زندگانی خاتم الاوصیاء

نویسنده : باقر شریف قرشی مترجم : ابوالفضل اسلامی (علی)

زمان ظهور

اما زمانی که حضرت مهدی - علیه السلام - در آن وقت ظهور می کند ، روز شنبه دهم ماه محرم است و آن روزی است که سید الشهدا امام حسین - علیه السلام - در آن روز به شهادت رسیده است .
1 - ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام - روایت کرده است که فرمود : قائم ما در روز شنبه و در عاشورا - روزی که امام حسین - علیه السلام - در آن روز به قتل رسیده است - ظهور می کند (303) .
2 - علی بن مهزیار از حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - روایت کرده است که فرمود : کأنه می بینم قائم روز شنبه و روز عاشورا بین رکن و مقام ایستاده و جبرئیل در مقابل او ندا می کند که برای خدا بیعت کنید ، پس زمین را پر از عدل می کند ، همچنانکه پر از ظلم و ستم شده باشد (304)
3 - ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام - روایت کرده است که فرمود : قائم ما ظهور نمی کند مگر در سالهای فرد ، مثل یک یا سه یا پنج یا هفت یا نه و در روز عاشورا و روز شنبه ظهور می کند و بین رکن و مقام می ایستد و کسی از طرف آن حضرت ندا می کند : بیعت ، بیعت ، پس یاران آن حضرت از اطراف دنیا به سوی آن حضرت می شتابند و با او بیعت می کنند ، سپس خداوند متعال به وسیله او زمین را از عدل پر می کند ، همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد و پس از آن از مکه به سوی کوفه حرکت می کند و در نجف استقرار پیدا می کند و از آنجا لشگریانش را به تمام شهرها می فرستاد(305).

وقت ندای فرشته

اما زمان ندا فرشته یا جبرئیل و بشارت او به ظهور حضرت مهدی - علیه السلام - شب بیست و سوم ماه رمضان المبارک است و در برخی از روایات چنین آمده است :
محمد بن مسلم می گوید : مردی از حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام - پرسید : قائم شما چه وقت ظهور می کند ؟ جواب فرمود : زمانی که گمراهی ، فراوان و هدایت ، اندک باشد ... در چنین وقتی به نام مبارک قائم ، در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ندا می شود و در روز عاشورا قیام می کند (306).
و گفته شده که صیحه فرشته در ماه رمضان و ظهور آن حضرت در شوال از سالهای فرد است (307) .

وسعت قدرت امام زمان (ع)

حضرت امام منتظر - علیه السلام - اول حاکم اسلام است که حکومتش به شرق و غرب عالم کشانده می شود و در دنیا هیچ حکمی غیر از حکم او نیست .
1 - ابن عباس از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت می کند که فرمود : خلفا و اوصیا و حجج خدا بر خلق بعد از من دوازده نفرند که اول آنان برادرم و آخرشان فرزندم می باشد . گفته شد ای رسول خدا ! برادر شما کیست؟ فرمود : علی بن ابیطالب . گفته شد فرزند شما کیست ؟ فرمود: مهدی که زمین را از قسط و عدل پر می کند ، همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد ، سوگند به کسی که مرا به حق بشیر فرستاده ، اگر از دنیا فقط یک روز مانده باشد ، خداوند همان روز را طولانی می کند تا مهدی فرزندم در آن روز ظهور کند ، سپس حضرت روح الله عیسی بن مریم به پایین می آید و در پشت سر آن حضرت به نماز می ایستد و زمین به نور خدایی منور می شود و حکومت او شرق و غرب را فرا می گیرد (308) .
2 - ابو سعید خدری از پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - روایت می کند که فرمود : دنیا سپری نمی شود تا اینکه مردی از اهل بیت من زمام امور را به دست بگیرد و زمین را از عدل پر می کند همچنانکه از جور ، پر شده باشد ... (309) .
3 - عبدالله بن عباس از پیغمبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - نقل می کند که فرمود : زمین را چهار نفر مالک و حاکم شده اند ؛ دو مومن و دو کافر ، پس دو مومن ذو القرنین و سلیمان حشمت الله است و دو کافر ، بخت نصر و نمرود است و به زودی پنجمین نفر از اهل بیت من مالک و حاکم آن می شود .