فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

زمان و مکان ظهور حضرت صاحب العصر (ع)

روایات و اخباری که از پیغمبر - صلی الله علیه و آله و سلم - و ائمه اطهار - علیهم السلام - در مورد زمان و مکان ظهور و روش حکومت و خصوصیات یاران آن حضرت نقل شده ، به طور اجمال و کوتاه مورد بحث قرار می دهیم .

زمان ظهور

اما زمانی که حضرت مهدی - علیه السلام - در آن وقت ظهور می کند ، روز شنبه دهم ماه محرم است و آن روزی است که سید الشهدا امام حسین - علیه السلام - در آن روز به شهادت رسیده است .
1 - ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام - روایت کرده است که فرمود : قائم ما در روز شنبه و در عاشورا - روزی که امام حسین - علیه السلام - در آن روز به قتل رسیده است - ظهور می کند (303) .
2 - علی بن مهزیار از حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - روایت کرده است که فرمود : کأنه می بینم قائم روز شنبه و روز عاشورا بین رکن و مقام ایستاده و جبرئیل در مقابل او ندا می کند که برای خدا بیعت کنید ، پس زمین را پر از عدل می کند ، همچنانکه پر از ظلم و ستم شده باشد (304)
3 - ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام - روایت کرده است که فرمود : قائم ما ظهور نمی کند مگر در سالهای فرد ، مثل یک یا سه یا پنج یا هفت یا نه و در روز عاشورا و روز شنبه ظهور می کند و بین رکن و مقام می ایستد و کسی از طرف آن حضرت ندا می کند : بیعت ، بیعت ، پس یاران آن حضرت از اطراف دنیا به سوی آن حضرت می شتابند و با او بیعت می کنند ، سپس خداوند متعال به وسیله او زمین را از عدل پر می کند ، همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد و پس از آن از مکه به سوی کوفه حرکت می کند و در نجف استقرار پیدا می کند و از آنجا لشگریانش را به تمام شهرها می فرستاد(305).

وقت ندای فرشته

اما زمان ندا فرشته یا جبرئیل و بشارت او به ظهور حضرت مهدی - علیه السلام - شب بیست و سوم ماه رمضان المبارک است و در برخی از روایات چنین آمده است :
محمد بن مسلم می گوید : مردی از حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام - پرسید : قائم شما چه وقت ظهور می کند ؟ جواب فرمود : زمانی که گمراهی ، فراوان و هدایت ، اندک باشد ... در چنین وقتی به نام مبارک قائم ، در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ندا می شود و در روز عاشورا قیام می کند (306).
و گفته شده که صیحه فرشته در ماه رمضان و ظهور آن حضرت در شوال از سالهای فرد است (307) .