4 - حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - فرمود : حضرت مهدی - علیه السلام - مظالم مردم را بر می گرداند حتی اگر زیر دندان کسی باشد آن را به صباحش بر می گرداند (312) .
حقیقتاً روش و سیاست حضرت مهدی - علیه السلام - استمرار همان روش جدش رسول خدا و وصی و باب مدینة العلم پیغمبر است . و به همان قیام می کند که آنان قیام کردند ، از امام باقر - علیه السلام - راجع به روش حکومتی حضرت بقیة الله - علیه السلام - سوال شد ، حضرت در جواب فرمود : گذشته را خط بطلان می کشد ، همچنانکه رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - چنین کرد و اسلام را از نو برقرار خواهد نمود (313) .

یاران حضرت مهدی (ع)

اصحاب و یاران آن حضرت ، در تقوا و روع و فضیلت و پاکی ، از بهترین افراد نوع بشرند .